Siirry sisältöön

Tilaa kasvaa ja kehittyä ammatillisesti 

Opiskelijat ovat tärkeä osa työyhteisöämme. Osa harjoittelijoistamme on jäänyt pysyvästi taloon.  

Haemme viestinnän harjoittelijaa 4–6 kuukaudeksi Sininauhasäätiö-konsernin viestintä- ja vastuullisuustiimiin. Haemme viestinnän harjoittelijaa 4–6 kuukaudeksi Sininauhasäätiö-konsernin viestintä- ja vastuullisuustiimiin.

Harjoittelu meillä 

Tarjoamme harjoittelupaikkoja erityisesti lähihoitaja-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoille, mutta joukkoomme mahtuu myös muiden alojen opiskelijoita. Harjoittelupaikkoja voit kysyä suoraan yksiköistämme lähettämällä sähköpostia toiminnon päällikölle.

Kiinnostaako työ nuorten parissa – tule harjoittelijaksi Nuoleen

Nuoli – nuorten kohtaamis- ja tukipiste on tarkoitettu asunnottomille, päihteitä käyttäville 16–29-vuotiaille nuorille ilman kuntarajoja. Nuolen toiminta on anonyymiä, eikä nuoren päihtymystila ole este asioimiselle. Tarjoamme alan opiskelijoille mahdollisuuksia harjoitteluun Nuolessa.  

Kysy opinnäytetyömahdollisuuksista 

Opinnäytetyömahdollisuuksista voi tiedustella HR-asiantuntija Niko Kiviniemeltä, niko.kiviniemi@sininauhasaatio.fi.

Opinnäyteprosessi Sininauhasäätiö-konsernissa

 1. Opiskelija sopii opinnäytteen aiheen ja näkökulman opinnäytteen toteuttamisyksikön (esihenkilön) ja oppilaitoksen kanssa. Aihe valikoituu opiskelijan oman intressin pohjalta tai vaihtoehtoisesti sen voi valita Sininauhasäätiön verkkosivuilla (tulossa) olevasta opinnäytepankista.
 2. Opinnäytteen ohjaamiseen nimetään henkilö opinnäytteen toteuttamisyksiköstä. Yksikön esihenkilö vastaa viime kädessä opinnäytteen etenemisestä prosessin ajan.
 3. Opinnäytteen ideapaperi toimitetaan opinnäytetyöryhmälle arvioitavaksi sähköpostiin leena.rusi@sininauhasaatio.fi. Opinnäytetyöryhmä voi tehdä muutos-/lisäysehdotuksia ideapaperiin, joka toimitetaan opiskelijalle täydennettäväksi.
 4. Ideapaperin hyväksynnän jälkeen opiskelija laatii tutkimussuunnitelman (erillinen lomake) työelämäohjaajan sekä oppilaitoksesta nimetyn ohjaajan avustuksella.
 5. Tutkimussuunnitelma toimitetaan opinnäytetyöryhmän arvioitavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköpostiin leena.rusi@sininauhasaatio.fi.
 6. Opiskelija työstää opinnäytettä koko prosessin ajan nimetyn ohjaajan kanssa yhteistyössä. Ohjaajatapaamisia hyödynnetään vähintään kahden kuukauden välein.
 7. Opinnäytteen ohjaaja arvioi valmiin opinnäytetyön ja antaa luvan opinnäytteen toimittamisesta oppilaitosarviointiin. Arviointiin saa tarvittaessa tukea opinnäytetyöryhmältä.
 8. Ohjaajan arvioinnin jälkeen opinnäyte toimitetaan oppilaitoksen arvioon ja julkaistavaksi. Julkaisun avoimuudesta/salaamisesta päätetään yhdessä ohjaajan kanssa.
 9. Opiskelija esittelee opinnäytteen keskeiset tulokset opinnäytteen toteuttamiseen osallistuneelle/-neille työryhmälle/-ryhmille.
 10. Valmis opinnäytetyö toimitetaan Sininauhasäätiö-konsernin opinnäytetyöryhmälle sähköisessä muodossa arkistoitavaksi.
 11. Opinnäyteprosessi arvioidaan prosessin kehittämiseksi opiskelijan ja ohjaajan kesken (erillinen lomake).

Oppilaitosyhteistyötä alan huippujen kanssa 

Teemme monipuolista ja aktiivista yhteistyötä monen eri oppilaitoksen kanssa. Olemme ylpeä Laurean avainkumppani.