15.9.2022

Haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten palveluiden tulevaisuus hyvinvointialueilla

Blogit

Järjestöillä on perinteisesti ollut keskeinen rooli marginaaliryhmien, kuten asunnottomuutta kokevien sekä päihde- ja mielenterveystaustaisten henkilöiden palveluiden tuottajina. Tätä roolia ei tulevaisuudessakaan tule unohtaa, vaan pyrkiä luomaan entistä tiiviimpi yhteistyö hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen kesken.

#Blogit

Haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kuntalaisten palveluiden turvaaminen jatkossa edellyttää yhä tiiviimpää ”yhteen hiileen puhaltamista” sekä monipuolisten ja tarpeenmukaisten palveluiden kehittämistä. Marginaaliryhmistä puhuttaessa on tärkeää kiinnittää huomioita palvelupolkujen joustavuuteen eri toimintojen ja toimintaympäristöjen välillä. Sosiaali-, tervys- ja hyvinvointipalveluiden käytön pitäisi olla kuntalaisille helppoa ja sujuvaa sekä mieluiten ”yhden oven periaatteella” toimivaa.

Haavoittuvien ryhmien palvelut vaativat aukottomien palveluketjujen lisäksi tehokasta palveluihin ohjaamista ja yhteistä näkemystä siitä, mitä eri palveluilla tavoitellaan. Tällä tavoin eri yhdyspintojen toiminnalliset aukot, päällekkäisyydet sekä mahdolliset tiedonkulun haasteet voidaan parhaiten taklata.

Jotta järjestöjen rooli keskeisenä toimijana säilyy, tulee niiden erityispiirteet huomioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyvinvointialueiden strategian määrittelyprosesseissa. Palveluiden sisällön suunnittelun ohella on tärkeää määritellä eri organisaatioiden rajapinnat ja tarpeet muun muassa hallinnon, rahoituksen, tietojärjestelmien ja tilojen osalta.

Järjestöillä on jo vuosien kokemus ja osaaminen kohdata kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia henkilöitä.

Puhuttaessa erityisryhmien palveluiden tuottamisesta kenties suurimmaksi kysymysmerkiksi nousee rahoitus ja sen järjestämisen haasteet hyvinvointialueilla. Kunnat ovat perinteisesti tukeneet järjestöjen toimintamahdollisuuksia omien avustusmuotojensa kautta tai hankkineet palveluja ostopalvelusopimusten turvin.

Koska rahoituspohja suurella todennäköisyydellä muuttuu, tarvitaan kumppanuuksia eri järjestötoimijoiden, kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Pelkona on, että erityisesti monialaista tukea tarvitsevat henkilöt, kuten pitkäaikaisasunnottomat, putoavat entistä syvemmälle palveluverkon ulottumattomiin.

Tiivis ja kattava sopimuksen varaisiin kumppanuuksiin perustuva yhteistyö eri toimijoiden ja kuntien kesken tulee olemaan lähes elinehto palveluiden säilymiselle. Järjestöillä on jo vuosien kokemus ja osaaminen kohdata kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia henkilöitä.

Teksti on alun perin julkaistu Kuntamarkkinoiden Kumppaniblogissa 29.8.2022. 

Kehittämisjohtaja
Leena Rusi

Uusimmat blogit

Veigo Veski

Uuden elämän alku Sininauhasäätiön päiväkeskuksesta

Kodittomana ollessa kuvittelin millaista elämä voisi parhaimmillaan Suomessa olla ja kävelin ympäri Helsinkiä toivoen saavuttavani…

Blogit

20.9.2023

Katselen hiljaista miestä, joka istuu asunnottomille ihmisille suunnatussa Illusia-päiväkeskuksessa.

Yhdessä pois palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta

Systeeminen lähestymistapa on tarpeen, kun ratkotaan köyhyyden ja asunnottomuuden kaltaisia monimutkaisia haasteita.

Blogit

+1

14.9.2023

Talousjohtaja Topi Hevonoja, valokuva.

Millaista on talousjohtaminen Sininauhasäätiössä

Olemme maamme suurimpia asunto ensin -toimijoita ja teemme vaikuttavaa työtä asunnottomuuden poistamiseksi. Toteuttaaksemme tehtäväämme meidän…

Blogit

7.9.2023