23.2.2023

Hyviä tuloksia C-hepatiittihoidosta Sininauha Oy:n asumispalveluyksikössä

Blogit

Sininauha Oy pilotoi viime vuonna ensimmäisenä Suomessa C-hepatiittihoitoa asumispalveluyksikössä. Ruusulankadun yksiköstä saadut tulokset olivat erittäin lupaavia – reilu 80 prosenttia pilottiin osallistuneista parantui – ja nyt toimintamalli on käytössä laajemminkin Helsingissä.

#Blogit

C-hepatiitti on viruksen aiheuttama, pääosin veriteitse tarttuva maksatulehdus, jota sairastaa Suomessa arviolta 20 000 henkilöä. Uusia tartuntoja todetaan vuosittain noin 1 200 – suurin riskiryhmä ovat suonensisäisiä huumeita käyttävät ihmiset. C-hepatiittiin ei ole olemassa rokotetta, eikä sairastettu tulehdus tuo immuniteettia.

Pitkälle edenneenä C-hepatiitti johtaa maksakirroosiin ja altistaa maksasyövälle. Maksakirroosin ja -syövän hoito on vaativaa ja kallista, inhimillisistä seurauksista puhumattakaan. Suomessa onkin lähdetty ottamaan käyttöön uudenlaisia hoitopolkuja sen jälkeen, kun C-hepatiittiin kehitettiin tehokas ja helposti käytettävä tablettilääkitys.

Suurin C-hepatiitin riskiryhmä Suomessa ovat suonensisäisiä huumeita käyttävät ihmiset.

Hyvä esimerkki uudesta hoitopolusta ovat Helsingin matalan kynnyksen Symppis-päiväkeskukset, joissa on testattu ja hoidettu C-hepatiittia jo joitakin vuosia. Kaikkia riskiryhmään kuuluvia ei tätä kautta kuitenkaan saavuteta tai saada sitoutettua hoidon piiriin. Tästä syystä Sininauha Oy päätti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa lähteä pilotoimaan matalan kynnyksen C-hepatiittihoitoa Ruusulankadun asumispalveluyksikössä. Asiassa kuultiin myös asumispalveluyksikön asukkaita, jotka suhtautuivat asiaan erittäin myönteisesti.

Huolellisten valmistelujen jälkeen pilotti lähti käyntiin tammikuussa 2022, jolloin Ruusulankadulle saatiin verikokeita varten tarvittava välineistö sekä maksan kuvantamislaite. Toteuttavassa tiimissä olivat mukana Helsingin kaupungin perusterveyshuollon lääkäri sekä Ruusulankadun yksikön sairaanhoitaja Marjo Ruusulaakso ja silloinen yksikönpäällikkö Suvi Komu. Lisäksi yksikön koko henkilöstö oli mukana varmistamassa hoitojakson onnistumista. Noin 90 asukkaasta testattiin 51 henkilöä, joista 29 todettiin C-hepatiittitartunta. Mukaan pilottiin lähti kaikkiaan 22 Ruusulankadun asukasta.

Pilottiin osallistuneiden ihmisten kiinnostus omaa terveyttä ja siitä huolehtimista kohtaan kasvoi.

Asumispalveluyksikössä säännöllisestä lääkityksestä huolehtiminen oli asukkaille helppoa kahdeksan viikon pituisen hoitojakson aikana. Tabletin saattoi noutaa päivittäin yksikön omalta sairaanhoitajalta ja henkilökunta muistutteli asiakkaita tarvittaessa lääkkeen hakemisesta. Asukkaat olivatkin erittäin motivoituneita ja sitoutuneita hoitoon. Yksikössä huomattiin myös, että hoidon piirissä olleiden ihmisten kiinnostus omaa terveyttä ja siitä huolehtimista kohtaan lisääntyi. Yksi osoitus tästä oli käyttövälineiden vaihtamisvälin tihentyminen.

Syksyllä 2022 hoidon piirissä olleet henkilöt testattiin uudelleen. Kolme keväällä hoidetuista henkilöistä oli C-hepatiittipositiivisia. Heidän kohdallaan arvio on, että he olivat saaneet uuden tartunnan hoidon päättymisen jälkeen. Yhtä henkilöä ei tavoitettu. Lopuilla 18 (82 %) pilotissa mukana olleella ei enää todettu C-hepatiittia.

Matalan kynnyksen C-hepatiittihoito asumispalveluyksikössä osoittautui erittäin toimivaksi. 

Ruusulankadun kokemusten ja lukujen valossa voidaan hyvällä syyllä sanoa, että matalan kynnyksen C-hepatiittihoito asumispalveluyksikön yhteydessä on erittäin vaikuttava toimintamalli C-hepatiitin kitkemiseksi. Tieto on tärkeä myös siksi, että Suomi on sitoutunut WHO:n kestävän kehityksen tavoitteeseen eliminoida C-hepatiitin aiheuttama terveysuhka vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja

Marjo Ruusulaakso, sairaanhoitaja, Sininauha Oy
marjo.ruusulaakso@sininauhakoti.fi, 044 706 5365

Viestintäpäällikkö 
Sanna Haanpää-Liukko

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: nuotiolla

Hyvän voima

Monet epäilivät Toimintatiistain mahdollisuuksia vuonna 2019. Nyt työtä on jatkettu viiden vuoden ajan. Tulokset yllättävät.…

Blogit

+1

23.5.2024

Kaksi henkilöä täyttää lomaketta.

Valta ja vastuu sote-palveluissa

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ammattilaisten on helpompi vaatia palvelun käyttäjiltä vastuuta kuin luovuttaa valtaa. Vastuunkantoa omasta…

Blogit

+1

16.5.2024

ODE-hankkeen projektikoordinaattori Suvi Helle

Nuori, olet avun arvoinen

Kolmivuotinen, yliannostusten ehkäisyyn tähtäävä ODE-hanke päättyi. Hankkeessa havaittiin, että päihdehaitat ovat monen huumeita käyttävän nuoren…

Blogit

+1

2.5.2024