4.5.2023

Stigma tappaa enemmän kuin aineet

Blogit
ODE-hankkeen projektikoordinaattori Suvi Helle

Mitä yhteistä on näillä tilanteilla? Eräs ihminen painii alkoholiongelman kanssa, mutta ei uskalla kertoa asiasta kenellekään. Toinen ei usko olevansa minkään avun arvoinen, koska käyttää huumeita. Kolmas ei saa tarvitsemaansa hoitoa terveysasemalla, koska käyttää päihteitä.

#Blogit

Näissä kaikissa tilanteissa riippuvuuden lisäksi ongelmaa aiheuttaa stigma. Stigma tarkoittaa negatiivista asennetta ja leimaa, joka liittyy ihmiseen tai hänen ominaisuuteensa. Stigma estää usein ihmistä hakemasta apua ja hoitoa, vaikka hän sitä tarvitsisi.

Joskus huumeiden käyttöön liittyen sanotaan, että stigma tappaa enemmän kuin aineet. Se voi olla totta, sillä häpeä voi estää soittamasta hätänumeroon tai hakeutumasta päivystykseen, vaikka olisi aihetta.

Sanatarkasti stigma tarkoittaa häpeäleimaa. Alun perin stigmoista puhuttiin Jeesuksen ristiinnaulitsemisen merkkien yhteydessä. Stigmat olivat kärsimyksen haavoja, merkkejä siitä, että Jeesus oli tuomittu. Stigma liittyy tiiviisti niihin ennakkoluuloihin, joita ihmisillä on päihteitä käyttävää ihmistä kohtaan. Stigmasta johtuu myös häpeä, jota ihminen kokee omasta tai läheisensä päihdeongelmasta.

Stigma voi myös johtaa siihen, että päihdesairaille ja kuntoutujille järjestettäviin palveluihin ei riitä resursseja.

Stigma voi ilmetä monin eri tavoin, kuten syrjintänä, ennakkoluuloina tai leimaamisena. Stigma voi myös johtaa siihen, että päihdesairaille ja kuntoutujille järjestettäviin palveluihin ei riitä resursseja. Ja lopulta jopa siihen, että päihteiden käyttäjät jäävät yhteiskunnan ja palvelujen ulkopuolelle.

Stigmaa ja sen vaikutusta on onneksi tunnistettu ja tutkittu. On huomattu, että stigma liittyy päihdesairauden lisäksi esimerkiksi mielenterveysongelmiin ja yksinäisyyteen. Näistä kärsivät ihmiset joutuvat siis kohtaamaan varsinaisen ongelman lisäksi myös perusteettomia ennakkoluuloja.

Stigman purkamiseen tulee suhtautua pitkäjänteisenä ja jatkuvana prosessina, joka edellyttää sitoutumista ja panostusta.

Stigmaa voi kuitenkin purkaa. Jotta se onnistuu, meidän on tunnistettava stigma ja otettava vastuu omista asenteistamme. Stigman purkamiseen tulee suhtautua pitkäjänteisenä ja jatkuvana prosessina, joka edellyttää sitoutumista ja panostusta.

Tässä muutamia konkreettisia tapoja, joilla voimme auttaa purkamaan stigmaa:

  1. Tiedon lisääminen: Ennakkoluulot syntyvät tiedon puutteesta! Järjestä koulutuksia, tapahtumia ja kampanjoita, jotka lisäävät yleisön tietoisuutta päihteiden käyttöön liittyvästä stigmasta.
  2. Vertaistuki: Stigma aiheuttaa häpeää ja itsearvostuksen puutetta, johon vertaistuki on hyvä lääke.
  3. Kiinnitä huomiota kieleen: Käytä päihteiden käyttäjiä kuvaavia termejä, jotka eivät sisällä syyllistämistä tai typistä ihmistä vain yhdeksi piirteeksi. Esimerkiksi, sen sijaan että puhuisimme ”narkkareista”, voimme käyttää neutraalimpaa termiä, kuten ”päihteitä käyttävä ihminen”.
  4. Osallistaminen ja osallistuminen: Päihteiden käyttäjien osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluun on tärkeää.

Uusimmat blogit

Henkilö kerää roskia luonnosta

Joka päivä on hyvä päivä ympäristökierrokselle

Jos asut jonkin asumispalveluyksikön lähellä tai olet kulkenut yksikön ohi, olet saattanut nähdä ihmisiä liivit…

Blogit

+1

4.4.2024

Laatujohtaja Sanna Pesonen

Arkitiedosta yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Olemme vuosien ajan keränneet asiakastyön dataa. Hiljattain olemme alkaneet selkeyttämään ajatustamme siitä, mitä kaikkea tällä…

Blogit

+2

28.3.2024

Kaksi henkilöä halaavat

Asunnottomuutta kokevien nuorten kohtaaminen vaatii kannattelevaa työotetta ja aikaa

Nuorten asunnottomien kanssa työskennellessä onnistumiset voivat olla hyvin pieniä. Edistys on usein maltillista ja tapahtuu…

Blogit

+1

14.3.2024