Materiaali

Työparimalli rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn

Malli on luotu sosiaalialan ammattilaisten ja rikollisuudesta irtaantuneiden koulutettujen kokemusasiantuntijoiden käyttöön. Kyseessä on työparimalli, jolla vastataan rikostaustaisten asiakkaiden erityistarpeisiin erilaisissa toimintaympäristöissä ja tuetaan heitä rikoskierteestä irtaantumisessa. Soveltaen mallia voidaan hyödyntää myös muualla, kuten esimerkiksi lastensuojelussa ja erityisnuorisotyössä.

Materiaali on julkaistu innokylä.fi-sivustolla.

#Suomi

#Ammattilaiset