Materiaali

Tunnista ja pura stigmoja

Henkilö kahvikuppi kädessä Cafe Illusiassa. Kyltti, jossa lukee Syrjinnästä vapaa alue/descrimination-free zone

Tunnista ja pura stigmoja

Päihteitä käyttäviin ihmisiin kohdistuu usein stigmoja, jotka voivat vaikuttaa heidän elämäänsä ja hyvinvointiinsa merkittävästi. Stigmat voivat johtaa kielteiseen kohteluun, syrjintään ja eristämiseen yhteiskunnassa. Tästä saattaa seurata esimerkiksi huono-osaisuutta, henkistä ja fyysistä väkivaltaa sekä terveysongelmia.

Stigmoista irti pääseminen ei ole helppoa. Sen vuoksi meidän täytyy ymmärtää, mitä stigmat ovat, miten ne vaikuttavat ja mitä keinoja niiden poistamiseksi on. Monitasoinen lähestymistapa stigmoihin auttaa miettimään toimenpiteitä stigmoja vähentämiseen oman työn kautta ja asennetasolla.

Oheisessa materiaalissa esitellään neljä tasoa, joilla stigma esiintyy, sekä työkaluja niiden purkamiseen.

Lataa opas (PDF)
829.47 KB

#Suomi

#Asunnottomuustyö

#Oppaat

#Vastuullisuus ja vaikuttavuus

#Ammattilaiset