5.5.2022

Työtä omalla persoonalla – huoltomies Rony Söderlund työskentelee yhdessä asukkaiden kanssa

Uratarinat

Huoltomiehen työ Sininauhasäätiö-konsernissa voi olla hyvinkin monipuolista, mutta myös raskasta. Onneksi aina löytyy kaveri, joka tulee mielellään apuun.

#Uratarinat

Rony Söderlund aloitti huoltomiehenä Sininauhasäätiö-konsernin kiinteistötiimissä syksyllä 2019. Rony viihtyi huoltotehtävissä niin hyvin, että kun työkokeilu päättyi puolen vuoden kuluttua, hän siirtyi vakituiseksi työntekijäksi.

Ronyn tyypillinen työpäivä alkaa seitsemältä aamulla. Ensimmäisenä työtehtävänään hän selvittää, onko kiinteistössä tapahtunut mitään merkittävää sitten edellisen työpäivän. Tämän jälkeen hän tutustuu päivän työtehtäviin, jotka voivat olla hyvinkin vaihtelevia. Jonain päivänä hänellä saattaa olla tarkka suunnitelma, kun taas toisina hän ei tiedä, mitä päivä tuo tullessaan.

”Mikään työpäivä ei ole vielä toistanut itseään, mikä on sekä virkistävää että raskasta”, Rony sanoo.

Rony pitää tärkeänä työpäivien vaihtelevuutta ja monipuolisuutta. Yhtä tärkeää hänelle on asiakkaiden auttaminen kiinteistöhuoltotöiden kautta. Tällainen työ voi olla esimerkiksi asiakkaan asunnon rikkinäisen lukon korjaaminen.

Haasteista ja hetkellisistä pulmista huolimatta kaikkeen on aina löydetty ratkaisu.

Rony kokee onnistumista erityisesti silloin, kun asiakas on työn jälkeen tyytyväinen. Usein asiakkaan arvostus huoltomiestä kohtaan heijastuu ilmeestä.

Haastavinta puolestaan on se, kun huoltomies näkee, miten valmiiksi saadut tehtävät tuhotaan, ja tekee ne sen jälkeen uudelleen. Silti mikään työssä ei ole ylitsepääsemätöntä.

”Haasteista ja hetkellisistä pulmista huolimatta kaikkeen on aina löydetty ratkaisu”, Rony sanoo.

Ronyn mukaan tässä työntekijän omalla suhtautumisella on iso rooli.

Asukkaat osallistuvat huoltotöihin

Sininauha Oy:n asunnoissa tehdään asukasyhteistyötä, mikä tarkoittaa työtä, jossa asukas on vapaaehtoisesti auttamassa. Tämä yhteistyön muoto tarjoaa asukkaalle mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden uuden oppimiseen.

Asukasyhteistyöstä on erittäin suuri apu työntekijälle. Samalla huoltotöihin osallistuvat asukkaat oppivat uusia taitoja, joista voi olla hyötyä myöhemmässä elämässä.

Osa asukkaista auttaakin mielellään päivittäisissä huoltotöissä, kuten asuntojen maalaamisessa ja lumitöiden tekemisessä.

”Ei ole ollut kertaakaan, että kukaan ei olisi lähtenyt mukaan”, Rony sanoo. ”Aina on ollut joku.”

Rony kertoo, että työtehtävät eivät tunnu työltä, kun pääsee keskustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia asiakkaiden kanssa. Asukasyhteistyön tekeminen on hyvinkin kaverillista toimintaa ja siinä jaetaan kokemuksia puolin ja toisin. Ronyn mukaan juuri ihmisläheisyys saa hänen työnsä tuntumaan jouhevalta.

Huoltomies tekee työtä persoonallaan

Asukasyhteistyössä työntekijät ja asukkaat kohtaavat toisensa ihmisinä.

”Olen tuonut työhön osan itseäni – omaa persoonaani, sen mitä minä olen”, Rony sanoo.

Rony on oppinut kiinteistötiimissä, miten tärkeitä ihmisläheisyys ja ryhmähenki ovat. Hän on havainnut myös sen, että omaa käyttäytymistään on hyvä osata mukauttaa tilanteeseen sopivaksi. Oman roolin määritteleminen on ollut huomattavasti helpompaa sen jälkeen, kun Ronyn työsuhde huoltotiimissä muuttui vakinaiseksi.

”Minusta on tärkeää olla muiden tukena ja auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua”, hän sanoo.

Tämä on Ronyn ensimmäinen työ huoltomiehen tehtävissä ja hän oppii edelleen työssään uusia taitoja, samalla kun hänen ammattitaitonsa kehittyy. Hänen tavoitteenaan on hankkia lisää koulutusta ja edetä kiinteistöalalla.

Asukasyhteistyö antaa asukkaille mahdollisuuden irtautua aikaisemmista rutiineista ja oppia uusia päivittäisiä taitoja.

Kiinteistötiimissä hän on oppinut työn kautta muun muassa työnohjaamista:

”Välillä opetan ihmisiä, joilla ei ole aiempaa kokemusta huoltotöistä. Paras tapa opettaa muita on tehdä töitä yhdessä.”

Rony kokee, että asukasyhteistyö on ollut antoisaa, ja toivoo sen lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Tämä antaa myös asukkaille mahdollisuuden irtautua aikaisemmista rutiineistaan ja oppia uusia päivittäisiä taitoja. Lisäksi yhteistyön myötä asiakkaat saavat mahdollisuuden luoda uusia luottamussuhteita.

Jo puolessatoista vuodessa Rony on nähnyt, kuinka asukasyhteistyö on auttanut yksittäisiä asukkaita eteenpäin elämässään. Esimerkiksi yksi Ronyn kanssa työskennelleistä asukkaista on kehittynyt niin paljon, että hän auttaa nykyään muita vähemmän kokeneita asukkaita eri tehtävissä. Hän asuu vielä Sininauha Oy:n asunnossa, mutta harkitsee nyt muuttoa omilleen.

”Sininauhasäätiö on rohkaissut ja kannustanut minua tekemään töitä omana itsenäni”, Rony sanoo.

Uusimmat uratarinat

Kutsumustyö löytyi työkierrossa – Sanna Sontag menee työssään sinne, missä asiakas on

Asumisohjaaja Sanna Sontagin nykyinen tehtävä Vantaan kotiin vietävissä palveluissa löytyi työkierron kautta. Kotiin vietävissä palveluissa…

Uratarinat

20.4.2022

Projektityöntekijä Eeva Penttilä innostuu arvojensa mukaisesta työstä

Sosionomi Eeva Penttilällä on kokemusta erityyppisistä tehtävistä Sininauhasäätiö-konsernissa. Hän aloitti keikkatyöt asumisohjaajana asumisyksikössä, siirtyi pian…

Uratarinat

9.3.2022

Henkilö työpöydän äärellä käymässä läpi asiakirjoja.

Uuteen työntekijään luotettiin – Paula Ahonen on kulkenut palveluohjaajasta yksikönpäälliköksi

Alun perin Paula Ahonen tuli määräaikaiseen työsuhteeseen vuonna 2016, mutta yksi tehtävä johti toiseen, ja…

Uratarinat

11.2.2022