15.2.2024

Tavoitteellinen asiakastyö on kaikkien etu

Blogit
Työntekijä ja asiakas ottavat ruokaa lautasilleen

Vastuullisena toimijana meille on tärkeätä osoittaa työmme merkitys paitsi yksilölle myös yhteiskunnalle. Teemme tavoitteellista ja merkityksellistä työtä asiakkaidemme hyväksi, ja sen tulee näkyä myös ulospäin.

#Blogit

#Strategia

#Asiakastyö

Asiakas on aina toimintamme keskiössä. Meidän tehtävämme on luoda asiakkaalle toivoa valoisammasta ja toiveikkaammasta tulevaisuudesta. Jotta onnistumme tässä, meidän tulee työskennellä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti.

Tavoitteellisella työotteella luomme aidosti arvoa asiakkaillemme. Asiakkaan voi olla vaikea vastaanottaa tukea ja apua haastavassa elämäntilanteessaan, jolloin ainoa keino saavuttaa toimiva asiakassuhde on tavoitteellinen ja pitkäjänteinen työote.

Meidän ammattilaisten tehtävä on tukea asiakasta eteenpäin pienin, yhdessä sovituin askelin. Meidän vastuullamme on myös huolehtia siitä, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja että yhdessä sovituissa tavoitteissa pysytään.

Tavoitteellinen työote motivoi

Tavoitteellinen asiakastyö on myös henkilöstön etu. Tavoitteellinen työote palkitsee ja motivoi meitä ammattilaisia työssämme. Kun näemme oman työskentelymme tulokset, kuten paremman terveyden, talouden kohentumisen tai arjenhallinnassa etenemisen, ja niiden asiakkaalle tuoman arvon konkreettisesti, tiedämme, miksi tekemämme työ on tärkeää ja merkityksellistä.

Selkeät tavoitteet tukevat myös työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Hetkessä eläminen ja mukavuusalueella pysytteleminen voivat aiheuttaa pysähtyneisyyden tilan, joka ei vie meitä mihinkään suuntaan. Ammattilaisina meillä on merkittävä rooli motivoida myös asiakkaitamme pois haastavan elämäntilanteen aiheuttamasta pysähtyneisyyden tilasta ja asettaa yhdessä asiakkaan kanssa hänelle sopivia tavoitteita kohti tulevaa.

Näin tavoitteellinen työote auttaa niin meitä ammattilaisia kuin asiakkaitammekin.

Tehdään hyvä työmme näkyväksi

Meidän ammattilaisten tulee varmistaa, että tekemämme hyvä työ tulee kaikille näkyväksi. Tavoitteellisella työotteella, ja sen todentamisella voimme osoittaa työmme vaikuttavuuden niin yhteiskunnallisesti kuin tilaaja-asiakkaillemmekin.

Meillä Sininauhasäätiö-konsernissa on käytössämme Sinimittari, joka on meillä kehitetty työkalu asiakastyön vaikuttavuuden mittaamiseen. Sinimittari on arjen työkalu, jonka avulla pystymme mittaamaan asiakastyömme tuloksia viidellä eri elämän osa-alueella. Tämä auttaa meitä ammattilaisia näkemään pienetkin onnistumiset asiakastyössämme ja osoittamaan nämä myös meidän asiakkaillemme.

Sinimittarista saadun tiedon avulla voimme raportoida ja osoittaa konkreettisen työmme tuloksia niin tilaaja-asiakkaille kuin muillekin yhteistyökumppaneillemme.

Sininauhasäätiö konsernin uudet strategiset tavoitteet

Tavoitteellinen, aktiivinen ja arvoa tuottava työote on näkyvässä roolissa myös uudessa strategiassamme. Tämä on ollut meille tärkeää ennenkin, mutta nyt haluamme panostaa tähän erityisesti, jotta voimme tarjota jatkossakin laadukkaita ja arvoa tuottavia palveluita asiakkaillemme. Uskomme vahvasti, että tavoitteellinen asiakastyö on ihan meidän kaikkien etu.

Haluamme olla asunnottomuustyön vastuullinen suunnannäyttäjä ja uskomme, että tavoitteellisella työotteella lunastamme paikkamme yhteiskunnassa jatkossakin.

Johanna Helander
Palvelualuepäällikkö

Jenni Ryösä
Palvelualuepäällikkö