1.6.2023

Pieniä voittoja joka päivä

Blogit
Henkilö seisoo itsevarmasti kädet taskuissa Päiväkeskus Illusian oven edessä.

Illusia-päiväkeskuksessa kohdataan joka päivä ihmiset ihmisinä, ilman syrjintää tai tuomitsemista. Mutta millainen merkitys kohtaamisella on, ja miksi? Tähän kysymykseen vastaavat Illusia-päiväkeskuksen työntekijät ja asiakkaat.

#Blogit

#Illusia

Sosionomi Onni Huusko työskentelee Mäkelänkadun päiväkeskus Illusiassa ohjaajana. Hänen arkensa koostuu käytännön asioista, ihmisten kanssa juttelusta ja asiakkaiden kohtaamisesta. Päiväkeskuksen pääidea on, että sinne voi kuka tahansa tulla juuri sellaisena kuin on, eikä ketään pakoteta tai velvoiteta mihinkään.

Nuo pienet asiat, joista Onnin arki koostuu, ovat ohjaajan työn ydin: kohdata ihmiset ihmisinä, heidän taustoistaan riippumatta.

Onnin työpaikka, päiväkeskus Illusia, on matalan kynnyksen keskus ja se on suunnattu asunnottomuutta kokeville, asunnottomuusuhan alla oleville sekä aktiivisesti päihteitä käyttäville täysi-ikäisille ihmisille. Illusiassa voi asioida anonyymisti ja maksuttomasti. Päiväkeskus on auki joka päivä klo 9–15, jolloin siellä on henkilökunta paikalla.

Onni itse näkee, että olennainen osa hänen työtään on rakentaa yhteys Illusiassa käyviin asiakkaisiin pienten kohtaamisten kautta. Kohtaamiset ovat siis yksi päiväkeskustoiminnan peruspilareista.

”Kohtaaminen saattaa kuulostaa vähäpätöiseltä asialta, mutta tässä työssä se on tärkeimpiä työkalujamme”, Onni sanoo. ”Kun tänne tulee, voi olla ihan oma itsensä. Jos haluaa [ohjaajana] viedä asioita eteenpäin, se rakentuu kohtaamisella ja vuorovaikutuksella, ne ovat hyvin tärkeitä tässä työssä.”

Sininauhasäätiön yksi pitkän aikavälin tavoitteista on poistaa asunnottomuus Suomesta. Säätiö auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä: toiminnan keskiössä ovat asiakkaat. Työtä tehdään ruohonjuuritasolta asti puolustaen huonommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia yhteiskunnassa. Missiona on mennä sinne, minne muut eivät. Kaikille tulee tarjota mahdollisuus kotiin ja uuteen alkuun. Sininauhasäätiö tarjoaa asuntoja ja vahvistaa asiakkaiden elämänhallintaa ja mahdollistaa arjen onnistumisia.

Kysyimme Illusian asiakkailta, kuinka tärkeänä he kokevat Illusia-päiväkeskuksen ja he nostivat esiin sosiaalisuuden ja kohtaamisen tärkeyden. Mahdollisuus peseytyä, syödä ja tavata ystäviä oli myös erittäin tärkeää heille. Moni asiakas asioi päiväkeskuksessa joko usean kerran viikossa tai päivittäin. Se on monelle tukikohta, ja henkilökuntaa kehutaan loistavaksi.

“Tapaa tuttuja, saa ruokaa, voi käydä pesulla. Työntekijät auttavat, jos on jotain asioita. On tärkeää, mitä täältä saa. Monille puuro on päivän ainoa ruoka. Saa välillä pullaa, kun tulee lahjotuksia, saa puhtaita vaatteita”, kertoo Illusian asiakas.

Myös työntekijöiden näkökulmasta kohtaaminen ja läsnä oleminen nähdään merkityksellisinä asioina ja niiden kerrotaan olevan Illusia-päiväkeskuksen toiminnan keskeisimpiä elementtejä. Illusian työntekijöiden Onnin ja Iiriksen mielestä työn ehdottomasti parhaita puolia ovat työkaverit ja kannustava työyhteisö sekä työn merkityksellisyys – ihmisten auttaminen pienistä konkreettisista teoista alkaen.

“Työ täällä on kiehtovaa, mielenkiintoista ja merkityksellistä”, Iiris tiivistää.

Työn osittaista kuormittavuutta tasapainottaa työkavereiden vertaistuki ja rentoutuminen vapaa-ajalla. Sininauhasäätiö pitää Illusia-päiväkeskuksen työntekijöistä Onnin ja Iiriksen mukaan hyvää huolta, ja kulttuuri työpaikalla on tiimihenkinen. Päiväkeskustyöntekijöillä on myös hyvä mahdollisuus nähdä työn jälkensä tulos ja päästä kokemaan onnistumisia päivittäin.

Onnin mainitsemat ”pienet voitot joka päivä” ovat niitä, jotka auttavat sekä häntä itseään jaksamaan – ajoittain haastavassa – työssään että toisaalta voivat kääntää asiakkaan päivän kulun selvästi positiivisempaan. Pienet onnistumiset ovat niitä, mitkä luovat asiakkaalle luottamusta itseen ja elämään, ja parhaimmillaan pidemmällä aikavälillä voivat kääntää koko elämän suunnan.

Tradenomiopiskelijat, Laurea-ammattikorkeakoulu
Miisa Auvinen, Jami Ravantti, Eleonora Antonova, Taru Aalto ja Lotta Tommola

Uusimmat blogit

Projektipäällikkö Päivi Malmivaara

Nuoli – eteenpäin on oikea suunta

Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli on toiminut jo viiden vuoden ajan. Haasteista huolimatta, tai ehkä…

Blogit

+2

18.7.2024

Kissanpäivät Vuorelassa

Lemmikkien myönteisistä vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on olemassa tutkimusnäyttöä ja samaa todistaa myös arkikokemus. Sininauha Oy:n…

Blogit

25.6.2024

Uutta tutkimustietoa maahanmuuttaneiden asunnottomuudesta

Maahanmuuttaneiden asunnottomuus on laajeneva ongelma, johon yhteiskunta ei tarjoa valmiita ratkaisuja. Uuden tutkimustiedon valossa tilanne…

Blogit

+1

13.6.2024