23.5.2024

Hyvän voima

Blogit
Kuvituskuva: nuotiolla

Monet epäilivät Toimintatiistain mahdollisuuksia vuonna 2019. Nyt työtä on jatkettu viiden vuoden ajan. Tulokset yllättävät. Mitä Toimintatiistai on muuttanut osallistujien arjessa?

#Blogit

#vapaaehtoistyö

Palaan ajassa vuoteen 2019. Olin ollut Sininauhasäätiössä töissä puolitoista vuotta. Vapaaehtoistyö oli käynnistynyt ja rekisterissä oli Sininauhasäätiön ensimmäiset 30 vapaaehtoista.

Minulla oli haave, että vapaaehtoistyö tarjoaisi asiakkaillemme jotakin pysyvää. Toimintaa, joka ei olisi mahdollista ilman vapaaehtoisia. Toimintaa, joka kannustaisi päihteettömyyteen, edes hetken ajan. Syntyi idea jokaviikkoisesta vapaa-ajan toimintaryhmästä. Nimi oli aluksi Kivakeskiviikko. Myöhemmin nimi vaihtui Toimintatiistaiksi.

Kutsuin koolle ensimmäisen palaverin. Siihen osallistuivat vapaaehtoiset, Toimekas-hankkeen hanketyöntekijät sekä asumisyksikkö Pessin yhteyshenkilöt. Palaverissa epäiltiin ehdotusta siitä, että toiminta olisi päihteettömyyteen kannustavaa eikä päihteiden käyttö toiminnan aikana olisi sallittua. Lisäksi palaverissa pohdittiin, mahtaako toimintaan löytyä osallistujia. Tai miten toiminnasta tulisi jatkuva ja pysyvä toimintamalli, joka pohjautuisi täysin vapaaehtoistyövoimaan. Epäilyistä huolimatta päätimme, että idea olisi kokeilemisen arvoinen.

Tänään on ilo todeta, että onneksi kokeilimme.

Onnistuminen yli odotusten

Toiminta on jatkunut lähes tauotta jo viiden vuoden ajan. Osallistujamäärät ovat yllättäneet meidät kaikki. Osallistujat itse haluavat pitää ehdottomasti kiinni toiminnan päihteettömyydestä. Ryhmäkontrolli toimii erittäin hyvin. Jotkut osallistujat ovat olleet mukana jo viiden vuoden ajan, samoin osa vapaaehtoisistamme.

Toimintatiistaissa on tällä hetkellä mukana lähes sata vapaaehtoista. Toiminnasta on tehty kaksi opinnäytetyötä, joista toinen on juuri valmistumassa. Siinä tutkitaan Toimintatiistain vaikutuksia asiakkaidemme elämään sekä vaikuttavuutta yhteiskunnallisesti.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoisten kautta saatu tuki, sosiaaliset suhteet ja vapaa-ajan toiminta vaikuttaa positiivisesti asunnottomien hyvinvointiin. Vaikutukset voivat olla sekä fyysisiä että psyykkisiä. Pidemmällä aikavälillä on nähtävissä, että lyhyetkin päihteettömät hetket tai jaksot ovat olleet kohderyhmälle merkityksellisiä ja vaikuttaneet myöhempiin valintoihin.

Vapaaehtoistyön tavoitteena on parantaa asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia, sekä lisätä osallisuutta. Tavoiteltavien muutosten tulisi siis olla muutoksia näillä elämän osa-alueilla.

Toimintatiistai vaikuttaa sekä yksilöihin että yhteiskuntaan

Toimintatiistain kävijöiden haastatteluissa nousi vahvasti esiin, että elämään ennen Toimintatiistaita kuului masennusta, ahdistusta, paniikkihäiriöitä ja muita mielenterveyden haasteita. Fyysinen kunto oli huono, eikä aktivisuutta tai vapaa-ajan toimintaa juuri ollut. Elämä pyöri ainoastaan päihteiden ympärillä.

Toimintatiistain vaikutukset nousivat haastatteluissa selkeästi esiin. Sosiaaliset suhteet lisääntyivät ja sosiaalisuus vahvistui. Toiminta antoi taloudellisen mahdollisuuden osallisuuteen, toi uusia elämyksiä sekä sisältöä ja rytmiä elämään.

Vapaaehtoisten arvostus nousi haastatteluissa erityiseen asemaan. Tämä koettiin hyvin merkitykselliseksi. Toiminnan jälkeinen hyvä mieli vaikutti selkeästi mielialaan laajemminkin. Olo oli pirteämpi, itsetunto vahvistui ja keskittymiskyky parantui. Päihteettömyys lisääntyi jo muutamia päiviä ennen Toimintatiistaita ja fyysinen kunto parani sen seurauksena. Lisäksi osallistujat saivat innostettua toimintaan mukaan myös uusia henkilöitä.

”Kun ihminen saa itse apua, on todennäköistä, että hän haluaa auttaa myös muita.”

Yhteenvetona voidaan todeta Toimintatiistain edistävän yksilöille parempaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Sairaudenhoitokuluja se vähentää sekä yksilöiden että yhteiskunnan osalta. Kuntoutukseen hakeutumisen todennäköisyys vahvistuu ja yksilön integroituminen takaisin yhteiskuntaan mahdollistuu. Toiminta ennaltaehkäisee syrjäytymistä, jolla on merkittävä taloudellinen arvo yhteiskunnalle ja yksilölle.

Kun luottamus maailmaa kohtaan vahvistuu ja hyvät teot lisääntyvät, seuraa positiivinen kierre. Kun ihminen saa itse apua, on todennäköistä, että hän haluaa auttaa myös muita.

Vuoden 2023 aikana Toimintatiistai toteutettiin 44 kertaa. Tämä tekee yhteensä 630 tuntia. Suomalaiseen keskipalkkaan sovitettuna yhden vapaaehtoistyötunnin hinnaksi muodostuu 17 euroa. Näin ollen Toimintatiistain taloudellinen arvo oli koko vuoden aikana 10 710 euroa.

Entä muut mittarit? Itse olen sitä mieltä, ettei vapaaehtoistyötä voi verrata suoraan palkalliseen työhön tai rahaan. Vapaaehtoistyön merkitys on jotakin paljon syvempää. Kohtaamisten todellinen vaikutus selvinnee vasta vuosien kuluttua.

”Elämän päämäärä on tuntea iloa, rauhaa ja onnellisuutta.
Aika on rahaa. Arvokkain asia, jonka voit toiselle antaa, on aikasi.”

Soile Bar-Yosef
Vapaaehtoistoiminnan päällikkö

Haluatko osallistua hyvään työhön? Jokainen Toimintatiistai järjestetään vapaaehtoisvoimin, lahjoittajien tuella. Varmista toiminnan jatkuvuus ja lahjoita!

#Blogit

#vapaaehtoistyö

Projektipäällikkö Päivi Malmivaara

Nuoli – eteenpäin on oikea suunta

Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli on toiminut jo viiden vuoden ajan. Haasteista huolimatta, tai ehkä…

Blogit

+2

18.7.2024

Kissanpäivät Vuorelassa

Lemmikkien myönteisistä vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on olemassa tutkimusnäyttöä ja samaa todistaa myös arkikokemus. Sininauha Oy:n…

Blogit

25.6.2024

Uutta tutkimustietoa maahanmuuttaneiden asunnottomuudesta

Maahanmuuttaneiden asunnottomuus on laajeneva ongelma, johon yhteiskunta ei tarjoa valmiita ratkaisuja. Uuden tutkimustiedon valossa tilanne…

Blogit

+1

13.6.2024