14.9.2023

Yhdessä pois palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta

Blogit
Henkilö istuu asunnottomille ihmisille suunnatussa Cafe-Illusian pöydässä

Systeeminen lähestymistapa on tarpeen, kun ratkotaan köyhyyden ja asunnottomuuden kaltaisia monimutkaisia haasteita.

#Blogit

#Koti kaikille

Katselen hiljaista miestä, joka istuu asunnottomille ihmisille suunnatussa Illusia-päiväkeskuksessa. Hänen haarukkansa liukuu hitaasti makaronilaatikon läpi. Tuo makaronilaatikko saattaa hyvinkin olla hänen ainoa ateriansa tänään.

Mies raaputtaa jalassaan tykyttävää tulehdusta ja ravistaa sitten nopeasti päätään. Ehkä hän karistaa mielestään katkonaisia ajatuksia seuraavasta yöpaikasta, rahattomuudesta tai kolottavasta kehosta.

Toisinaan elämä kuljettaa tilanteisiin, joiden ratkominen yksin tuntuu mahdottomalta. Niistä vakaalle pohjalle pääseminen vaatii usein meidän kanssaihmisten apua.

Henkilö, joka joutuu kohtaamaan asunnottomuuden ja sairauden haasteet, tarvitsee monipuolista tukea selviytyäkseen. Suomalainen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmä on kattava ja vaikuttava, mutta tunnettu pirstaleisuudestaan. Me kolmannen sektorin toimijat tunnistamme, että monimutkaisuutta ei voi poistaa, mutta palvelujärjestelmän pirstaleisuus on korjattavissa.

Kuntia tarvitaan edelleen toimimaan yhdessä kolmannen sektorin ja hyvinvointialueiden kanssa.

Köyhyyden ja asunnottomuuden kaltaisten monimutkaisten ongelmien äärellä työskentelevät ymmärtävät selvästi tarpeen systeemiselle lähestymistavalle. Ongelmien syy-seuraussuhteiden vyyhtiä ei voida ratkaista niin, että jokainen näprää yhtä vyyhdin kohtaa omassa lokerossaan. Jos monien osien summana ilmenevää asunnottomuutta ratkotaan verkostot hajalla, eri toimijoiden ympärille muodostuvien siilojen väliin jää herkästi avun tarpeessa olevia ihmisiä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden vastuulle, mutta kuntia tarvitaan edelleen toimimaan yhdessä kolmannen sektorin ja hyvinvointialueiden kanssa. Järjestökentällä olemme tutka päällä, mistä löytyy mahdollisuuksia avoimeen vuorovaikutukseen, yhdistäviin tavoitteisiin ja monipuolisten voimavarojen liittämiseen.

Sosiaali- ja terveyskentän johtotehtävissä olevilta odotetaan rohkeutta katsoa yli rajojen ja avata uusia tapoja toimia. Tarvitsemme viisasta navigointia muutosten keskellä.

Hiljainen mies vie lautasensa pois ja astuu ovesta kadulle. Mikäli palvelujärjestelmämme toimisi, kuten sen on tarkoitettu, mies päätyisi matkan päätteeksi omaan kotiin.

Vaikuttamistyön päällikkö
Pauliina Liukkonen