9.3.2022

Projektityöntekijä Eeva Penttilä innostuu arvojensa mukaisesta työstä

Uratarinat

Sosionomi Eeva Penttilällä on kokemusta erityyppisistä tehtävistä Sininauhasäätiö-konsernissa. Hän aloitti keikkatyöt asumisohjaajana asumisyksikössä, siirtyi pian palveluohjaajaksi ja muutamaa vuotta myöhemmin projektityöntekijäksi kehittämishankkeeseen. Tehtävissään Eeva on saanut vaikuttaa sekä omaan työnkuvaansa että tapaan, jolla hän työtään toteuttaa.

#Uratarinat

Eeva Penttilä ehti kokeilla eri aloja ja urapolkuja ennen kuin löysi sosionomiopinnot ja oivalsi, että sosiaaliala on häntä varten. Opinnoissaan hän pääsi lähestymään uudella tavalla itseään kiinnostavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja sosiaalisia ongelmia. Eniten häntä kuitenkin kiinnostaa se, miten ne konkreettisesti näyttäytyvät ihmisten elämissä ja miten niihin voidaan vaikuttaa.

Sosionomiopintojen myötä avautui monenlaisia mahdollisuuksia. Viimeiset työharjoittelunsa Eeva suoritti päiväntasaajan tuntumassa Tansaniassa. Opintojen lähestyessä loppuaan maaliskuussa 2017 hän aloitti keikkailevana asumisohjaajana asumispalveluyksikkö Pessissä. Jo muutaman kuukauden kuluttua hänelle tarjottiin vakinaista työtä palveluohjaajana samassa yksikössä.

”Tulin Pessiin avoimin mielin, hieman jännittyneenä ja uteliaanakin. Nopeasti löysin kuitenkin oman paikkani yhteisöstä, vaikka minulla ei ollut vielä paljoakaan kokemusta juuri tämän tyyppisestä työstä”, muistelee Eeva.

Sininauhasäätiön arvomaailmassa asiakas on kaiken toiminnan keskiössä ja jokainen elämä arvokas. Myös säätiön työote – kohtaamme asiakkaat kanssakulkijoina – kumpuaa tästä näkemyksestä. Asiakkaiden osallisuutta tuetaan ja heitä otetaan mukaan toimintatapojen kehittämiseen ja muuhun toimintaan.

”Parasta työssäni ovat aidot kohtaamiset, luottamuksen ja yhteyden muodostuminen asiakkaiden kanssa. Se, että pystyy olemaan tukena heidän ongelmavyyhtiensä aukaisemisessa ja auttaa heitä näkemään mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, on palkitsevaa.”

Monipuolisia tehtäviä ja uuden oppimista

Syyskuussa 2020 Eeva siirtyi uuteen tehtävään projektityöntekijäksi Sininauhasäätiön Toimintaa ja toivoa – toimintakyvyn vahvistaminen Asunto ensin 2.0 -asumispalveluissa -kehittämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti asumisyksiköiden asukkaiden toimintakyvyn vahvistaminen mahdollistamalla mielekästä tekemistä, tukemalla kohti osallistujien omia tavoitteita ja parempaa arkea.

Hankkeessa rakennetaan toimintamalli asunto ensin -asumispalveluiden asiakkaiden aktivoimisesta ja tukemisesta kohti työllistymistä tukevia palveluja eli esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan.

”Käytännön tasolla tämä tarkoittaa esimerkiksi, että kehitämme ja mahdollistamme mielekästä tekemistä asiakkaillemme yhdessä heidän kanssaan sekä etsimme keinoja lisätä heidän motivaatiotaan osallistua toimintakykyä vahvistavaan toimintaan. Autamme oivaltamaan, millaisia mahdollisuuksia on olemassa oman toimintakyvyn kohentamiseen ja sellaisen elämän rakentamiseen, johon voisi itse olla tyytyväinen”, Eeva selventää.

Kumpikin työ, palveluohjaaja ja projektityöntekijä, on Eevan mukaan tarjonnut monipuolisia tehtäviä ja mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Moninaiset työssä vastaan tulleet tilanteet ja niiden ratkominen yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa ovat antaneet arvokasta oppia.

Omien arvojen mukaista työtä

Sininauhasäätiössä tehdään työtä erittäin haavoittuvassa asemassa olevien, monin tavoin vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa, joilla on ongelmia päihteiden ja mielenterveyden kanssa.

Onkin tärkeää, että henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista pidetään hyvää huolta. Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, esihenkilötaitojen vahvistaminen, työnohjaus, työkierto ja henkilöstön osallistaminen työsisältöjen kehittämiseen ovat tästä muutamia esimerkkejä.

Siinä, missä asiakkaiden pienetkin liikahdukset kohti parempaa tuottavat onnistumisen tunteita, voivat asiakkaiden erittäin vaikeat elämäntilanteet tai kyvyttömyys sitoutua omalla polullaan etenemiseen rasittaa ja verottaa työntekijöidemme voimavaroja.

Mikä auttaa Eeva säilyttämään motivaationsa ja innostuksensa vaikeissa tilanteissa?

”Minulle keskeinen voiman lähde on, että saan tehdä omien arvojeni mukaista työtä. Välittäminen ja kiinnostus asiakkaisiin on aitoa ja ammatillisuus tukee työn vaikuttavuutta. Omalla työllä on merkitystä.”

Arjessa hyvä työyhteisö on Eevan mukaan korvaamaton voimavara ja tuki, jota saman jaetun todellisuuden synnyttämä yhteinen huumori vielä vahvistaa.

Työssä jaksamisen kannalta on myös tärkeää pyrkiä pitämään oma elämä tasapainossa siten, että kaikki ei pyöri työn ympärillä. Elämässä pitää olla itselle iloa tuottavia juttuja ja jaksamista tehdä asioita vapaa-ajalla. Itsetuntemus ja omien rajojen ymmärtäminen auttavat tässä.

Työkiertoon on monia mahdollisuuksia

Kehittämisestä ja uuden oppimisesta innostuvasta Eevasta on hienoa, että Sininauhasäätiössä tuetaan osaamisen kehittämistä ja kouluttautumista ja että tarvittaessa löytyy joustavuutta opintoihin.

”Minulla on muun muassa ollut mahdollisuus osallistua traumaterapian, puhe-judon ja restoratiivisen sovittelun koulutuksiin. Omasta mielenkiinnosta olen lisäksi suorittanut alaan liittyviä avoimen yliopiston kursseja.”

Eeva mainitsee Sininauhasäätiön hyvinä puolina myös moniammatilliset työryhmät ja niiden laajan asiantuntemuksen sekä suuren organisaation myötä hyödynnettävissä olevat verkostot.

Sininauhasäätiö-konserni on sen verran iso ja toiminta monipuolista, että työkierto organisaation sisällä on todellinen mahdollisuus ja oiva tilaisuus kehittyä työssä.

”Esimerkiksi sosionomeille on meillä todella monenlaisia uramahdollisuuksia”, vahvistaa Eeva.

Eevasta on hyvä, että esimerkiksi esihenkilötyötä kehitetään jatkuvasti. Tämä tarkoittaa muun muassa valmentavan johtamisotteen ja yhdessä työstettyjen hyvän johtamisen periaatteiden viemistä entistä vahvemmin osaksi arkea.

Vahvimmin Eevaa puhuttelee kuitenkin se, mitä teemme.

”Arvostan työantajassani erityisesti sitä, että tehdään laaja-alaisesti työtä yhteiskunnassa heikossa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi sekä ruohonjuuritasolla että vaikuttamalla yhteiskunnan rakenteisiin ja puolustamalla rohkeasti heidän oikeuksiaan.”

Uusimmat uratarinat

Palvelualuepäällikkö Johanna Helander

Harjoittelijasta palvelualuepäälliköksi – Johanna Helander löysi intohimon työhönsä kohtaamisista

Johanna Helander valmistui parturikampaajaksi ja toimi alan yrittäjänä neljä vuotta. Pian hän kuitenkin huomasi, että…

Uratarinat

24.5.2024

Asumisohjaaja Susanna Karalahti

Päihdetyötä yli kahden vuosikymmenen

Susanna Karalahti aloitti asumisohjaajana Helsingin Ruusulankadun asumispalveluyksikössä kaksi vuotta sitten. Sininauhalle hän päätyi monen mutkan…

Uratarinat

10.5.2024

Työtä omalla persoonalla – huoltomies Rony Söderlund työskentelee yhdessä asukkaiden kanssa

Huoltomiehen työ Sininauhasäätiö-konsernissa voi olla hyvinkin monipuolista, mutta myös raskasta. Onneksi aina löytyy kaveri, joka…

Uratarinat

5.5.2022