28.3.2023

Asunnottomuustyön “päivystysosasto”

Blogit

Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuolessa kohdataan vuosittain noin 200 asunnotonta nuorta, joista monella on päihteidenkäytöstä seuraavia tulehduksia tai vammoja. Sairaanhoitaja Janne Termonen antaa usein ensiapua nuorten terveydellisiin haasteisiin.

#Blogit

#Nuoli

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2021. Opintojeni loppuvaiheessa työskentelin yhdeksän kuukautta HUS:illa koronaosastolla sekä päivystävällä kirurgisella osastolla. Lopulta haittoja vähentävä työ vei kuitenkin mennessään.

Pääsääntöisesti teen samaa arkityötä kuin muutkin Nuolen työntekijät: nuorten perustarpeiden turvaamista sekä palveluohjaamista. Työskentelemme Nuolessa aina pareittain, jolloin voin keskittyä asiakkaiden terveyshuoliin niiden ilmetessä.

Nuolessa asiakkaat voivat tulla ja olla anonyyminä palvelussamme. Kirjaamme tietoja omaan asiakastietojärjestelmäämme nimimerkkien taakse. Meillä siis harvoin on mitään terveystietoja asiakkaastamme, vaan meidän on toimittava sen perusteella, mitä asiakas itse tuo esiin. Tämä on ollut mielenkiintoista juuri valmistuneelle, jonka opiskeluissa potilastietojärjestelmät olivat painavassa osassa. Voimme toki soittaa terveydenhuoltoon asiakkaan kanssa ja kysyä tarpeellisia tietoja, kunhan luottamussuhde asiakkaaseen on ensin luotu. Voidaan myös nähdä asian positiivinen puoli; asiakkaan kohtaaminen nykyhetkessä ilman ennakkokäsityksiä – tämä voi olla asiakkaalle virkistävä ja korjaava kokemus.

Epäonnistuneet kohtaamiset terveydenhuollossa ovat saaneet asiakkaamme välttelemään hoitoon menoa viimeiseen asti.

Nuorten runsaasti päihteitä käyttävien asunnottomien terveydenhoito on erityislaatuista. Heidän elämänsä on usein rikkonaista, hektistä, turvatonta sekä hetkestä hetkeen elämistäSuurin osa asiakkaistamme on Nuolessa verrattain vähän aikaa, jolloin vain akuutit asiat nousevat hoidettavaksi. Olemmekin kuin asunnottomuustyön “päivystysosasto”. Perussairauksien hoito voikin jäädä asiakkaalta kokonaan hoitamatta epätasapainoisessa elämänvaiheessa.

Suuri haaste on myös asiakkaidemme epäluottamus terveydenhuoltoa kohtaan. Useat epäonnistuneet kohtaamiset terveydenhuollossa ovat saaneet asiakkaamme välttelemään hoitoon menoa viimeiseen asti. Iso osa työtä onkin asiakkaan motivointi hoidon pariin – välillä tämä vaatii useamman häkesoiton tai asiakkaan kantamisen päivystykseen.

Selkeästi tyypillisin vaiva asiakkaillamme on epäpuhtaista huumeista tai injektoidessa heikosta aseptiikasta johtuvat ihotulehdukset. Yleisiä ovat myös väkivallasta johtuvat vammat sekä suunterveyden oireilut. Pystymme Nuolessa kattavasti hoitamaan haavoja pienillä kustannuksilla ja näin säästämään hyvinvointialueen resursseja.

Monet harhat ovat poistuneet Nuolen sohvan tarjoamilla turvallisilla yöunilla.

Viime aikoina erityisesti vakavista mielenterveyden haasteista kärsivät asunnottomat nuoret ovat lisääntyneet palvelussamme. Vaikka lopulta olemmekin väärä paikka vahvasti oireilevalle, meillä on hyvä mahdollisuus tarkkailla asiakkaan oireilua pitkälläkin aikavälillä ja tarvittaessa soittaa paikalle asianmukaista apua. Monet harhat ovatkin poistuneet Nuolen sohvan tarjoamilla turvallisilla yöunilla, jolloin olemme välttäneet sairaalareissun.

Seuraamme vahvasti päihtyneiden asiakkaittemme vointia tiiviisti. Vahvan luottamuksen ansiosta he usein kertovat mitä kaikkea he ovat ottaneet ja minkä verran, mikä helpottaa riskiarviointia. Elintoimintojen mittauksella voimme arvioida, milloin on aito tarve ensihoidon kutsumiselle – ja näin vähentää heidän kuormitustaan.

Nuolen saadessa laajemman STEA-avustuksen pystyimme maaliskuussa 2022 pitämään Nuolta taas auki 24/7 ennen ollessamme iltavuoron ajan kiinni. Tilastoista havaitsimme, että meillä yliannostuksiin liittyvät häkesoitot vähenivät huomattavasti tämän myötä. Asiakastyytyväisyyskyselyissä eräs asiakas kuvailikin “ettei tarvitse lähteä kadulle vetämään piriä enää”.

Sairaanhoitajana Sininauhasäätiö-konsernissa olen päässyt tekemään merkityksellistä työtä.

Tiiviisti kyljessämme toimii myös ODE-hanke, jonka tarkoitus on ehkäistä yliannostuksia ja tukea turvallisempia huumeidenkäyttötapoja. Yliannostuksen tapahtuessa nuorella onkin hyvä mahdollisuus päästä keskustelemaan tapahtuneesta esimerkiksi ODE:n Suvin tai Ninjan kanssa ja miettimään, miten jatkossa tapahtuma vältettäisiin.

Sairaanhoitajana Sininauhasäätiö-konsernissa olen päässyt tekemään merkityksellistä työtä, kohtaamaan äärimmäisen mielenkiintoisia asiakkaita sekä suurella sydämellä työtään tekeviä työkavereita. Valtavasti on kuitenkin vielä opittavaa – tämän vuoksi olen tyytyväinen, että konsernin sairaanhoitajat tapaavat toisiaan säännöllisesti kokemusten jakamisen ja koulutuksen merkeissä.

Sairaanhoitaja
Janne Termonen

Uusimmat blogit

Veigo Veski

Uuden elämän alku Sininauhasäätiön päiväkeskuksesta

Kodittomana ollessa kuvittelin millaista elämä voisi parhaimmillaan Suomessa olla ja kävelin ympäri Helsinkiä toivoen saavuttavani…

Blogit

20.9.2023

Katselen hiljaista miestä, joka istuu asunnottomille ihmisille suunnatussa Illusia-päiväkeskuksessa.

Yhdessä pois palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta

Systeeminen lähestymistapa on tarpeen, kun ratkotaan köyhyyden ja asunnottomuuden kaltaisia monimutkaisia haasteita.

Blogit

+1

14.9.2023

Talousjohtaja Topi Hevonoja, valokuva.

Millaista on talousjohtaminen Sininauhasäätiössä

Olemme maamme suurimpia asunto ensin -toimijoita ja teemme vaikuttavaa työtä asunnottomuuden poistamiseksi. Toteuttaaksemme tehtäväämme meidän…

Blogit

7.9.2023