Siirry sisältöön

Toimintatiistai tuo merkityksellisyyttä arkeen

Toimintatiistai on Sininauhasäätiön vapaaehtoisten voimin järjestettävää merkitystä luovaa ja kuntouttavaa vapaa-ajan toimintaa haastavissa elämäntilanteissa eläville.

Osallistujat tulevat erilaisista taustoista, ja monen heistä elämään kuuluvat päihde- ja mielenterveysongelmat sekä asunnottomuutta. Toiminta tarjoaa heille mahdollisuuden poistua asuinympäristöstään ja osallistua päihteettömään ja yhteisölliseen toimintaan. Näin he saavat valoa ja rytmiä arkeensa, pääsevät rakentamaan sosiaalisia kontakteja ja edistämään sosiaalista kuntoutumista.

Vapaaehtoiset tarjoavat jotain, minkä arvoa ei voida rahassa mitata.

Toiminta on jatkunut vuodesta 2019, jonka aikana vapaaehtoisista ja osallistujista on rakentunut laaja tukiverkosto. Osallistujille järjestetään erilaisia aktiviteetteja, jotka suunnitellaan usein asiakkaiden omien ehdotusten pohjalta, mikä tekee toiminnasta entistäkin merkityksellisempää ja osallistavampaa.

Elämä oli ihan mustaa ennen tätä.

Toimintatiistai luo mahdollisuuden yksilöille kehittää itseään ja löytää uusia voimavaroja. Toiminnalla on myös vaikutus mielenterveyteen, itsetuntoon ja fyysiseen hyvinvointiin. Osallistujat kokevat olonsa merkityksellisiksi ja tulevat kohdatuiksi helposti lähestyttävässä ympäristössä.

Toimintatiistai on Sininauhasäätiön vapaaehtoisten voimin joka tiistai järjestettävää aktiviteettia. Toiminta edistää sosiaalista kuntoutumista, ja sen tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja sen uusiutumista tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaan. Vapaaehtoisia on yli 70. Toimintatiistain aktiviteetit mahdollistetaan lahjoituksilla.

’’Tätä tehdessä saa lisää perspektiiviä elämään. Voin auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia kokemaan, että heidät hyväksytään yhteiskuntaan sellaisina kuin he ovat.’’

Toiminta on suunnattu henkilöille, jotka elävät yhteiskunnan marginaalissa. Osallistujat ovat eri-ikäisiä ja tulevat erilaisista taustoista. Monen heistä elämään kuuluvat päihde- ja mielenterveysongelmat sekä asunnottomuutta.

Osallistujille järjestetään erilaisia aktiviteetteja kuten peli-iltoja, ruokailua sekä retkiä elokuvateattereihin, museoihin, keilaamaan ja ulkoilemaan tai esimerkiksi siivoamaan roskia luonnosta. Toiminta räätälöidään osallistujien toiveiden perusteella, joka lisää toiminnan merkityksellisyyttä ja osallistamista entisestään. Toimintatiistai tarjoaa heille mahdollisuuden tehdä asioita, joita he eivät ehkä ole koskaan ennen tehneet tai ilman tukea pystyisi tekemään.

Merkityksellisyys: Osallistujat kokevat toiminnan tärkeänä. He saavat tuntea olonsa merkityksellisiksi ja kokevat iloa ja tasapainoa arjessaan, joka voi ongelmallisen elämäntilanteen keskellä olla haastavaa. Myös vapaaehtoisten rooli nähdään toiminnassa merkittävänä ja arvostettuna.

Hyvinvointi: Toiminta edistää hyvinvointia henkisesti ja fyysisesti. Se tarjoaa vaihtelua arkeen, tukee päihteettömyyttä ja mahdollistaa osallistujille uusia mielekkäitä aktiviteetteja, joihin heillä ei välttämättä muuten olisi mahdollisuuksia osallistua. Toiminnan kautta osallistujat voivat kokea onnistumisen elämyksiä ja kasvattaa itseluottamustaan. Toiminta kannustaa liikkumaan ja mahdollistaa poistumisen elinympäristöstä, joka voi kävijöillä olla hyvin rajoittunut.

Osallisuus ja sosiaaliset kontaktit: Osallistujilla on mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan ja tutustua uusiin ihmisiin. Tämä vahvistaa yhteisöön kuuluvuuden tunnettaan ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Aktiviteetit tarjoavat myös osallistujille helposti lähestyttävän ympäristön keskustella asioistaan. Vapaaehtoisista ja osallistujista on rakentunut vuosien saatossa laaja tukiverkosto.

Arjen- ja elämänhallinta: Henkilön hyvinvoinnin haasteet voivat helposti sotkea rytmin elämästä. Toiminta edistää arjen rytmitystä ja tarjoaa viikolle mielekästä puuhaa. Aktiviteetit tarjoavat mahdollisuuden kehittää erilaisia taitoja, kuten ongelmanratkaisukykyä. Osallistujat saavat mahdollisuuden laajentaa omaa toimintakenttäänsä ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita, jotka edistävät sosiaalista kuntoutumista.

Toiminta edistää sosiaalista kuntoutumista. Tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja sen uusiutumista tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaan. Monipuolisten hyötyjen yhteisvaikutus luo vahvan perustan osallistujien kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja elämänlaadulle.

Tarjoa uusia mahdollisuuksia ja tukea asunnottomuutta kokeville – lahjoita

Lahjoitukset ovat olennainen osa Toimintatiistain toimintaa. Varainhankinnan avulla voimme jatkaa toimintaa, ja laajentaa sen vaikutuspiiriä entisestään. Jatkuva kuukausilahjoitus on helpoin ja vaikuttavin tapa tukea toimintaa.

Valitse jatkuva lahjoitus tai kertalahjoitus

Valitse lahjoitustyyppi

Valitse lahjoitussumma

Minimisumma: 20 €
Valitse lahjoitussumma
Tarkista lahjoitussumma

Lahjoittamalla 20€ mahdollistat yhden osallistumisen Toiminta tiistain aktiviteetteihin.

Lahjoittaa voi myös tilisiirrolla FI18 5789 5420 0361 59 tai Mobile paylla 35603.

Sininauhasäätiöllä on toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa (RA/2021/1108). Rahankeräyslupa on voimassa oleva koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.