Siirry sisältöön

Tavoitteena kokonaisvaltainen vastuullisuus

Kaiken toimintamme ytimessä on sosiaalinen vastuu. Tämän lisäksi vastuullisuustyömme kattaa taloudellisen ja ympäristövastuun sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. 

Vastuullisuus ja vaikuttavuus toiminnan keskiössä 

Sininauhasäätiö-konsernin toiminnan vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat meille keskeisen tärkeitä ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme niiden osalta. Vastuullisuusohjelmamme kattaa meille olennaiset vastuullisuuden teemat sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden alueilla. Vuosittain julkaistava vastuullisuuskatsauksemme sisältää kaikki nämä alueet ja kertoo niiden kautta laajasti toiminnastamme.

Lataa vastuullisuuskatsaus
3.88 MB

Olemme myös allekirjoittaneet Oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän -periaatteet, josta voit lukea lisää täältä, ohjaa sivuston ulkopuolelle

Sidosryhmäkartoitus vastuullisuusteemojen tarkentamiseksi 

Tarkastelimme ja tarkensimme olennaisia vastuullisuusteemojamme sidosryhmäkartoituksella, joka toteutettiin loppuvuodesta 2022. Sidosryhmäkartoitukseen osallistui henkilöstön, yhteistyökumppanien ja tilaaja-asiakkaiden edustajia, Sininauhasäätiön ja Sininauha Oy:n hallitusten jäseniä sekä Sininauhasäätiön vapaaehtoisia. 

Vastuullisuuskeskusteluja asiakkaiden kanssa 

Asiakkaiden ja asukkaiden kokemuksia ja odotuksia vastuullisuuteen liittyen selvitettiin asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä asiakkaiden kanssa käytyjen vastuullisuuskeskustelujen avulla. Keskusteluja käytiin osana asumispalveluyksiköidemme yhteisökokouksia.  

Tapaamisissa käsiteltiin erityisesti asiakaskokemusta, kuten kohtaamiskokemusta sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista palveluissamme. Lisäksi keskusteltiin ympäristöasioista, kuten ympäristökierroksista, jätteiden lajittelusta ja ilomastonmuutoksesta. Lähiluonnon tärkeys nousi myös esiin keskusteluissa. 

Vastuullisuuden tavoitteet nivoutuvat strategiaan 

Vastuullisuuden olennaiset teemat ja niitä määrittävät alateemat muodostavat vastuullisuusohjelmamme ja -työmme perustan. Olemme määritelleet tavoitteet kaikille vastuullisuuden osa-alueille ja teemme sinnikkäästi työtä tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Strategiamme painopisteet ja vastuullisuuden olennaisimmiksi teemoiksi nousseet aiheet ovat meillä linjassa ja tukevat toisiaan. Asiakkaat, henkilöstö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, vaikuttavuus sekä ajatus kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ovat vahvasti esillä kummassakin.

Vastuullisuusohjelmamme kautta liitymme myös osaksi niiden organisaatioiden joukkoa, jotka edistävät YK:n Agenda 2030 -ohjelman , ohjaa sivuston ulkopuolelle kestävän kehityksen tavoitteita. 

Sininauhasäätiö-konsernin vastuullisuusohjelman olennaiset teemat 2023–2026  

Asiakas toiminnan keskiössä 

 • Asiakkaiden kohtaaminen 
 • Asiakkaiden tarpeista lähtevä toiminta 
 • Asiakkaiden ihmisarvoisen aseman vahvistaminen ja puolustaminen

Hyvinvoiva, kehittyvä työyhteisö 

 • Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen 
 • Työterveys, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen 
 • Johtamisen ja esihenkilötyön laatu 

Läpinäkyvyys ja taloudellinen kestävyys

 • Hyvä hallintotapa ja läpinäkyvä organisaatio 
 • Avoin ja aktiivinen viestintä 
 • Toiminnan vaikuttavuuden kuvaaminen 

Ympäristövaikutusten vähentäminen 

 • Lähiympäristöstä huolehtiminen 
 • Kiertotalouden edistäminen 
 • Ilmastonmuutoksen hillintä 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
 • Matalan kynnyksen toimintojen lisääminen 
 • Vaikuttavuus- ja hyötyperusteisten toimintamallien kehittäminen 

Lisätiedot

Sanna Haanpää-Liukko

Viestintä
Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja
050 597 6003