18.1.2024

Sininauhasäätiö-konserni matkalla kohti tulevaisuutta

Blogit
Sininauhasäätiö-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Karvonen

Teimme viime vuonna paljon työtä sen eteen, että toimintamme vastaisi entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita ja tuottaisi heille arvoa.

#Blogit

#Strategia

Uudistimme viime vuonna myös Sininauhasäätiön säännöt, panostimme työmme vaikuttavuuden osoittamiseen ja uudistimme konsernin strategian. Näiden lisäksi teimme monia asioita, joilla varmistamme säätiökonsernin jatkuvuuden epävakaista olosuhteista ja epävarmuuksista huolimatta.

Sääntöjen uudistamisella halusimme varmistaa, että säännöt mahdollistavat toimintamme yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Sääntöjen perusta ei kuitenkaan muuttunut. Säätiön tarkoituksena on jatkossakin kehittää ja ylläpitää innovatiivisia, edistyksellisiä sekä vaikuttavia palveluja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville nuorille ja aikuisiän eri ikäryhmille. Pyrkimyksenä on vahvistaa näiden ryhmien yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

Toimintamme lähtökohtia ovat asiantuntijuus sekä kristillisen arvopohjan mukainen yksilön ja luovuttamattoman ihmisarvon kunnioittaminen. Tavoitteemme on olla vastuullinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja suunnannäyttäjä, joka tuo rohkeasti esiin asiakkaidensa asioita. Emme kuitenkaan keskity vain epäkohtiin, vaan tuomme ennen kaikkea esille ratkaisuja.

Autamme asiakkaitamme löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa.

Vaikuttavuuden malli Sininauhasäätiö-konsernissa perustuu strategiamme mukaisesti siihen tavoitteeseen, että hyödynnämme vaikuttavuustietoa asiakastyössämme sekä tavoitteellisessa työotteessa. Vaikuttavuusperusteinen strategia lähtee asiakkaiden tarpeista ja odotuksista ja sen toteutumista johdetaan ja seurataan vaikuttavuustietoa analysoimalla sekä hyödyntämällä.

Haluamme hyvän johtamisen avulla päästä jatkuvan parantamisen toimintakulttuuriin, jossa asiakas on keskiössä ja henkilökunta voi hyödyntää osaamistaan asiakkaalle arvoa tuottavalla työotteella. Monipuolisten toimiemme avulla autamme asiakkaitamme löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa. Aina tämä ei ole helppoa ja siksi myös henkilöstön puolelta tarvitaan sisukkuutta ja periksiantamattomuutta, jotta tuo paikka löytyy.

Sininauhasäätiö-konsernin visio on Suomi, jossa jokaiselle on paikka. Haluamme arvojemme mukaisesti toimia ennakkoluulottomasti ja siten, että toimintamme koetaan merkitykselliseksi. Näkemyksemme ja arvojemme mukaisesti uskomme, että aina on toivoa paremmasta. Näiden asioiden eteen haluamme työskennellä myös tulevaisuudessa.

Hyvää alkanutta vuotta!

Toimitusjohtaja, Sininauhasäätiö-konserni
Kimmo Karvonen