2.6.2022

Lausunto Ympäristöministeriölle: asumisstatuksen ei tulisi määritellä palvelun saantia

Kannanotot ja lausunnot

Sininauhasäätiö on antanut Ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027 annettavasta laista. 

#Kannanotot ja lausunnot

Lausunto painottuu arvioimaan uuden lain edellytyksiä tehdä asumisneuvonnasta saavutettavampaa. Olemme huomioineet lausunnossa tarpeita, jotka nousevat asiakaskuntamme moninaisista asumistilanteisiin liittyvistä haasteista.

Yhteenveto näkemyksistämme:

  • Asumisen turvaaminen asumisneuvonnalla on hyödyllistä myös asunnottoman asunnonhakijan palveluna. Asumisstatuksen ei tulisi määritellä palvelun saantia. Palveluiden siilouttaminen asumisstatuksen mukaan synnyttää väliinputoamisia;
  • Palvelukatveeseen jäävien ihmisryhmien (mm. asunnottomat maahanmuuttajat, asunnottomat, joilla ei tarvetta tuettuun asumiseen) tilannetta tämä lakiesitys ei tällaisenaan paranna;
  • Poliittinen motivaatio asunnottomuuden ehkäisyyn ja poistamiseen vaihtelee eri kunnissa. Tämä luonnos ei toimi poliittisena ohjauksena, johon voisi vedota, jos kunta ei ole halukas edistämään asumisneuvonnan saatavuutta;
  • Eri toimijoiden tekemä asumisneuvonnallinen työ on asiakkaan kannalta vaikuttavampaa, jos palveluilla on yhteistä rajapintaa ja yhteistyötä. Rahoitukset eivät saisi ohjata ihmisiä erillisiin palvelulokeroihin.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027 annettavasta laista.

Uusimmat kannanotot ja lausunnot

Kannanotto asunnottomuusohjelman puolesta

Asunto on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus, ja asunnottomuuden poistaminen on tutkimustiedon mukaan taloudellisesti perusteltu investointi. Kannanoton…

Kannanotot ja lausunnot

28.4.2023

Kannanotto: Tietoon perustuva asunnottomuuspolitiikka ja -työ edellyttää asunnottomuuden tilastoinnin kehittämistä

Sininauhasäätiö, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Nuorisoasuntoliitto ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry ottavat kantaa asunnottomuuden tilastointiin. Asunnottomuustoimijat…

Kannanotot ja lausunnot

13.1.2023

Lausunto demokratiapolitiikan periaatepäätöksestä

Sininauhasäätiö-konserni on antanut lausunnon oikeusministeriölle demokratiapolitiikan periaatepäätöksestä. Periaatepäätösluonnoksessa todettiin lainsäädännön prosessien puutteita ja kannatamme esitettyjä…

Kannanotot ja lausunnot

31.8.2022