6.6.2024

Aidosti toimiva ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä

Blogit
Sanni Joutsenlahti, Sininauhasäätiö-konserni

Päihde- ja asumispalvelut sekä haittoja vähentävä työ on kokonaisuus, jolla on yhteinen tavoite: paikkansa löytävä asiakas.

#Blogit

#Strategia

Haittoja vähentävän työn tavoitteena on vähentää päihteistä aiheutuvia terveydellisiä tai sosiaalisia haittoja. Ensimmäinen tärkeä askel on varovainen kontakti palvelujärjestelmään. Se, että ihminen tulee kohdatuksi ja hänen tarpeensa määritellään sen mukaan, mihin hänen voimavaransa, kykynsä ja halunsa juuri nyt riittävät. Onko tärkein asia tässä hetkessä terveydenhoito, päivän ruoka-annos, Asunto ensin -periaatteen mukainen tukiasunto vai jotakin muuta? Mikä on asiakkaan näkökulmasta olennaisinta?

Valitettavasti asiakkaan näkökulma unohtuu järjestelmässä helposti. Yhteiskunnan palveluita johdetaan kustannuspaikkojen kautta, asiakasta ohjataan edelleen liian usein luukulta toiselle. Jos yksittäiset työntekijät tekevätkin parhaansa, palvelu tarjotaan asiakkaalle järjestelmän ja työntekijän resurssien pohjalta.

Työntekijä ei voi aina tietää todellista asiakkaan lähtötilannetta. Yksilön akuuttien haasteiden taustalla on usein kipeitä kokemuksia; monitasoista osattomuutta, halveksuntaa, hylkäämistä, traumoja. Monisyisissä ongelmissa hyvätkään neuvot eivät auta, eikä asiakkaan haasteita ratkaista ulkopuolisin voimin. Todellista apua ei anneta ylhäältä käsin, vaan rinnalla kulkien.

Haittoja vähentävän työn merkitys

Vuosia sitten työskentelin haittoja vähentävässä terveysneuvontapisteessä. Siellä asioi nimettömänä eräs nuori mies. Vasta kahden vuoden jälkeen hän lausui eräässä kohtaamisessa taikasanan: ”Juha”. Se oli hänen etunimensä, jonka ääneen lausuminen merkitsi tilanteessa suurta luottamuksen osoitusta ja harppausta eteenpäin. Tämä kuvastaa, miten kauan luottamuksen saavuttaminen voi kestää.

Haittoja vähentävä työ on ennalta ehkäisevää työtä. Esimerkiksi turvallisella tilalla ja puhtailla käyttövälineillä ehkäistään erilaisten riskitilanteiden lisäksi vakavia sairauksia. Toisaalta edellä kuvattu kohtaaminen voi olla se ratkaiseva ensimmäinen askel kohti kuntouttavaa toimintaa, yhteiskunnallista osallisuutta ja tukijärjestelmien piiriin kuulumista. Asia kerrallaan, askel askeleelta.

Päihdetyön kentällä keskustelut pyörivät herkästi asiakkaan ongelmien ympärillä. Arjen haasteet tuntuvat joskus ylittämättömiltä, ja takapakit turhauttavat sekä asiakasta että työntekijää. Eräässä työtiimissä päätimme tietoisesti keskittyä puhumaan enemmän asiakkaan saavutuksista ja pienistä onnistumisista. Tämä pieni näkökulman muutos oli hämmästyttävän voimaannuttava ja lisäsi uskoa tekemiseen.

Sininnauhasäätiö-konsernin suuri ylpeyden aihe on sisukas henkilöstö. Vaikka asiakkaan kuntoutumispolulla tulisikin takapakki toisensa jälkeen, me emme luovuta. Sisukkuus pitää sisällään kyvyn suhtautua jokaiseen päivään uutena mahdollisuutena. Ongelmia ei ratkaista asiakkaan puolesta, mutta muuttuvissa tilanteissa ja haasteiden keskelläkin häntä tuetaan alati hakemaan ratkaisuja itse.

Meillä on visio Suomesta, jossa jokaiselle olisi paikka. Paikalla tarkoitamme asunnon lisäksi paikkaa yhteiskunnassa ja sen palveluissa, paikkaa elämässä. Ihmisen päihderiippuvuutta tulee hoitaa kuten mitä tahansa sairautta. Paras apu on pitkäjänteinen ja vaikuttava työote. Kuten Juhan tapauksessa, se annetaan rinnalla kulkien: onnistumisista iloiten ja arjessa tukien.

”ASUNTO ENSIN” ei saa olla ”ASUNTO VAIN”.

Asunto on edellytys sille, että ihminen löytää paikkansa yhteiskunnassa ja elämässä. Silti asunto ei saa olla pelkkä sijoituspaikka. Seinien lisäksi asiakas tarvitsee riittäviä tukipalveluita päästäkseen eteenpäin.

Olen ylpeä siitä, että Sininauhasäätiö-konsernissa olemme onnistuneet pitämään asiakkaan keskiössä. Muuten asiakkaalle merkityksellinen tai vaikuttava työ ei olisi mahdollista. Meille asunto ei merkitse pelkkiä seiniä asiakkaan ympärillä. Niiden lisäksi panostamme turvallisuuteen, arjenhallintaan, läheisiin ihmisiin ja niihin tukipalveluihin, joista asiakas kokee hyötyvänsä.

Hyvä työ palkitaan: kun asiakkaat voivat paremmin, henkilöstö on tyytyväinen, ja toisinpäin. Myös hyvinvointialueet tilaajina haluavat nähdä palveluiden hyödyt juuri asiakkaan hyvinvoinnin ja kuntoutumisen kautta. Kaikki nämä tekijät yhdessä mahdollistavat myös taloudellisen kestävyyden ja tasapainon.

Monisyisten haasteiden keskellä eläville ei ole juuri pikavoittoja tarjolla. Silti yhteiskunnan paine on kova ja rahat ovat vähissä kaikkialla. Nopeiden säästöjen toivossa unohtuu joskus se, miten kalliiksi monimutkaiset tai korkeakynnyksiset tukipalvelut tulevat. Väärän tai riittämättömän palvelun hinta on sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta kestämätön.

Sanni Joutsenlahti
Liiketoimintajohtaja, Varatoimitusjohtaja
Sininauhasäätiö-konserni ja Suuntasi Päihdepalvelut Oy

#Blogit

#Strategia

Sininauha Oy ja Addiktum Oy ovat perustaneet uuden päihdepalveluita tarjoavan yrityksen.

Sininauha Oy ja Addiktum Oy ovat perustaneet uuden päihdepalveluita tarjoavan yrityksen

Uuden yrityksen nimi on Suuntasi Päihdepalvelut Oy. Yrityksessä yhdistyvät Sininauha Oy:n vahva päihdetyön kokemus ja…

Tiedotteet

+1

2.4.2024

Työntekijä ja asiakas ottavat ruokaa lautasilleen

Tavoitteellinen asiakastyö on kaikkien etu

Vastuullisena toimijana meille on tärkeätä osoittaa työmme merkitys paitsi yksilölle myös yhteiskunnalle. Teemme tavoitteellista ja…

Blogit

+2

15.2.2024

Sininauhasäätiö-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Karvonen

Sininauhasäätiö-konserni matkalla kohti tulevaisuutta

Teimme viime vuonna paljon työtä sen eteen, että toimintamme vastaisi entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita ja…

Blogit

+1

18.1.2024