11.1.2024

Helsingin Illusian toiminta muuttuu – yhteisökahvila Café Illusia avaa ovensa helmikuun alussa

Uutiset
Henkilö istuu muki kädessä Cafe Illusian pöydän ääressä

Päiväkeskustoiminnan tultua lakisääteisesti hyvinvointialueiden järjestämisvelvollisuuden piiriin suuntaavat monet kolmannen sektorin toimijat päiväkeskustoimintaansa uudelleen. Näin myös Sininauhasäätiön Helsingin Illusia, jonka toiminnassa korostuvat jatkossa muun muassa palveluohjaus ja ryhmätoiminta perustarpeisiin vastaavien palvelujen jäädessä pois.

#Uutiset

#Illusia

Heinäkuusta 2023 lähtien hyvinvointialueilla on ollut lakisääteinen velvollisuus järjestää päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päihdetyön palveluna myös päiväkeskuspalvelua. Laissa kuvatun palvelun tulee sisältää arjen välttämättömien toimintojen tukea ja sosiaaliohjausta. Palvelun tulee myös olla käyttäjilleen maksutonta ja siinä tulee olla mahdollisuus asioida päihtyneenä ja anonyymisti. Lakiuudistuksen on tarkoitus parantaa apua tarvitsevien tunnistamista ja tavoittamista sekä tarjota välitöntä huolenpitoa.

Näiden palveluiden järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueille, on kolmannen sektorin järjestämissä STEA-avusteisissa päiväkeskuksissa alettu suunnata toimintoja vuoden alusta alkaen ei-lakisääteisiin palveluihin. Vaihtoehtona toiminnan uudistamiselle on ollut palvelun myyminen kilpailutuksen kautta hyvinvointialueille, mikäli hyvinvointialue on kilpailutuksen käynnistänyt.

Sininauhasäätiön Helsingin Illusia -päiväkeskus on ollut toiminnassa yli 15 vuotta. Keskuksen toimintaa on ajan mittaan kehitetty asunnottomuutta kokevien ja muutoin hyvin haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten kriittisten tilanteiden helpottamiseksi sekä turvallisuuden, osallisuuden ja arvostuksen kokemisen vahvistamiseksi. Illusia on ollut Helsingin ainoita päiväkeskuksia, joka on tarjonnut suojaa ja palveluja anonyymisti kävijöiden kuntalaisuudesta tai muusta statuksesta riippumatta viikon jokaisena päivänä. Kävijöitä on Illusiassa ollut runsaimmillaan 200 päivässä ja heistä reilusti yli puolet ollut asunnottomuutta kokevia ihmisiä.

Illusian palvelut Helsingissä ovat lakimuutoksen myötä nyt uudistumassa. Tämä tarkoittaa aiemmin asiakkaiden käytössä olleiden perustarpeita tukevien palvelujen, kuten suihku, pyykinpesumahdollisuus ja lepohuone, karsimista. Näiden palvelujen sijaan toiminnan sisältöjä ja henkilöstöresursseja on suunnattu erityisesti osallisuutta vahvistavaan toimintaan.

Uudistunut Illusia avautuu Café Illusiana helmikuun alussa

Illusia on suljettu muutostöiden takia 13.1. – 31.1.2024. Helmikuun alussa entisen päiväkeskuksen tiloissa aloittaa toimintansa matalan kynnyksen yhteisökahvila, Café Illusia, joka on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–12. Palvelu on maksutonta ja anonyymiä.

Yhteisökahvilassa voi viettää aikaa, kohdata muita ihmisiä, saada tukea ja palveluohjausta erilaisissa asioissa, kuten asumisen tai toimeentulon ongelmatilanteessa. Käytettävissä on asiakastietokone sekä puhelin asiointisoittoja varten. Lokeropalvelut toimivat toistaiseksi ennallaan asunnottomuutta kokeville ihmisille aukioloaikojen puitteissa. Cafe Illusiassa tarjotaan pientä syötävää, kuten puuroa ja kahvia. Lisäksi tarjolla on erilaisia vertais- ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Tärkeät yhteistyökumppanimme jatkavat edelleen jalkautumista toimintaan kohtaamaan asiakkaita.

Yhteisökahvilatoiminnan lisäksi Café Illusiassa järjestetään kolmena iltapäivänä viikossa monipuolista ryhmätoimintaa. Ryhmien sisältöjä suunnitellaan yhdessä yhteisökahvilan kävijöiden kanssa. Ryhmätoimintoihin osallistuminen edellyttää asiointikuntoa. Alustava ryhmätoimintojen aikataulu on maanantai, tiistai ja torstai kello 13.00 ja niiden kesto riippuu toteutettavasta sisällöstä (1–2 h).

Café Illusiasta tehdään ensimmäisen vuoden aikana vahvaa asiakasohjausta Helsingin kaupungin järjestämiin lakisääteisiin päiväkeskuspalveluihin, jotta erityisesti asunnottomuutta kokevat ja päihteitä käyttävät ihmiset eivät jäisi ilman päivittäisen elämän ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä perustarpeita tukevia palveluita.  

Tiimin tavoittaa tutusta Café Illusian numerosta 040 6319475 ja s-postista illusiapk@sininauhasaatio.fi.

Muut yhteystiedot:

Ohjaaja Juha, puh. 040 6318657

Ohjaaja Onni, puh. 040 3592805

Tiimiesihenkilö Niina Arola, puh. 040 6613115, niina.arola@sininauhasaatio.fi

Matalan kynnyksen toimintojen päällikkö Sonja Varonen, puh. 040 1791212, sonja.varonen@sininauhasaatio.fi

Projektipäällikkö Päivi Malmivaara

Nuoli – eteenpäin on oikea suunta

Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli on toiminut jo viiden vuoden ajan. Haasteista huolimatta, tai ehkä…

Blogit

+2

18.7.2024

Kissanpäivät Vuorelassa

Lemmikkien myönteisistä vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on olemassa tutkimusnäyttöä ja samaa todistaa myös arkikokemus. Sininauha Oy:n…

Blogit

25.6.2024

Mittaaminen avaa ikkunan sosiaalialan arkityön vaikuttavuuteen – työkaluja on jo olemassa

Sosiaali- ja terveysalalla on pitkät perinteet työn vaikuttavuuden mittaamisessa. “Terveydenhuollossa hoitotulokset ovat usein suoraviivaisemmin todettavissa,…

Artikkelit

+1

17.6.2024