28.4.2022

Asukastoimijasta vertoksi

Blogit

Sininauhasäätiö-konsernin toiminnoissa on jo vuodesta 2017 vahvasti ollut mukana vertaistoimijat eli vertot. Asukkaita on kuluneiden vuosien aikana kouluttautunut vertoiksi eri asumispalveluyksiköissä.

#Blogit

#Vertot

Ensimmäisiin koulutuksiin osallistuneet asukkaat saivat itse päättää haluavatko kutsua itseään vertaisiksi vai käyttää jotain muuta nimitystä, ja näin nimitys verto jäi elämään. Vertojen kanssa on suunniteltu ja kehitetty kaikenlaista toimintaa sekä tekemistä toiminnan alusta alkaen.

Toimintaa ja toivoa -hankkeen toiminta-aikana vertot ovat osallistuneet eri toimintojen suunnitteluun sekä toteuttamiseen samalla, kun heidän omaa toimintakykyään on vahvistettu. Vertoilta ei edellytetä päihteettömyyttä, mutta toimintaan osallistuessa vaaditaan toimintakykyä. Jos päihteidenkäyttöä onkin, usein se jää pois toimintoihin osallistuttaessa.

Toimintaa ja toivoa -hankkeen yksi tavoite on mallintaa toimintatapa, jonka avulla ihmiset, joilla on tai on ollut haasteita päihteidenkäytön, mielenterveyden tai asunnottomuuden kanssa, voivat kuntoutua kohti työllistämistä tukevia palveluja. Vertojen mukana oleminen on oleellinen osa tätä uutta toimintamallia. Hankkeen tarkoitus on sisällyttää verto-toiminta yhdeksi osaksi toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävää palvelukokonaisuutta.

Vertot tukevat ja aktivoivat muita asukkaita

Vertojen koulutukseen on kuulunut alusta alkaen hygieniapassi-, hätäensiapu- sekä terveysneuvontakoulutukset, joiden jälkeen he voivat osallistua erilaisiin vertoille räätälöityihin työtoimintoihin. Yksiköissä on tarjolla muun muassa yhteisötilavuoroja eli aamiaisten tekemistä ja jakamista asukkaille sekä haittoja vähentävää työtä käyttövälineiden vaihtopisteissä.

Vertot pitävät verto-päivystyksiä, jossa he voivat auttaa esimerkiksi virastoasioissa, minkä lisäksi he saattavat asukkaita palveluihin, kuten terveysasemille tai Kelaan. Vertot ovat osallistuneet asukas- sekä työntekijähaastatteluihin sekä olleet mukana erilaisissa koulutuksissa ja seminaareissa kokemusasiantuntijan roolissa. Vertoilla on ollut monesti iso rooli erilaisten tapahtumien järjestelyissä.

Vertojen osallistuminen työtoiminnan toteuttamiseen voi madaltaa muiden asukkaiden kynnystä aloittaa työtoiminta.

Hankkeen aikana on kehitetty työparityöskentelyä työvalmentajien sekä ohjaajien kanssa. Joskus luottamuksen rakentuminen asukkaiden ja työntekijöiden välillä tapahtuu parhaiten verton kautta tai kanssa. Vertojen osallistuminen työtoiminnan toteuttamiseen voi madaltaa muiden asukkaiden kynnystä aloittaa työtoiminta. He voivat olla tukemassa yksittäisten asukkaiden työskentelyä joko työtehtävistä suoriutumisessa, aikataulujen noudattamisessa tai muissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Vertot aktivoivat muita asukkaita rohkaisemalla ja motivoimalla heitä osallistumaan yksiköiden erilaisiin toimintoihin ja sen myötä yksiköissä järjestettäviin verto-koulutuksiin.

Vertoista ja heidän jaksamisestaan pitää myös muistaa pitää huolta. Joskus verto innostuu tekemiseen niin täysillä, että esimerkiksi töiden tauottaminen ja ”vapaiden” pitäminen unohtuu kokonaan. Ja vaikka verto-töihin ei vaadita sitoutumista, verton olisi hyvä ilmoittaa työntekijöille ennakkoon, mikäli tulee este hoitaa sopimaansa työtehtävää. Se on tärkeää varsinkin, jos ajatuksissa on hakeutua esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan.

Kuukausittaiset verto-tapaamiset yksiköissä on todettu hyväksi toimintamalliksi ja näillä tuetaan vertojen osallisuutta yksiköiden toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Vertoille on hyvä järjestää virkistystapahtumia kerran tai kaksi kertaa vuodessa.

Verto-toiminta auttaa etenemään omaan tahtiin

Hanketta on nyt kuljettu reilu kaksi vuotta ja kaikenlaista on suunniteltu, kehitelty ja kokeiltu. Vertoja on ollut mukana tutustumassa eri kuntouttavan työtoiminnan pajoihin, ja yhtenä kehityskohteena onkin, että vertot työntekijöiden kanssa jatkaisivat tutustumiskäyntejä pajoille ja ottaisivat mukaan myös muita asukkaita.

Vertot vievät asukkaille ja heidän vierailleen viestiä siitä, että paikat pidettäisiin kunnossa.

Uutena verto-työnä on Mäkelänkadun Pessin yksikössä aloitettu kiinteistön yleisten tilojen tarkastuskierrokset työntekijä ja verto-työparimallina. Vertoilla on tässä tärkeä rooli jo senkin takia, että he vievät asukkaille ja heidän vierailleen viestiä siitä, että paikat pidettäisiin kunnossa, mutta myös siksi, että kiinteistönhoitoon ja turvallisuuteen liittyvät asiat tulevat heille tutuksi. Näillä yhteisillä kierroksilla löytyy usein korjaustöitä, joita asukkaat voivat tehdä työvalmennuksen ohjauksessa.

Asukastoimijasta vertoksi eteneminen tapahtuu hyvin pienin askelin, ja kaikille pitäisi antaa mahdollisuus kokeilla mikä toiminto sopii parhaiten omaan elämäntilanteeseensa. Osallisuutta vahvistamalla asukastoimijat sekä vertot pääsevät kokemaan onnistumisia, ja vaikka joskus elämä menee askelia taaksepäin, verton ollessa tukena voi kulkeminen kääntyä taas toiseen suuntaan.

Projektityöntekijä, Toimintaa ja toivoa
Minna ”Iitu” Rouvinen

Uusimmat blogit

Projektipäällikkö Päivi Malmivaara

Nuoli – eteenpäin on oikea suunta

Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli on toiminut jo viiden vuoden ajan. Haasteista huolimatta, tai ehkä…

Blogit

+2

18.7.2024

Kissanpäivät Vuorelassa

Lemmikkien myönteisistä vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on olemassa tutkimusnäyttöä ja samaa todistaa myös arkikokemus. Sininauha Oy:n…

Blogit

25.6.2024

Uutta tutkimustietoa maahanmuuttaneiden asunnottomuudesta

Maahanmuuttaneiden asunnottomuus on laajeneva ongelma, johon yhteiskunta ei tarjoa valmiita ratkaisuja. Uuden tutkimustiedon valossa tilanne…

Blogit

+1

13.6.2024