31.8.2022

Pekka Sauri: Huumekuolemien ehkäisyyn on keinoja – ne on nyt otettava käyttöön

Blogit

Overdose Awareness Day -puistotapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa 31.8. muistuttamaan yliannostusten ehkäisystä. ”Huumeriippuvuus on nähtävä sairautena muiden sairauksien joukossa”, sanoo Pekka Sauri kansainvälisenä yliannostuskuolemien ehkäisyn päivänä.

#Blogit

#ODE

Huumekuolemien määrä on Suomessa kasvanut 2000-luvun alusta lähtien. Tilastokeskuksen uusimman kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2020 huumeisiin kuoli Suomessa 258 ihmistä, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 156.

Kuvaavaa on, että huumeisiin kuolee Suomessa enemmän ihmisiä kuin tieliikenteessä. Vuonna 2020 tieliikenteessä kuoli 223 ihmistä.

Suomessa kuolee viikoittain huumeisiin keskimäärin neljä henkilöä. Alle 25-vuotiaita kuolee huumeisiin yksi joka viikko.

Suomessa huumeisiin kuolevan keski-ikä on noin 34 vuotta. Muualla Euroopassa huumeisiin kuolleiden keski-ikä on noin kymmenen vuotta korkeampi. Saattaa olla, että tämä johtuu erityisesti Suomessa vallitsevasta päihteiden käytön kulttuurista: tyypillinen suomalainen huumekuolema on tilanne, jossa ihminen kuolee lääkeopioidien, alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden yhdistelmäkäyttöön.

Huumeriippuvaiset on otettava tasavertaisesti terveydenhuollon piiriin.

On korkea aika puuttua huumekuolemien määrän kasvuun. Keinoja on olemassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi viime helmikuussa seitsemän kohdan suosituslistan mahdollisista toimenpiteistä. Näihin kuuluvat muun muassa hoitoon pääsyn nopeuttaminen, avun pyytämisen kynnyksen madaltaminen, opioidikorvaushoidon tehostaminen, päihteiden käyttöhuoneiden kokeilu ja yliannostuslääkkeen (Naloxonin) saaminen myös kotiin.

Tärkeä tavoite on yleisen asenneilmapiirin muuttaminen: huumeriippuvuus on nähtävä sairautena muiden sairauksien joukossa, ja huumeriippuvaiset on otettava tasavertaisesti terveydenhuollon piiriin riippuvuuden haittojen ja viime kädessä kuolemien ehkäisemiseksi.

Kirjoittaja: Pekka Sauri
Lisätietoja: Pekka Sauri, 050 0433 464.

Overdose Awareness Day -puistotapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Helsingin Dallapénpuistossa 31.8. muistuttamaan yliannostusten ehkäisystä. Tapahtuma kerää yhteen järjestötoimijat, päättäjät ja asiasta kiinnostuneet pohtimaan yliannostuskuolemien ennaltaehkäisyä Suomessa.

Uusimmat blogit

Veigo Veski

Uuden elämän alku Sininauhasäätiön päiväkeskuksesta

Kodittomana ollessa kuvittelin millaista elämä voisi parhaimmillaan Suomessa olla ja kävelin ympäri Helsinkiä toivoen saavuttavani…

Blogit

20.9.2023

Katselen hiljaista miestä, joka istuu asunnottomille ihmisille suunnatussa Illusia-päiväkeskuksessa.

Yhdessä pois palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta

Systeeminen lähestymistapa on tarpeen, kun ratkotaan köyhyyden ja asunnottomuuden kaltaisia monimutkaisia haasteita.

Blogit

+1

14.9.2023

Talousjohtaja Topi Hevonoja, valokuva.

Millaista on talousjohtaminen Sininauhasäätiössä

Olemme maamme suurimpia asunto ensin -toimijoita ja teemme vaikuttavaa työtä asunnottomuuden poistamiseksi. Toteuttaaksemme tehtäväämme meidän…

Blogit

7.9.2023