Siirry sisältöön

Mitä Sininauhasäätiö tekee 

Teemme vaikuttavaa ja vastuullista työtä asunnottomuuden poistamiseksi ja haavoittuvassa asemassa olevien auttamiseksi. 

Lähtökohtana asiantuntijuus ja ihmisarvon kunnioitus 

Autamme ja tuemme yhteiskunnassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Heitä ovat esimerkiksi eri syistä asunnottomuutta kokevat tai asunnottomuusuhan alla olevat ihmiset ja ihmiset, joilla on päihderiippuvuutta ja mielenterveyshaasteita. Usein he ovat myös jääneet yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle. Työmme lähtökohtia ovat asiantuntijuus sekä yksilön ja ihmisarvon kunnioitus.  

Sininauhasäätiön toiminnan ytimen muodostavat erilaiset kehittämishankkeet ja vakiintuneet toimintamuodot. Autamme ihmisiä ruohonjuuritasolla ja teemme innovatiivista kehittämistyötä asunnottomuuden poistamiseksi, päihdehaittojen vähentämiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi. 

Lisäksi pyrimme vaikuttamaan yhteiskuntaan, teemme varainhankintaa ja tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden merkitykselliseen tekemiseen.

Hankkeet ja vakiintuneet toimintamuodot

Aimo-toimintamuodossa kehitetään, tutkitaan ja kartoitetaan uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan vahvistaa asumisen onnistumista. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tukee toimintaamme.

Palvelemme asunnottomia, jotka tarvitsevat arkeensa ohjausta, neuvontaa ja tukea. Asiakkaat ovat pääosin asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla olevia ihmisiä, jotka kaipaavat apua elämäntilanteeseensa.  

Meiltä saa neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä kaikkiin asumiseen liittyviin haasteisiin. Lähtökohtanamme on asumisen turvaaminen ja jakoasuttamisen esteiden purkaminen.  

Pyrimme toiminnassamme siihen, että mahdollisimman moni asiakas löytää asumisen polun ja pysyvän asunnon. Lisäksi tavoitteenamme on estää turhat häädöt, laitoskierteet ja asunnottomuuden uusiutuminen eri toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla. 

Työskentelemme pääkaupunkiseudulla.  

Aimon vuosi 2023

Vuonna 2023 Aimo-toiminnalla asikaskohtaamisia oli 3 165 kertaa ja toiminnan kautta asunnon sai kaikkiaan 51 uutta asukasta. Toiminnan suositteluluku (NPS) oli Sininauhasäätiön korkein, 87.

Lisätiedot
Elli Peltola
Projektipäällikkö
puh. 040 707 1501

Koti kaikille -hanke edistää asunnottomuutta kokeneiden ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.  

Toiminnassamme on kolme osa-aluetta: 

  • Lisäämme tietoa asunnottomuudesta kokemustiedon avulla ja vaikutamme asunnottomuuden poistamiseksi paikallisesti ja maanlaajuisesti koko Suomessa.  
  • Keskitymme asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen, jotta palveluiden saavutettavuus paranisi ja asunnottomuutta voitaisiin ehkäistä tehokkaammin. Tavoitteenamme on toimia asunnottomuutta kokevien äänenä ja vähentää asunnottomuuteen liitettyjä stigmoja.  
  • Kehitämme alue- ja asiakaslähtöistä naapurustotyötä, jonka avulla voimme luoda positiivista ja turvallista asuinympäristöä kaikille. Rakennamme myönteistä asenneilmapiiriä, jotta naapurustot olisivat yhteistä hyvää tuottavia turvaverkkoja.  

Viestimme asunnottomuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä somessa, Sinipiuha YouTube-kanavalla ja Katucast-podcastissa.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tukee toimintaamme.

Seuraa toimintaamme: 
Facebook
Instagram
Twitter
Sinipiuha YouTube-kanava

Lisätiedot
Antti Kaajakari
Projektipäällikkö
puh. 044 728 9105

Kota-toiminnassa ennaltaehkäistään asunnottomuutta ja tuetaan asunnottomuutta kokevia ihmisiä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat juuri muuttaneet Suomeen, eivät puhu suomea hyvin tai ovat paperittomia.  

Toimintamuotojamme ovat muun muassa asumistaitokurssit juuri Suomeen muuttaneille, monikielinen neuvonta asumisen asioissa ja tuki paperittomille sekä ammattilaisille suunnatut koulutukset.  

Tuotamme lisäksi erilaisia materiaaleja maahanmuuttaneille ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tukee toimintaamme.

Asumistaitokurssit 

Järjestämme yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa asumistaitokursseja juuri Suomeen muuttaneille. Kursseilla käsitellään esimerkiksi paloturvallisuutta, vuokralaisen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä kierrätystä. Kurssit ovat kunnille maksuttomia. 

Lisätiedot: nimo.sheikhmusse@sininauhasaatio.fi / puh. 044 735 9847 

Neuvonta asumisen asioissa 

Tarjoamme monikielistä neuvontaa ja tukea asumisen ongelmatilanteissa ja asunnon etsinnässä pääkaupunkiseudulla. Neuvojamme jalkautuvat joka toinen viikko Vantaan Tikkurilaan.  

Lisätiedot: anna-leena.myllyla@sininauhasaatio.fi / puh. 040 664 6480

Paperittomille 

KOTA-toiminta on yhteistyökumppanina paperittomien tukipiste Mosaiikissa, joka tarjoaa monikielistä neuvontaa ja tukea paperittomana oleville. Tukipiste sijaitsee Hermannissa, Helsingissä. 

Kota-toiminnan vuosi 2023

Kohtasimme vuonna 2023 asiakkaita 3 378 kertaa. Toiminnan avulla asunnon löytäneitä asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla olevia henkilöitä oli 100. Lisäksi neuvoimme ja tuimme 188 paperitonta henkilöä. 

Lisätiedot
Anna-Leena Myllylä
Maahanmuuttajatyön päällikkö
puh. 040 664 6480

MASE-hanke on ARA:n rahoittama tutkimushanke, jota toteutetaan syyskuusta 2023 helmikuuhun 2024 saakka. Hankkeessa kerätään tietoa maahanmuuttaneista henkilöistä, jotka ovat aiemmin kokeneet asunnottomuutta tai ovat tällä hetkellä asunnottomia.

ARA:n asunnottomuustilastoissa maahanmuuttajatausta näyttää lisäävän riskiä asunnottomuudelle. 26 prosenttia yksinelävistä asunnottomista ja 67 prosenttia asunnottomista perheistä pääkaupunkiseudulla on maahanmuuttajia (ARA 2022).

Tilastoista ei kuitenkaan selviä minkälaisia taustoja maahanmuuttajiksi lukeutuvilla asunnottomilla henkilöillä on ja minkälaiset tilanteet ovat johtaneet heidän asunnottomuuteensa. Sininauhasäätiön maahanmuuttaneiden toiminnassa olemme myös huomanneet, että kaikki asunnottomat maahanmuuttaneet eivät näy tilastoissa.

Jotta asunnottomuustyö voi olla vaikuttavaa ja asumisen tasa-arvoa voidaan edistää yhteiskunnan tasolla tarvitaan lisää tietoa maahanmuuttaneiden asunnottomuuden erityiskysymyksistä.

MASE-hankkeessa tuotetaan asunnottomuustyön suunnittelun kannalta hyödyllistä tietoa maahanmuuttaneiden asunnottomuuden riskitekijöistä ja palvelukatveista. Lisäksi selvitys tuo esiin lisätutkimuksen tarpeita. Hankkeen loppuraportti julkaistaan toukokuussa 2024.

Lisätiedot
Nasibeh Hedayati
puh. 044 731 0089
nasibeh.hedayati@sininauhasaatio.fi

Nuoli on 16–29-vuotiaille tarkoitettu kohtaamis- ja tukipiste, joka tarjoaa turvallisen paikan päihteitä käyttäville asunnottomille nuorille ilman kuntarajoja.  

Nuoli on auki ympäri vuorokauden ja ohjaajamme ovat paikalla koko ajan. Meillä voi asioida anonyymisti, eikä päihtymys ei ole este Nuoleen tulolle. 

Nuolen tarkoitus on ensisijaisesti vastata nuorten perustarpeisiin, kuten ravinto, lepo ja hygienia.   

Annamme Nuolessa asiointitukea ja palveluohjausta kullekin nuorelle kuuluvien lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi sekä niihin asioihin liittyen, joihin nuori itse kokee tarvitsevansa tai haluaa apua.   

Teemme yhteistyötä nuorten hyväksi verkostojen kanssa yli organisaatiorajojen.

Toimintaamme rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestojen avustuskeskus  (STEA). Nuoli aloitti toimintansa Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n kolmivuotisena kumppanuushankkeena (2019–2021). 

Nuolen vuosi 2023

Vuonna 2023 Nuolessa kohdattiin 256 eri henkilöä, joista uusia kävijöitä vuoteen 2022 verrattuna oli 101. Kaiken kaikkiaan kohtaamisia oli 4 709.  

Nuolen toiminta vaikutti myönteisesti 39 asiakkaan asunnon saamiseen. 

Kävijöistä 74% kertoi saaneensa palvelun myötä säännöllisyyttä ja mielekkyyttä arkeen. Lisäksi 52 % nuorista koki tuen avulla suoriutuvansa entistä paremmin omien asioidensa hoitamisesta.  

Kävijät antoivat Nuolelle suositteluluvuksi (NPS) 78, joka on kolmekymmentä yksikköä enemmän kuin edellisvuonna.

Lisätiedot
Päivi Malmivaara
Nuorten palvelujen päällikkö
puh. 044 763 0949

Sininauhasäätiön yhteisöt tarjoavat kaikille täysi-ikäisille avointa, kynnyksetöntä toimintaa. Kävijämme saattavat elää erilaisissa haavoittuvissa tilanteissa. Taustalla voi olla esimerkiksi asunnottomuutta tai erilaisia asumisen haasteita sekä päihde- ja mielenterveysongelmia. Toimintaa toteutetaan haittoja vähentävällä työotteella.   

Illusia-yhteisöt toimivat Helsingin Vallilassa, Vantaan Koivukylässä ja Espoon Leppävaarassa. Järjestämme matalan kynnyksen päivätoimintaa myös Tuusulan Jokelassa sekä Kellokoskella.  

Yhteisöissä on mahdollisuus saada tukea verkossa asiointiin sekä asumisen ja elämisen pulmiin. Säännöllisissä yhteiskokouksissa suunnitellaan ryhmätoimintaa yhdessä kävijöiden kanssa. Toiminnan keskiössä ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja arvokas kohtaaminen.  

Yhteisöissä on tarjolla aamupalaa, siellä voi katsella televisiota, pelailla, lueskella tai vain olla ja nauttia kahvista sekä yhdessäolosta. Toteutamme myös ryhmätoimintaa.

Julkisen ja kolmannen sektorin palvelut jalkautuvat toimintaan säännöllisesti. Ympäristönä yhteisöt mahdollistavat myös vertais- ja vapaaehtoistoimintaa, yhdyskuntapalvelusta ja työkokeiluja.

Sininauhasäätiön yhteisöjen toimintaa toteutetaan Sisiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukemana. 

 

Päiväkeskustoiminta vuonna 2023

Päiväkeskuksissa oli vuonna 2023 yhteensä 54 419 asiakaskohtaamista, joiden myötä tavoitimme 2 167 yksittäisiä henkilöä.  

Päiväkeskustemme asiakkaista 97,7 % arvioi, että heidän hyvinvointinsa on kohentunut palvelun avulla.  

Päiväkeskusten myötävaikutuksella asunnon sai 54 henkilöä.

Lisätiedot
Sonja Varonen
Matalan kynnyksen toimintojen päällikkö
puh. 040 179 1212

ODE-hankkeen keskiössä on yliannostusten ehkäisy ja turvallisempien päihteidenkäyttötapojen tukeminen. Näemme päihdehaittoja vähentävän työn ihmisoikeuskysymyksenä. Suomessa huumekuolemien määrä on kasvanut ja päihteiden käyttäjiin liittyvät ennakkoluulot ja syrjintä ovat yleisiä. Päihteiden käyttöön liittyvän stigman purkaminen on tärkeä tekijä päihdehaittojen vähentämisessä.  

ODE-hankkeen kohtaavassa työssä keskitymme 18–29-vuotiaisiin aktiivisesti päihteitä käyttäviin nuoriin aikuisiin. Hanke jalkautuu Helsingissä asumispalveluyksiköihin, päiväkeskuksiin ja kaduille. Nuorten aikuisten kanssa tehtävä työ tähtää oikean päihdetiedon lisäämiseen, käyttötapojen muutokseen sekä huumemyrkytyskuolemien vähentämiseen.  

Koulutamme osana hanketta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja opiskelijoita yliannostuksiin ja niiden ennalta ehkäisyyn liittyen. 

ODE-hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kolmivuotinen kehittämishanke (2021–2023). 

ODE-hankkeen vuosi 2023

Vuonna 2023 kohtasimme 81 päihteitä käyttävää nuorta aikuista yhteensä 376 kertaa.

Hankkeen puitteissa koulutettiin lisäksi 118 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa ja työntekijää, mikä osaltaan vahvistaa nuorten päihteidenkäyttäjien ihmisarvoisempaa ja osaavampaa kohtaamista julkisissa palveluissa.

Hanke päättyi vuoden 2023 lopussa.

Työhön kuntoutus tähtää haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien kuntoutumisen tukemiseen. Toimimme matalan kynnyksen palveluiden ja työllistymistä tukevien palvelujen välimaastossa. Toimintamme tavoitteena on saada asiakkaita osallistumaan julkisiin työllistymistä tukeviin palveluihin.

Verstas-hankkeessa 1.9.2023–31.8.2026 edistetään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta työelämäpoluilla. Hankkeen toiminta on suunnattu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Live-palveluiden kanssa. Euroopan sosiaalirahasto tukee hanketta.

Lisätiedot
Elli Peltola
Projektipäällikkö
puh. 040 707 1501