20.4.2022

Kutsumustyö löytyi työkierrossa – Sanna Sontag menee työssään sinne, missä asiakas on

Uratarinat

Asumisohjaaja Sanna Sontagin nykyinen tehtävä Vantaan kotiin vietävissä palveluissa löytyi työkierron kautta. Kotiin vietävissä palveluissa asiakkaita autetaan ja tuetaan heidän omissa kodeissaan.

#Uratarinat

Ensimmäisen kerran Sanna Sontag tuli Sininauhalle päihde- ja mielenterveyspuolelle suuntautuneena lähihoitajaopiskelijana. Tuolloin hän suoritti työharjoittelua Vantaalla Sahapuiston asumispalveluyksikössä ja Myrrin mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa. Myöhemmin hän oli kesätöissä Mutterimajalla ja jatkoi siitä keikkatöihin Sahapuistoon.

Elettiin vuotta 2017. Sanna ehti olla kuukauden määräaikaisena työntekijänä Sahapuistossa, kun hän jo sai vakituisen työn. Sahapuistossa hän työskenteli vuoteen 2020 saakka, kunnes lähti työkiertoon Sininauha Oy:n kotiin vietäviin palveluihin.

”Olen edelleenkin tässä samassa tehtävässä, mihin lähdin työkiertoon. Ehdin olla päivän työkierrossa, kun silloinen esimieheni soitti ja kysyi, haluaisinko jäädä tehtävään”, Sanna kertoo.

Nykyisin Sannan työnkuva vastaa enemmän sosionomin kuin lähihoitajan työnkuvaa. Hänen pitää tuntea erityisen hyvin palvelujärjestelmä, minkä hän onkin oppinut työn kautta.

Kotiin vietävien palveluiden tarkoitus on turvata asiakkaan asumisen onnistuminen vahvistamalla tämän voimavaroja ja arjen taitoja sekä luoda yhteistyöverkostoja. Sannan työnkuvaan kuuluu tehdä asiakaskäyntejä asiakkaiden kotiin tai mennä heidän mukanaan esimerkiksi palveluihin, joissa asioimiseksi he tarvitsevat tukea.

Asumisohjaajan työ on pitkäjänteistä

”Minun työssäni parasta ovat asiakkaat”, Sanna sanoo.

Sanna kokee tekevänsä tärkeää työtä sellaisen asiakasryhmän kanssa, jonka auttamiseen hänellä on kutsumus.

Kuntoutuminen lähtee siitä, kun asiakas saa oman kodin. Asunto ensin -periaatteella toimivissa asunnoissa päihteiden käyttö ei ole este asunnon saamiselle. Asunto on kuitenkin välttämätön ensiaskel, sillä jopa korvaushoidon aloittaminen edellyttää, että on osoite.

Sannan asiakkaissa on paljon aktiivikäyttäjiä, jotka tarvitsevat monenlaista tukea asumisessa.

”Heidän kanssaan työskentely on vahvuuteni. Myös tiimi on minulle tärkeä, mutta asiakkaat tulevat aina ensimmäisenä.”

Sanna pyrkii rakentamaan jokaiseen asiakkaaseen luottamuksellisen suhteen, jossa tämä uskaltaa kertoa asioista totuudenmukaisesti. Tällainen molemminpuolinen luottamus mahdollistaa tuen antamisen ja vastaanottamisen.

Kotiin vietävien palveluiden asiakkailla on erilaisia tukisopimuksia ja heidän tuentarpeensa vaihtelevat. Toisten sopimuksiin kuuluu tapaamista tunnin viikossa, toisten viisi. Palvelumaksupäätökset tekee kunnan sosiaalityöntekijä.

Jokaisella on toivoa

Asiakastyön haaste on suunnittelemisen vaikeus, sillä asiakkaat eivät aina sitoudu työntekijöiden tekemiin aikatauluihin. Samaan aikaan kohtaamisen tärkeys korostuu, sillä joillekin asiakkaille tapaamiset asumisohjaajan kanssa saattavat olla ainoita säännöllisiä tapahtumia.

Kotiin vietävissä palveluissa työ on asiakaslähtöistä ja siinä huomioidaan kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet. Toisten asiakkaiden kanssa pyritään päihteidenkäytön lopettamiseen, toisten kanssa vähennetään käytöstä seuraavia haittoja.

Asiakkaiden tarpeet vaihtelevat myös kestoltaan. Sannalla on ollut sellaisia asiakkaita, jotka ovat siirtynet omilleen jo parin kuukauden kuluttua ja sellaisia, jotka ovat tarvinneet tukea vuosia.

”Jaksan uskoa siihen, että jokaisella on toivoa. Olen kannustanut asiakkaita osallistumaan työtoimintaan ja korvaushoitoon. Osa on ollut asiakkaanani pitkään, alusta asti, mutta vasta nyt on tullut onnistumisen tunnetta. Tässä työssä tärkeää on pitkäjänteisyys.”

Työkierto tuo arkeen vaihtelua

Sanna on viihtynyt Sininauhasäätiö-konsernin palveluksessa, sillä hän työskentelee mielellään asiakkaiden ja verkostojen parissa. Erityisesti hän on pitänyt työkierron tuomasta vaihtelusta.

”Suosittelen työkiertoa, sillä siitä saa uusia ajatuksia ja sen kautta oppii uutta”, hän sanoo.

Sanna on pitänyt myös saamistaan vastuutehtävistä. Hän on toiminut kotiin vietävien palveluiden yhteyshenkilönä sosiaalitoimeen, haastatellut uusia asiakkaita, ollut vaikuttamassa uusien työntekijöiden valintaan, päivittänyt kiinteistölistaa, toiminut välivuokra-asuntojen yhteyshenkilönä ja vastannut Vantaan yksikköjen välisen yhteistyön kehittämisestä.

Erityisesti Sanna arvostaa, että Sininauhasäätiö-konsernissa työntekijöillä on mahdollisuus kehittää ammattitaitoa erilaisilla koulutuksilla. Tarjolla on myös erilaisia urapolkumahdollisuuksia. Sannalla on pitkän tähtäimen tavoitteena sosionomiopinnot, mutta tässä vaiheessa työ on vienyt mennessään.

Uusimmat uratarinat

Palvelualuepäällikkö Johanna Helander

Harjoittelijasta palvelualuepäälliköksi – Johanna Helander löysi intohimon työhönsä kohtaamisista

Johanna Helander valmistui parturikampaajaksi ja toimi alan yrittäjänä neljä vuotta. Pian hän kuitenkin huomasi, että…

Uratarinat

24.5.2024

Asumisohjaaja Susanna Karalahti

Päihdetyötä yli kahden vuosikymmenen

Susanna Karalahti aloitti asumisohjaajana Helsingin Ruusulankadun asumispalveluyksikössä kaksi vuotta sitten. Sininauhalle hän päätyi monen mutkan…

Uratarinat

10.5.2024

Työtä omalla persoonalla – huoltomies Rony Söderlund työskentelee yhdessä asukkaiden kanssa

Huoltomiehen työ Sininauhasäätiö-konsernissa voi olla hyvinkin monipuolista, mutta myös raskasta. Onneksi aina löytyy kaveri, joka…

Uratarinat

5.5.2022