19.8.2022

Välillinenkin syrjintä rikkoo yhdenvertaisuuslakia

Artikkelit

Suomen yhdenvertaisuuslain tavoitteena on varmistaa, että kaikilla olisi yhteiskunnassa yhdenvertaiset mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään. Silti Suomessa esiintyy syrjintää, joka vaikuttaa erilaisten ihmisryhmien, esimerkiksi asunnottomuutta kokevien tai maahanmuuttajien, perusoikeuksiin, kuten asumisen mahdollisuuksiin.

#Artikkelit

Sininauhasäätiö joutuu säännöllisesti tilanteisiin, joissa meille kieltäydytään vuokraamasta tai myymästä asuntoja asiakkaidemme sosioekonomiseen asemaan vedoten. Tämä on yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan välillistä syrjintää, joka kohdistuu erittäin haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

”Haluamme kertoa yhdenvertaisuusvaltuutetun kannasta, sillä ihmiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi – tai ehkä tiedäkään – toimivansa syrjivästi kieltäytyessään myymästä asuntoja meille”, sanoo Sininauhasäätiö-konsernin talousjohtaja Topi Hevonoja.

Sininauhasäätiö on pyytänyt yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanottoa kahteen tapaukseen, joissa jo ostotarjousvaiheessa olleet asuntokaupat peruuntuivat viime hetkellä. Kummassakin tilanteessa myyjä vetäytyi kaupanteosta vedoten syihin, jotka linkittyvät ensisijaisesti asiakaskuntamme sosioekonomiseen asemaan.

Sininauhasäätiölle en myy

Ensimmäisessä tapauksessa asunnon myyjä vetäytyi jo sovitusta kaupanteosta, koska uskoi asiakaskuntamme laskevan hänen samalla alueella omistamiensa muiden asuntojen arvoa. Hetken kuluttua sama asunto oli jälleen myytävänä. Olimme valmiit uusimaan ostotarjouksemme ja myyjän kanssa kaupasta jo sovittiin. Jonkin ajan kuluttua asunnon omistaja kuitenkin ilmoitti välittäjän kautta, että ”säätiölle hän ei myy”.

Toisessa tapauksessa tarjosimme asunnosta hieman hintapyynnön ylittävää kauppasummaa. Tarjoukseen ei vastattu, ja kun tiedustelimme asiaa, saimme välittäjän kautta tiedon, että omistaja ei halunnut myydä asuntoa Sininauhasäätiölle: ”Hän ei halua teidän asiakkaita siihen. Ei taida olla nyt rahasta kiinni.” Asunnon omistaja päätyikin tekemään kaupat Sininauhasäätiön tarjousta alhaisemmalla hinnalla.

Kannanotossaan näihin kahteen tapaukseen yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, että haluttomuus myydä omaisuutta syrjittyjä ja syrjinnän vaarassa olevia ihmisiä tukevalle taholle on vastoin yhdenvertaisuuslain mukaisia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen tavoitteita.

Myös muualta maahan muuttaneiden asunnon saannissa haasteita

Moniheli ry:n Katto-toiminta, Sininauhasäätiö ja VVA ry sekä Suomen Vuokranantajat toteuttivat syksyllä 2021 yhteistyössä kyselyn yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalinnasta. Tutkimustulokset osoittavat, että Suomeen muualta muuttaneet ovat epäedullisessa asemassa vuokramarkkinoilla sekä ulkomaalaistaustansa että muiden päällekkäisten, syrjinnälle altistavien tekijöiden vuoksi. Tutustu kyselyn loppuraporttiin tästä.

”Kyselyyn osallistuneista vuokranantajista yli puolet vastasi, että ihmisen alkuperä vaikuttaa jokseenkin negatiivisesti tai negatiivisesti vuokralaisvalintaan. Lisäksi henkilön kielitaito, taloudellinen tilanne ja etniseen vähemmistöön kuuluminen saattavat vaikeuttaa asunnon saantia”, sanoo Sininauhasäätiön maahanmuuttajatyön projektipäällikkö Anna-Leena Myllylä.

Kyselyn tulokset tukevat järjestöjen työssään tekemiä huomioita ulkomaalaistaustaisten asunnonhakijoiden kokemasta syrjinnästä. Järjestöt korostavat, että syrjintään tulee puuttua ja syrjiviä rakenteita asuntomarkkinoilla tulee purkaa. Äidinkielen, alkuperän tai vierasperäisen nimen ei pitäisi herättää lähtökohtaisesti epäluottamusta, vaan olla neutraali asia, myös vuokralaisvalinnassa. Näin ihmisten yhdenvertainen oikeus omaan asuntoon toteutuisi.

Lisätiedot

Anna-Leena Myllylä

Maahanmuuttaneiden toiminta
Maahanmuuttaneiden toiminnan päällikkö
040 664 6480

Topi Hevonoja

Talous ICT Kiinteistö Johtoryhmä
Talousjohtaja

Uusimmat artikkelit

Mittaaminen avaa ikkunan sosiaalialan arkityön vaikuttavuuteen – työkaluja on jo olemassa

Sosiaali- ja terveysalalla on pitkät perinteet työn vaikuttavuuden mittaamisessa. “Terveydenhuollossa hoitotulokset ovat usein suoraviivaisemmin todettavissa,…

Artikkelit

+1

17.6.2024

Miikka Koiranen

Miikka Koirasen muisto elää toiveessa muiden pelastumisesta

Rakkaan pojan menetyksestä Aila ja Juha Koiraselle syntyi toive auttaa muita apua tarvitsevia nuoria.

Artikkelit

+2

10.6.2024

Two people helping another person

Breaking immigrants’ homelessness cycle through inclusive integration policies

The #MASE project, funded by ARA, examines immigrants’ homelessness path in Finland’s capital area. We…

Artikkelit

+2

16.11.2023