Siirry sisältöön

Naapurustotyöllä rakennetaan hyvää naapuruutta  

Aktiivinen naapurustotyö ja sen kehittäminen ovat tärkeä osa toimintaamme, sillä haluamme olla hyviä naapureita ja hyväksytty osa naapurustoa. Yhteydenpito, yhteistyö ja naapuruston kuunteleminen sekä mahdollisiin ongelmakohtiin puuttuminen ovat naapurustotyön arkea.  

Naapurustotyö on tärkeä osa toimintaamme 

Sininauhasäätiö-konsernissa naapurustotyön tavoitteena on asiakkaiden ja asukkaiden sopeutuminen toimintojemme lähialueille, ympäröivään yhteiskuntaan ja sen eri toimintoihin sekä naapurustojen sopeutuminen asiakkaisiin ja asukkaisiin.  

Tavoitteenamme on myös edistää myönteistä asenneilmapiiriä hyvälle naapuruudelle. Uskomme, että tuttuus tuo turvallisuutta. Naapurustotyö on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää ja lisää asuinalueen asuinviihtyvyyttä ja turvallisuutta. 

Mitä naapurustotyö on käytännössä

  • Kannustamme naapurustoa tekemään aktiivisesti yhteistyötä ja ilmoittamaan mahdollisista havainnoista saman tien esimerkiksi yksiköidemme päivystäviin numeroihin , ohjaa sivuston ulkopuolelle.
  • Lähialueella tehtävä jalkautuva ympäristötyö: ympäristökierrokset yhdessä asiakkaiden ja asukkaiden kanssa, tapaamiset lähialueiden kirjastoissa sekä erilaiset talkoot.  
  • Järjestyshäiriöihin, kuten yöllinen musiikinsoitto, kovaääninen meteli asunnoissa tai yksikön tiloissa ja piha-alueella, puuttuminen. 
  • Naapureiden kanssa tehtävä yhteistyö: säännölliset kokoukset, alueelliset yhteistyötapaamiset, Hyvä naapuri -verkostoillat ja muut naapurustolle suunnatut tilaisuudet, yhteistyö alueen yrittäjien kanssa. 
  • Yhteistyö poliisin kanssa. 
  • Tiedottaminen, luennot, avoimet ovet, yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat. 
  • Avoin viestintä. 
  • Raportointi, tilastointi, toiminnan arviointi ja kehittäminen. 

Aluelähtöinen naapurustotyö 

Kehitämme alue- ja asukaslähtöistä naapurustotyötä Koti kaikille -toiminnan osana. Aluelähtöisen naapurustotyön tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan vahvistaa hyvää naapuruussopua ja yhteisöllisyyttä.  

Toimintaa on suunnattu erityisesti niille yksiköidemme ja toimintojemme lähialueille, joissa on ilmennyt tarvetta naapurustotyölle. Naapurustotyön menetelmiä on lisäksi käytössä niissä kaupunginosissa, joissa on runsaasti hajasijoitettuja tukiasuntoja.  

Olemme mukana rakentamassa aluelähtöisiä naapuruusverkostoja muiden toimijoiden sekä naapuruston kanssa ja järjestämme erilaisia koulutuksia ja tapahtumia naapuruuteen ja yhteisöllisyyteen liittyen. 

Aluelähtöisyys on tärkeää kestävien tulosten saavuttamiseksi. Naapurustotyössämme ovat avainasemassa toimivat paikalliset ja monimuotoiset verkostot. Se sisältää yhteistyötä muun muassa asukkaiden, yrittäjien, koulujen, järjestöjen, kaupungin, seurakuntien ja poliisin ennalta estävän toiminnon kanssa. 

Ota yhteyttä

Naapurusto on meille tärkeä ja haluamme olla mukana edistämässä hyviä naapurisuhteita, asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta. Haluamme olla helposti tavoitettavissa ja kuulla naapurustoa. 

Voit ottaa yhteyttä tai ilmoittaa tekemästäsi havainnosta yhteydenottolomakkeella. Ilmoituksessa on hyvä kertoa mahdollisimman tarkkaan tapahtuman laatu ja ajankohta sekä mitä ja missä on tapahtunut.  

Muistathan, että hätätilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112 sekä kiireettömissä, esimerkiksi omaisuuteen kohdistuvissa asioissa, tulee ensisijaisesti tehdä rikosilmoitus.

Kirsi Veijola

Koti kaikille
Naapurustotyön asiantuntija
050 570 3517