23.6.2022

Merkityksellistä laatutyötä

Blogit

Ensimmäinen kuukauteni Sininauhasäätiö-konsernin laatupäällikkönä on ollut täynnä kohtaamisia ja merkityksellisiä keskusteluita laadukkaasta työstä.

#Blogit

Aloittaessani Sininauhasäätiö-konsernissa laatupäällikkönä toukokuun alussa, olin saanut kuulla, että organisaatiossamme tehdään paljon kehitystyötä ja innovaatioita, välillä jopa turhan innostuneesti. Olen saanut keskustella organisaatiomme eri toimintojen kanssa ja ilokseni olen huomannut, että tämä ennakkokuva pitää paikkansa.

Sen lisäksi, että meillä kannustetaan uuden oppimiseen ja kehittymiseen, näitä toteutetaan jatkuvasti ja osana arkea. Tähän pohjautuu myös visiomme.

Haluamme olla toimialamme edelläkävijä – toimija, joka kehittää uusia toimintamalleja

Ensimmäisen kuukauteni aikana olen kiertänyt kaikki Sininauhan asumispalveluyksiköt ja huomannut, että jokaisella asumisyksiköllä on oma tunnelmansa ja persoonansa. Jo oven avatessani olen tuntenut itseni tervetulleeksi ja huomannut ihmisten kiinnostuksen laatua ja jatkuvaa kehittämistä kohtaan.

Uskon, että harkittu kasvu, joka on osa Sininauhasäätiö-konsernin strategiaa, tuo mukanaan myös entistä tärkeämmin tarpeen rakenteille. Lisäksi tulee hahmottaa kokonaiskuvaa, jotta keskiössä näkyy aina asiakkaamme. Jokainen yksikkö on huomioitava kuitenkin omana persoonanaan ja minun työssäni parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen ja läpinäkyvyyden tuominen tulee olemaan keskiössä.

Mikä laadun rooli tässä kaikessa on? 

Laatutyö on parhaimmillaan silloin, kun kuvataan juuri se meidän tapamme toimia ja tehdään sujuvampaa arkea. Prosessit ovat sitä, mitä arjessa tapahtuu. Prosessien kuvaaminen tuo meille näkyvyyttä omiin toimintatapoihin ja tarpeisiin, jotta työn tekeminen on sujuvampaa.

Laadun rooli on tukea ihmisiä arjessa, ja siinä, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja että työ on selkeää ja tarkoituksenmukaista. Jokainen ihminen on paras tietolähde oman työnsä tekemiseen, ja parhaita käytäntöjä on mielekästä jakaa muihin toimintoihin.

Minulle laatu tarkoittaa yksinkertaisuudessaan arjen sujumista ja tyytyväisyyttä työhön. Ylätason laadunhallintajärjestelmän ja johtamisjärjestelmän jalkauttaminen kuulostaa useasti monimutkaiselta ja abstraktilta, mutta laatutoiminnon tärkeimpänä tehtävänä näen näiden asioiden viemisen arkityöhön. Meillä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että huolehditaan asiakkaan herätyskellosta, jotta varmistetaan mahdollisuus herätä ajoissa tapaamiseen. Toisaalta laatutyön konkretia voi tarkoittaa sitä, että sisäisesti tarkastellaan työn tuloksia ja sen vaikutuksellisuutta.

Laatu sisältää paljon eri elementtejä, joista prosessit ovat keskiössä. Prosessien onnistunut tarkentaminen ja kehittäminen arjessa lisää sekä asiakastyytyväisyyttä että henkilöstön työtyytyväisyyttä. Vastuullisuus ja laatutyön systemaattinen kehittäminen ovat strategiamme keskiössä, ja tähän keskittyy myös tuore vastuullisuuskatsauksemme.

Laatutyön osalta systemaattinen dokumentointi on tärkeää, jotta se ei jää yläkäsitteeksi, vaan elää käytännössä ja laatu ei ole irrallisena perustyöstä. Näin laatutoiminnon avulla pystytään paneutumaan ja priorisoimaan tarpeellisia kehittämisen toimintoja ja asiakkaamme saavat tasalaatuista ohjausta. Samalla lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä ja nähdään, miten asioita tehdään arjessa.

Se, että laadun rooli on nostettu meillä Sininauhasäätiö-konsernissa esille, on osoitus siitä, että me kehitymme ja keksimme uusia tapoja toimia. Samalla huolehdimme siitä, että meidän arkemme on sujuvaa ja asiakkaamme ovat tyytyväisiä.

Laatupäällikkö
Sanna Pesonen

Uusimmat blogit

Veigo Veski

Uuden elämän alku Sininauhasäätiön päiväkeskuksesta

Kodittomana ollessa kuvittelin millaista elämä voisi parhaimmillaan Suomessa olla ja kävelin ympäri Helsinkiä toivoen saavuttavani…

Blogit

20.9.2023

Katselen hiljaista miestä, joka istuu asunnottomille ihmisille suunnatussa Illusia-päiväkeskuksessa.

Yhdessä pois palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta

Systeeminen lähestymistapa on tarpeen, kun ratkotaan köyhyyden ja asunnottomuuden kaltaisia monimutkaisia haasteita.

Blogit

+1

14.9.2023

Talousjohtaja Topi Hevonoja, valokuva.

Millaista on talousjohtaminen Sininauhasäätiössä

Olemme maamme suurimpia asunto ensin -toimijoita ja teemme vaikuttavaa työtä asunnottomuuden poistamiseksi. Toteuttaaksemme tehtäväämme meidän…

Blogit

7.9.2023