9.6.2022

Asenteita asunnottomuuteen on tutkittu

Blogit

Sininauhasäätiö toteutti huhti–toukokuussa tutkimuksen, jossa halusimme selvittää niin kansalaisten kuin uusien aluevaltuutettujen ajatuksia ja asenteita asunnottomuuteen liittyen. Tutkimuksesta kävi ilmi, että valtuutetut haluavat asunnottomuuden poistamisesta lisää tietoa.

#Blogit

Halusimme saada tutkimuksen avulla ymmärrystä siitä, poikkeaako hyvinvointialueiden poliittisten päättäjien ajatukset asunnottomuudesta tavallisten kansalaisten näkemyksistä. Tutkimus toteutettiin pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Sen toteutti tutkimuslaitos Aula Research. Tutkimukseen vastasi 1026 kansalaista ja 98 valtuutettua.

Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää pääsääntöisesti hyvin positiivisina: vastaajat kokivat, että on tärkeä tehdä työtä, jotta asunnottomuus saadaan vähenemään ja jopa poistumaan Suomesta. Kumpikin vastaajaryhmä näki asunnottomuuden monisyisenä ongelmana, jonka kaikkiin juurisyihin on vaikea päästä käsiksi ja niitä on lähes mahdotonta poistaa.

Kansalaisten mielestä parhaita keinoja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, vähentämiseen ja poistamiseen on tarjota asunnottomille suunnattuja tukiasuntoja, lisätä kohtuuhintaista vuokra-asumista sekä parantaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta.

Valtuutettujen näkemykset poikkesivat vain vähän kansalaisten näkökulmista. Valtuutetut korostivat sitä, että mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta on parannettava erityisesti nuorten osalta.

Valtuutetut painottivat ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä asunnottomuuden poistamiseksi.

Valtuutetut nostivat myös esiin tukiasuntojen ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämisen, vaikka varmasti heidän vastauksissaan painoi se, että hyvinvointialueiden varsinaisena tehtävänä ei ole päättää asumisen muodoista tai sen hintaan vaikuttamisesta.

Valtuutetut painottivat ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä asunnottomuuden poistamiseksi. Konkreettisina keinoina nostettiin esiin päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamisen lisäksi erityisesti lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen.

Eroja kansalaisten ja poliittisten päättäjien välillä oli muun muassa näkemyksissä siitä, tuoko asunnottomuuden poistamiseksi tehtävä työ säästöjä yhteiskunnalle. Poliitikot näkevät, että tähän asiaan panostaminen tuo säästöjä myös yhteiskunnalle, mitä voidaan pitää hyvänä asiana.

Päättäjät ymmärtävät, että panostamalla ennaltaehkäisevästi oikealla tavalla ihmisten ongelmien ratkaisuun on mahdollista saada aikaan paitsi inhimillisiä myös taloudellisia hyötyjä. Vaikka asuntopolitiikka ei kuulu suoranaisesti hyvinvointialueen päätäntävaltaan, päättäjät pitivät kansalaisia tärkeämpänä sitä, että kaikilla ihmisillä olisi oma asunto.

Asunnottomuuden poistaminen nähtiin valtuutettujen keskuudessa vain pienenä osana hyvinvointialueiden vastuualueita.

Sininauhasäätiön työn kannalta on valitettavaa, että asunnottomuuden poistaminen nähtiin valtuutettujen keskuudessa vain pienenä osana hyvinvointialueiden vastuualueita tai ongelman todellisen laajuuden ymmärtämistä epäiltiin.

Positiivista kuitenkin on se, että valtuutetut kaipaavat asiasta lisää tietoa, jotta osaavat asettaa ongelman oikeaan mittakaavaan, kun ratkovat hyvinvointialueen ongelmia.

Halusimme Sininauhasäätiössä tehdä tämän tutkimuksen, koska näkemyksemme mukaan päätöksenteon ja valintojen tulee mahdollisimman pitkälle pohjautua tietoon. Tavoitteenamme on olla asunnottomuustyön edelläkävijä Suomessa ja siksi teemme jatkossakin vastaavia tutkimuksia. Tutkimus antoi meille hyvän näkemyksen siitä, että asenne asunnottomuuden poistamiseen on myönteinen, ja mahdollisuudet vaikuttamistyöhön ovat hyvät.

Toimitusjohtaja Sininauhasäätiö
Kimmo Karvonen

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: nuotiolla

Hyvän voima

Monet epäilivät Toimintatiistain mahdollisuuksia vuonna 2019. Nyt työtä on jatkettu viiden vuoden ajan. Tulokset yllättävät.…

Blogit

+1

23.5.2024

Kaksi henkilöä täyttää lomaketta.

Valta ja vastuu sote-palveluissa

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ammattilaisten on helpompi vaatia palvelun käyttäjiltä vastuuta kuin luovuttaa valtaa. Vastuunkantoa omasta…

Blogit

+1

16.5.2024

ODE-hankkeen projektikoordinaattori Suvi Helle

Nuori, olet avun arvoinen

Kolmivuotinen, yliannostusten ehkäisyyn tähtäävä ODE-hanke päättyi. Hankkeessa havaittiin, että päihdehaitat ovat monen huumeita käyttävän nuoren…

Blogit

+1

2.5.2024