Materiaali

Nuorten yliannostusten ehkäisy – opas ammattilaisille

Henkilön kädet, jotka pursuavat pillereitä

Nuorten yliannostusten ehkäisy – opas ammattilaisille

Nuorten yliannostusten ehkäisy -oppaan tarkoitus on helpottaa nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työtä päihteiden käytöstä aiheutuvien yliannostusten ehkäisyssä. Tavoitteena on lisätä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisen tietoa yliannostusten riskien tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Opas antaa myös työkaluja päihteidenkäytön puheeksi ottamiseen nuorten kanssa, sekä päihteiden käyttäjiin kohdistuvan stigman käsittelemiseen.

Materiaali oppaaseen on kerätty ja tuotettu vuosina 2021-2023 toimineen ODE-hankkeen havainnoista. Nuorten yliannostusten ehkäisy -opas tarjoaa ohjeita ja esimerkkejä, joita on käytetty omassa työssämme yli 18-vuotiaiden päihteitä aktiivisesti käyttävien nuorten kanssa.

Opasta rytmittämään olemme ottaneet mukaan päihteitä käyttäneiltä ihmisiltä kerättyjä kokemustarinoita yliannostustilanteista. Näitä ’’överitarinoita’’ on kerätty hankkeen arjessa, Helsingin matalan kynnyksen päiväkeskus Symppiksissä ja Stop Huumeille ry:n kävijöiltä elokuussa 2023.

Lataa opas (PDF)
5.21 MB

#Suomi

#Nuoret

#Oppaat

#Ammattilaiset