15.6.2023

Tarvitsemme kipeästi lisää nuorille suunnattuja päihde- ja haittoja vähentäviä palveluita

Blogit
Huppuipäinen nuori istuu graffitoidulla muurilla selkä kameraa kohti.

Nuorten päihteidenkäyttö ja päihdehaitat ovat lisääntyneet Suomessa huolestuttavasti. Tilanteen korjaaminen vaatii vahvaa poliittista tahtoa, vaikuttavia ratkaisuja ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

#Blogit

Tällä hetkellä Suomessa kuolee huumeisiin enemmän alle 25-vuotiaita nuoria kuin missään muussa Euroopan maassa väkilukuun suhteutettuna. Vuonna 2020 meillä kuoli 76 nuorta ihmistä huumeiden käytön seurauksena. Luku vastaa liki 30 prosenttia kaikista huumekuolemista.

Riippuvuuteen johtava päihteidenkäyttö alkaa yleensä jo 14–15-vuotiaana. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että alaikäisten päihteidenkäyttöön ei tällä hetkellä osata puuttua ajoissa. Yksi ratkaisu ongelmaan voisivat olla nimenomaan nuorille suunnatut, matalan kynnyksen päihteiden haittoja vähentävät palvelut, joissa otettaisiin huomioon alaikäisten erityispiirteet.

Lastensuojelulaitokseen sijoittaminen ei voi olla ainoa toimi, jolla meidän hyvinvointiyhteiskunnassamme hoidetaan nuorten päihdeongelmaa.

On selvää, että päihteitä käyttävä nuori voi pahoin: hänellä on riippuvuussairaus ja hän tarvitsee siihen moniammatillista apua. Lastensuojelulaitokseen sijoittaminen ei voi olla ainoa toimi, jolla meidän hyvinvointiyhteiskunnassamme hoidetaan nuorten päihdeongelmaa. Valitettavan usein kuitenkin kuulemme, että esimerkiksi lastensuojelussa käytännössä kielletään lasten ja nuorten päihdeongelma, sillä siellä ei ole riittävästi resursseja tai osaamista hoitaa nuorta päihteidenkäyttäjää.

Päihderiippuvuuden lisääntymisen ohella myös nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet muun muassa korovuosien seurauksena. Samaan aikaan yhä useampi nuori jää ilman tarvitsemaansa mielenterveydellistä apua. Tämäkin on tikittävä pommi, johon meidän pitäisi kiireesti vastata yhteiskuntana ja varmistaa ne tukitoimet ja palvelut, jotka auttaisivat näitä nuoria kohti mielekästä tulevaisuutta ja osallisuutta.

On äärimmäisen tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa avun ja tuen.

Erityisen huolissamme me Sininauhasäätiössä olemme kuitenkin asunnottomista, usein päihteitä käyttävistä ja mielenterveyden kanssa kipuilevista nuorista. Kohtaamme heitä päivittäin nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuolessa Helsingin Mäkelänkadulla ja joita meille saapuu kaikkialta Suomesta. Viime vuonna Nuolessa kohdattiin alle 29-vuotiaita nuoria lähes 5 000 kertaa.

On äärimmäisen tärkeää, että näiden nuorten palvelut turvataan ja varmistetaan, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa avun ja tuen. Tämä tarkoittaa muun muassa jo aiemmin mainittujen nuorille suunnattuja matalan kynnyksen päihdepalveluiden toteuttamista, mutta myös esimerkiksi lastensuojelun ja sosiaalitoimen yhteistyön sujuvuuden varmistamista.

Suomen tilanne nuorten huumekuolemien suhteen on synkkä ja tilanteen ratkaiseminen vaatii vahvoja toimia.Toivottavasti tulevalla hallituksella on ymmärrystä ja päättäväisyyttä tunnustaa ongelman olemassaolo ja varmistaa, että nuorten ongelmiin puututaan ja niitä ratkaistaan yhteistyössä eri toimijoiden – ja myös nuorten itsensä – kanssa. Suomen tavoitteena on poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Tuo tavoite on vaikeasti saavutettavissa ellemme kykene löytämään ratkaisuja nuorten päihderiippuvuuden ja huumekuolemien vähentämiseksi ja poistamiseksi.

Toimitusjohtaja, Sininauhasäätiö-konserni
Kimmo Karvonen

Uusimmat blogit

Projektipäällikkö Päivi Malmivaara

Nuoli – eteenpäin on oikea suunta

Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli on toiminut jo viiden vuoden ajan. Haasteista huolimatta, tai ehkä…

Blogit

+2

18.7.2024

Kissanpäivät Vuorelassa

Lemmikkien myönteisistä vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on olemassa tutkimusnäyttöä ja samaa todistaa myös arkikokemus. Sininauha Oy:n…

Blogit

25.6.2024

Uutta tutkimustietoa maahanmuuttaneiden asunnottomuudesta

Maahanmuuttaneiden asunnottomuus on laajeneva ongelma, johon yhteiskunta ei tarjoa valmiita ratkaisuja. Uuden tutkimustiedon valossa tilanne…

Blogit

+1

13.6.2024