20.1.2022

Arvostus lähihoitajia kohtaan ja sen myötä avautuneet mahdollisuudet ovat pitäneet palveluohjaaja Jussi Latvan talossa jo pitkään

Uratarinat

Lähihoitajakoulutus on antanut palveluohjaaja Jussi Latvalle erinomaisen pohjan työn tekemiselle ja eri tehtävissä toimimiselle Sininauhasäätiö-konsernissa. Vahva tunne työn arvostuksesta ja merkityksellisyydestä, mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön sekä työnantajan tarjoamat erilaiset urapolut ovat saaneet Jussin viihtymään meillä jo yli yhdeksän vuotta.

#Uratarinat

Vuonna 2002 lähihoitajaksi valmistunut Jussi Latva aloitti asumisohjaajana Sininauha Oy:n Sahapuiston asumispalveluyksikössä Vantaalla alkuvuodesta 2013. Sitä ennen hänelle oli ehtinyt kertyä jo runsaasti työkokemusta erilaisista sosiaali- ja terveysalan tehtävistä, kuten sairaankuljettajan työstä, Lapinlahden sairaalan mielentilatutkimusosastolta sekä HUS:n Psykiatriakeskuksen eri osastoilta.

”Viihdyin erinomaisesi asumisohjaajana asunto ensin -periaatteella toimivassa Sahapuistossa. Asiakkaiden vähäinenkin eteneminen omilla, yksilöllisillä kuntoutumispoluillaan oli äärimmäisen motivoivaa ja palkitsevaa – puhumattakaan siitä, että asiakas pystyi siirtymään meiltä asumispalveluyksiköstä kohti itsenäisempää asumista ja elämää”, Jussi muistelee asumisohjaaja-aikaansa lämmöllä.

Työkierto tarjosi mahdollisuuden uuteen tehtävään

Reilun kuuden Sahapuisto-vuoden jälkeen Jussi sai kysymyksen, olisiko hän kiinnostunut työkierrosta – hänen osaamiselleen oli tarvetta Sininauhasäätiön Aimo-hankkeessa jalkautuvana palveluohjaajana Vantaalla.

”Arvostan sitä, että meillä tarjotaan aktiivisesti mahdollisuuksia kehittyä työssä muun muassa työkierron kautta, ja päätinkin tarttua tilaisuuteen! Ja hyvä niin, sillä olen viihtynyt erinomaisesti myös palveluohjaajana. Tässä työssä itsensä johtaminen korostuu – on vapautta suunnitella itse oman työviikkonsa kulku ja ne tavat, joilla omaa työkenttäänsä toteuttaa”, kertoo Jussi.

Toisaalta aina, kun on tarvetta sparrailla asioita, ovat käytettävissä niin esihenkilö kuin koko oma innostuneiden ammattilaisten tiimi. Jussi kehuukin oman tiiminsä mahtavaa yhteishenkeä – ja saapa ensihenkilökin osansa kiitoksista! ”Kyttäysmentaliteetti” loistaa poissaolollaan, sen sijaan tukea saa aina, kun sitä tarvitsee.

Työkavereiden tuki on tärkeää esimerkiksi silloin, kun asiakas ei pystykään sitoutumaan oman kuntoutumisensa tai asioidensa edistämisen vaatimiin asioihin, mikä taas vaikeuttaa Jussin työtä ja

aiheuttaa turhautumistakin. Silloin on hyvä päästä purkamaan ajatuksiaan ja tunteitaan tiimin, esihenkilön tai työnohjaajan kanssa.

Työn merkityksellisyys kumpuaa asiakkaiden pienistäkin onnistumisista

Aimo-hankkeessa tehdään jalkautuvaa asunnottomuustyötä sekä annetaan neuvontaa ja järjestetään kursseja asumisen onnistumisen vahvistamiseksi.

Jalkautuvan palveluohjaajan työ jakautuu Jussin mukaan kolmeen eri tehtäväalueeseen. Kaksi alueista liittyy suoraan asiakastyöhön, ja ne ovat jalkautuva työ asunnottomien löytämiseksi ja yhteistyö muiden Vantaalla jalkautuvaa työtä tekevien toimijoiden kanssa sekä kotiin vietävä asumisen tuki hajasijoitetuissa asunnoissa asuville asunnottomuutta kokeneille henkilöille. Kolmas alue käsittää mahdollisuuden uusien hankkeiden kehittämistyöhön. Kehittämistyö liittyy esimerkiksi tilanteisiin, joissa kunnan järjestämät lakisääteiset palvelut eivät välttämättä pysty tavoittamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä.

Samoin kuin asumisohjaajan työssä, myös palveluohjaajana työn merkityksellisyys ja onnistumisen tunteet kumpuavat asiakkaiden etenemisestä asumis- ja kuntoutumispolulla, vaikka sitten pieninkin askelin.

”Arvojemme mukaisesti ajattelemme, että jokaisen ihmisen elämä on ainutlaatuinen ja arvokas ja että tehtävämme on auttaa avuntarvitsijoita sekä toimia ja vaikuttaa rohkeasti. Näitä arvoja me kaikki saamme toteuttaa työssämme eri tavoin joka päivä”, toteaa Jussi.

Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan monin tavoin

Palveluohjaajana, samoin kuin asumisohjaajan työssä, tehdään työtä erittäin haavoittuvassa asemassa olevien ja usein päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien, monin tavoin vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa.

Onkin tärkeää, että henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista pidetään hyvää huolta, ja tähän Sininauhasäätiö-konsernissa panostetaan monin eri tavoin. Työnohjaus ja mentorointi, työkierto, osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, esihenkilötaitojen vahvistaminen ja henkilöstön osallistaminen työsisältöjen kehittämiseen ovat tästä muutamia esimerkkejä.

Jussi näkee myös, että on työssä jaksamisen kannalta tärkeää opetella sulkemaan työasiat kodin ja vapaa-ajan ulkopuolelle.

”Itse ajattelen, että toimimme tässä työssä asiakkaidemme peileinä, emme heidän vaikeuksiaan itseemme imevinä sieninä. Tämän ajatuksen omaksuminen yhdessä itsereflektoinnin ja työantajan tarjoaman tuen kanssa on auttanut ainakin minua työssä jaksamisessa sekä innostuneisuuden ja työn ilon ylläpitämisessä siitä huolimatta, että kohtaan työssäni hyvien hetkien ohella myös raskaita asioita”, pohtii Jussi.

Uusimmat uratarinat

Palvelualuepäällikkö Johanna Helander

Harjoittelijasta palvelualuepäälliköksi – Johanna Helander löysi intohimon työhönsä kohtaamisista

Johanna Helander valmistui parturikampaajaksi ja toimi alan yrittäjänä neljä vuotta. Pian hän kuitenkin huomasi, että…

Uratarinat

24.5.2024

Asumisohjaaja Susanna Karalahti

Päihdetyötä yli kahden vuosikymmenen

Susanna Karalahti aloitti asumisohjaajana Helsingin Ruusulankadun asumispalveluyksikössä kaksi vuotta sitten. Sininauhalle hän päätyi monen mutkan…

Uratarinat

10.5.2024

Työtä omalla persoonalla – huoltomies Rony Söderlund työskentelee yhdessä asukkaiden kanssa

Huoltomiehen työ Sininauhasäätiö-konsernissa voi olla hyvinkin monipuolista, mutta myös raskasta. Onneksi aina löytyy kaveri, joka…

Uratarinat

5.5.2022