24.11.2022

Opintomatkalla Portugalissa: vähemmän yliannostuskuolemia, enemmän uskoa tulevaisuuteen

Blogit

Ryhmä Sininauhasäätiö-konsernin työntekijöitä vietti viikon Lissabonissa tutustumassa paikalliseen asunnottomuustyöhön. Opintomatkan tavoitteena oli saada uusia ideoita, erityisesti nuorten asunnottomuuden ehkäisemisen toimintamalleihin, ja seurata asunnottomuustoimija Crescerin työtä.

#Blogit

Intensiivisen viikon aikana kuljimme jalkautuvan työntekijöiden kanssa kohtaamassa katuasunnottomia, vierailimme Portugalin ensimmäisessä käyttöhuoneessa ja tutustuimme entisten asunnottomien pyörittämään ravintolaan. Crescerin toimintaan kuuluu myös maahan muualta muuttaneiden parissa tehtävä työ sekä tukipalvelut, joita viedään Crescerin välivuokraamiin asunto ensin -periaatteella toimiviin asuntoihin.

Crescerin ja Sininauhasäätiön työssä on yhtäläisyyksiä, kuten asunto ensin -malli ja kotiin vietävä tuki, vaikka toimimmekin erilaisissa ympäristöissä. Erojakin löytyy. Katuasunnottomuus on erittäin näkyvää Lissabonissa, koska kadulla ”pystyy” asumaan vuoden ympäri ilmaston takia.

Pelkästään Lissabonin kaduilla elää noin 400–500 ihmistä. Vuoden 2021 tilastojen mukaan Portugalissa oli yli 8000 asunnotonta. Asunnottomien määrä on kasvanut jo pandemian aikana, mutta Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja kohonneiden elinkustannusten seurauksena kasvu on jatkunut huomattavasti (Reuters: Portugal’s charities struggle to cope with homelessness surge).

Portugalissa yliannostuskuolemat lasketaan kymmenissä, kun Suomessa luvut pyörivät sadoissa.

Crescerin jalkautuvan työn tiimin mukaan kadulla näkee yhä enemmän asunnottomia nuoria. Asunnottomien nuorten määrästä ei valitettavasti löytynyt erillistä tilastotietoa, mutta määrä saattaa olla suhteessa pienempi kuin Suomessa, sillä Portugalissa vanhempien luona asutaan keskimäärin 33-vuotiaaksi asti. Taustalla vaikuttavat kulttuurin lisäksi matalat palkat ja korkeat vuokrat. Keskipalkka portugalissa 878 euroa, kun taas yksiöiden vuokrat lähtevät 600 eurosta ylöspäin.

Portugalin huumepolitiikkaa pidetään edistyksellisenä. Huumeiden käyttö on dekriminalisoitu 20 vuotta sitten ja ensimmäinen käyttöhuone avattiin noin vuosi sitten. Nykyisin yliannostuskuolemat lasketaan kymmenissä, kun taas Suomessa luvut pyörivät sadoissa. Tietenkin se, mitä ja miten käytetään, eroaa myös maiden välillä. Portugalissa puhtaiden huumeiden saaminen on helpompaa ja halvempaa kuin Suomessa. Pistäminen ei ole nuorten juttu, vaan useimmat polttavat crackiä. Suomessa sekakäyttö ja kaiken suoneen pistäminen on yleistä ja huumeista löytyy täyteaineina muun muassa kofeiinia ja hyönteismyrkkyjä.

Muun muassa nämä edellä mainitut erot on otettava huomioon uusia toimintamalleja kehittäessä. Uusista konkreettisista toimintamalleista on kuitenkin vielä aikaista puhua, varsinkin kun Crescerin edustajien opintomatka Suomeen on vasta edessä. Portugaliin suuntautuneen matkan aikana kirjoitetuista opintopäiväkirjoista voidaan kuitenkin jo poimia muutamia nostoja liittyen työkulttuuriin.

Traumaorientoitunut työote on Crescerillä viety todella pitkälle.

Crescerin kokonaisvaltainen tapa tehdä töitä asiakkaidensa kanssa näkyi kaikessa. Järjestön kautta tarjolla oli asumisen tuen lisäksi muun muassa apua mielenterveyden ongelmiin, työelämään siirtymiseen ja kouluttautumiseen sekä Portugalin kielen kursseja kotoutumiseen. Lisäksi positiivisuus ja usko paremmasta näkyi ja kuului kaikessa, mitä cresceriläiset tekivät ja puhuivat.

Kokonaisvaltaisuus näkyi myös siinä, miten ihmisten historia otetaan huomioon kaikessa työssä. Traumaorientoitunut työote on Crescerillä viety todella pitkälle. Se näkyi myös työntekijöiden koulutustaustoissa ja työhyvinvoinnista huolehtimisessa. Crescerillä työskentelee paljon psykologeja, ja tiimeille on tarjolla kahden viikon välein mahdollisuus keskusteluun ulkopuolisen mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Työntekijöitä kannustetaan puhumaan ja jakamaan työn herättämiä ajatuksia.

Tammikuussa 2023 portugalilaisten vierailun päätteeksi järjestetään vielä yhteinen seminaari, jossa esitellään tämän yhteistyön tuloksia. Varaa jo päivämäärä 27.1.2023 kalenteriisi ja pysy kuulolla.

Sininauhasäätiö ja Crescer kehittävät yhdessä uusia toimintamalleja nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi Building the better future for homeless youngsters -hankkeessa. Hanke on osa Erasmus+-ohjelmaa ja osan siitä rahoittaa Euroopan unioni.

Uusimmat blogit

Projektipäällikkö Päivi Malmivaara

Nuoli – eteenpäin on oikea suunta

Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli on toiminut jo viiden vuoden ajan. Haasteista huolimatta, tai ehkä…

Blogit

+2

18.7.2024

Kissanpäivät Vuorelassa

Lemmikkien myönteisistä vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on olemassa tutkimusnäyttöä ja samaa todistaa myös arkikokemus. Sininauha Oy:n…

Blogit

25.6.2024

Uutta tutkimustietoa maahanmuuttaneiden asunnottomuudesta

Maahanmuuttaneiden asunnottomuus on laajeneva ongelma, johon yhteiskunta ei tarjoa valmiita ratkaisuja. Uuden tutkimustiedon valossa tilanne…

Blogit

+1

13.6.2024