21.4.2022

Viihtyisä naapurusto – meidän yhteinen päämäärämme

Blogit

Mukava naapurusto ei aina ole itsestäänselvyys. Se vaatii yhteistyötä kaikilta naapuruston asukkailta ja toimijoilta, joiden arjet limittyvät toisiinsa. Meidän tavoitteemme on olla aktiivinen toimija tässä prosessissa – kuuntelemme herkällä korvalla naapuruston ääntä ja pyrimme ratkaisemaan mahdolliset haasteet.

#Blogit

#naapurustotyö

Saapuneet viestit: Hei, meillä on ollut haasteita… 

Sininauhasäätiö-konsernia ja meidän asumisyksiköitämme lähestytään usein, ja varsinkin silloin, kun naapurustossa sattuu jotain. Asia voi koskea mitä vain – levottomuutta puistossa, roskia kadulla tai kadonneita ovikoristeita. Yhteydenotot eivät onneksi ole läheskään aina negatiivisia, vaan yhteyttä otetaan monenlaisista syistä. Meiltä kysellään, mihin voisi tehdä lahjoituksia, miten voisi auttaa tai miten tulisi toimia, jos ei ole asuntoa.

Olipa asia mikä tahansa, niin yhteydenotot ovat meille tärkeitä. Meitä kiinnostaa, mikä naapurustoa puhuttaa ja mitä kulmilla tapahtuu. Meillä onkin tarjolla monenlaisia tapoja olla meihin yhteydessä. Meille voi soittaa, lähettää sähköpostia tai vaikkapa klikkailla lomakkeen. Haluamme kuulla naapurustoa! Kaikki yhteydenotot ovat tärkeitä, koska niiden avulla saamme toivomaamme tietoa ja voimme olla aktiivisia toimijoita.

Saapuneet viestit: Ettekö te voisi…

Kyllä me voimme! Mitä tapahtuu, kun sähköposti kilahtaa tai puhelin pärähtää? Voisi sanoa, että heti todellakin alkaa tapahtua, kääritään hihat, teroitetaan kynät ja ollaan valmiina selvityshommiin. Selvittely tarkoittaa yleensä puheluita, sähköposteja ja tapaamisia asian tiimoilta. Kaikkiin yhteydenottoihin reagoidaan, eikä yksikään yhteydenotto ole turha. Naapurustosta tulleita viestejä viedään niin työntekijöiden kuin asumispalveluyksiköiden asukkaiden ja päiväkeskuskävijöidenkin foorumeihin.

Naapurustoa koskevia ilmoituksia käsitellään asukkaiden ja kävijöiden yhteisökokouksissa, joilla on vakiintunut paikka toimintamme arjessa. Meille on erityisen tärkeää, että asumispalveluyksikköjen asukkaat ja päiväkeskuskävijät voivat olla mukana, kun naapurustossa esiin nousseita asioita ratkotaan. On hyvä olla mukana niiden asioiden käsittelyssä, joissa on osallisena, halusi tai ei. Usein voimme todeta, että kun muutama törttöilee, kaikki kärsivät ja huonosta maineesta tulee yhteinen. Viikoittaiset yhteisökokoukset ovat juuri sopiva paikka keskusteluille yhteisistä asioista.

Yhdessä syntyvät myös parhaat ideat. Esimerkiksi ilmoitus epäsiististä ympäristöstä sai meidät heti lisäämään ympäristökierroksia, joilla siistitään lähiympäristöä.  Yhteydenotto lähikirjastosta sai aikaa yhteistapaamisen kirjastolla, jonne alueella toimijoiden lisäksi lähti mukaan kaksi asumispalveluyksikön asukasta. Asukkaiden mukanaolo oli juuri sitä, mitä tarvittiin ja tarvitaan. Osallisuus, toimijuus, tasavertaisuus, ihmisoikeudet – tärkeitä asioita, jotka toteutuivat, kun istuimme keskustelemassa isossa ringissä ja miettimässä ratkaisuja kirjastolla ilmenneisiin haasteisiin.

Asukkaiden äänen saa ja pitää kuulua. Kukapa paremmin omia asioitaan edustaisi kuin asianomainen itse.

On helppo ajatella, että kaikki naapurustoa haastavat asiat liittyvät alueella oleviin palveluihin, kuten vaikkapa asumispalveluyksikköön. Vaikkakaan jäljet eivät todellakaan johda aina sylttytehtaalle. Eikä se itse asiassa ole edes tärkeää, minne jäljet johtavat. Tärkeää on yhteinen päämäärä, kaikille viihtyisä naapurusto ja yhteiset naapurit. Sitä me haluamme olla tekemässä, kaikille mukavaa naapurustoa, yhdessä!

Naapurustotyön asiantuntija
Kirsi Veijola

Uusimmat blogit

Veigo Veski

Uuden elämän alku Sininauhasäätiön päiväkeskuksesta

Kodittomana ollessa kuvittelin millaista elämä voisi parhaimmillaan Suomessa olla ja kävelin ympäri Helsinkiä toivoen saavuttavani…

Blogit

20.9.2023

Katselen hiljaista miestä, joka istuu asunnottomille ihmisille suunnatussa Illusia-päiväkeskuksessa.

Yhdessä pois palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta

Systeeminen lähestymistapa on tarpeen, kun ratkotaan köyhyyden ja asunnottomuuden kaltaisia monimutkaisia haasteita.

Blogit

+1

14.9.2023

Talousjohtaja Topi Hevonoja, valokuva.

Millaista on talousjohtaminen Sininauhasäätiössä

Olemme maamme suurimpia asunto ensin -toimijoita ja teemme vaikuttavaa työtä asunnottomuuden poistamiseksi. Toteuttaaksemme tehtäväämme meidän…

Blogit

7.9.2023