2.6.2022

Lausunto Ympäristöministeriölle: asumisstatuksen ei tulisi määritellä palvelun saantia

Kannanotot ja lausunnot

Sininauhasäätiö on antanut Ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027 annettavasta laista. 

#Kannanotot ja lausunnot

Lausunto painottuu arvioimaan uuden lain edellytyksiä tehdä asumisneuvonnasta saavutettavampaa. Olemme huomioineet lausunnossa tarpeita, jotka nousevat asiakaskuntamme moninaisista asumistilanteisiin liittyvistä haasteista.

Yhteenveto näkemyksistämme:

  • Asumisen turvaaminen asumisneuvonnalla on hyödyllistä myös asunnottoman asunnonhakijan palveluna. Asumisstatuksen ei tulisi määritellä palvelun saantia. Palveluiden siilouttaminen asumisstatuksen mukaan synnyttää väliinputoamisia;
  • Palvelukatveeseen jäävien ihmisryhmien (mm. asunnottomat maahanmuuttajat, asunnottomat, joilla ei tarvetta tuettuun asumiseen) tilannetta tämä lakiesitys ei tällaisenaan paranna;
  • Poliittinen motivaatio asunnottomuuden ehkäisyyn ja poistamiseen vaihtelee eri kunnissa. Tämä luonnos ei toimi poliittisena ohjauksena, johon voisi vedota, jos kunta ei ole halukas edistämään asumisneuvonnan saatavuutta;
  • Eri toimijoiden tekemä asumisneuvonnallinen työ on asiakkaan kannalta vaikuttavampaa, jos palveluilla on yhteistä rajapintaa ja yhteistyötä. Rahoitukset eivät saisi ohjata ihmisiä erillisiin palvelulokeroihin.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027 annettavasta laista.

Uusimmat kannanotot ja lausunnot

Henkilö istuu ulkona yksin

Asunnottomuusjärjestöjen kannanotto

Hallituksen osoitettava sitoutumisensa asunnottomuustyöhön perumalla suunnitellut leikkaukset järjestöjen rahoitukseen.

Kannanotot ja lausunnot

12.4.2024

Henkilö seisoo Sininauhasäätiön Nuoli -nuorten kohtaamis- ja tukipisteen edessä

Kannanotto: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt vaativat hallitusta perumaan järjestöihin kaavaillut leikkaukset

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ilmaisevat syvän huolen hallituksen suunnitelmista leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia. Järjestöjen toimintoihin…

Kannanotot ja lausunnot

10.4.2024

Kannanotto asunnottomuusohjelman puolesta

Asunto on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus, ja asunnottomuuden poistaminen on tutkimustiedon mukaan taloudellisesti perusteltu investointi. Kannanoton…

Kannanotot ja lausunnot

28.4.2023