Materiaali

Opas helsinkiläisen asunnottoman nuoren auttamiseksi

Opas helsinkiläisen asunnottoman nuoren auttamiseksi kansikuva.

Opas helsinkiläisen asunnottoman nuoren auttamiseksi on syntynyt Nuoli-hankkeen ja nuorille kohdennetun SAVE-hanketyön järjestämien nuorten asunnottomuustyöpajojen tuloksena. Oppaaseen on koottu teemoittain työpajoihin osallistuneiden toimijoiden esittämiä ratkaisuehdotuksia asunnottomien nuorten auttamiseksi. Lisäksi opas sopii esimerkiksi perehdytysmateriaaliksi uusille työntekijöille, joille palvelujärjestelmä, viranomaiset sekä muut auttajatahot eivät ole entuudestaan tuttuja.

Opas helsinkiläisen asunnottoman nuoren auttamiseen
6.96 MB

#Nuoret

#Suomi

#Asunnottomuus

#Nuoret

#Oppaat

#Asunnottomat