Siirry sisältöön

Sininauhasäätiö on aktiivinen muutoksen tekijä  

Toimintamme vaikuttaa monin tavoin ympäröivään yhteiskuntaan. Teemme vaikuttamistyötä tavoitteellisesti yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Näin lisäämme asiakkaidemme mahdollisuuksia elää ja voida hyvin. 

Avointa vuoropuhelua ja aktiivista keskustelua 

Vastuullisena toimijana haluamme välittää tietoa päätöksenteon tueksi. Käymme jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua päättäjien kanssa asiakkaisiimme vaikuttavista kysymyksistä ja toimintaamme tai toimialaamme koskevista aiheista.  

Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kuuntelemme eri tahojen näkemyksiä ajankohtaisista teemoista, koska haluamme laajentaa ymmärrystämme kaikille hyvinvointia tuottavan yhteiskunnan systeemisestä muutoksesta. 

Sininauhasäätiön vaikuttamistyötä tehdään vahvasti Koti kaikille -toiminnosta käsin. Sen tehtävänä on tukea asunnottomuuden poistamista yhdessä asunnottomuutta kokeneiden ihmisten kanssa suunnitellen ja toteuttaen.

Lisätiedot

Kannanotto asunnottomuusohjelman puolesta

Asunto on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus, ja asunnottomuuden poistaminen on tutkimustiedon mukaan taloudellisesti perusteltu investointi. Kannanoton…

Kannanotot ja lausunnot

28.4.2023

Kannanotto: Tietoon perustuva asunnottomuuspolitiikka ja -työ edellyttää asunnottomuuden tilastoinnin kehittämistä

Sininauhasäätiö, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Nuorisoasuntoliitto ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry ottavat kantaa asunnottomuuden tilastointiin. Asunnottomuustoimijat…

Kannanotot ja lausunnot

13.1.2023

Haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten palveluiden tulevaisuus hyvinvointialueilla

Järjestöillä on perinteisesti ollut keskeinen rooli marginaaliryhmien, kuten asunnottomuutta kokevien sekä päihde- ja mielenterveystaustaisten henkilöiden…

Blogit

15.9.2022

Lausunto demokratiapolitiikan periaatepäätöksestä

Sininauhasäätiö-konserni on antanut lausunnon oikeusministeriölle demokratiapolitiikan periaatepäätöksestä. Periaatepäätösluonnoksessa todettiin lainsäädännön prosessien puutteita ja kannatamme esitettyjä…

Kannanotot ja lausunnot

31.8.2022

Lausunto Ympäristöministeriölle: asumisstatuksen ei tulisi määritellä palvelun saantia

Sininauhasäätiö on antanut Ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027 annettavasta laista.  Lausunto…

Kannanotot ja lausunnot

2.6.2022

Asunnottomuus ja ilmastonmuutos: kriisien yhteentörmäys

Aikamme polttavat ympäristö- ja ilmastokysymykset liittyvät oleellisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Asunnottomuutta kokevat ihmiset, joilla usein…

Blogit

+1

3.2.2022