2.11.2023

Vastuullisuus, kestävyys ja vaikuttavuus

Blogit
Henkilökuntaa seisoo pöydän ympärillä keskustelemassa

Toimintamme vastuullisuus, kestävyys ja vaikuttavuus ovat meille Sininauhasäätiö-konsernissa keskeisen tärkeitä ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme niiden osalta. Ne ovat myös asioita, jotka kulkevat meillä käsi kädessä – niin osana uutta strategiaamme kuin vastuullisuusohjelmaamme.

#Blogit

#Vastuullisuus

#Strategia

Käynnistimme kuluvan vuoden alussa työn uuden strategiamme parissa. Valtava määrä tietoa asiakkaista ja muista sidosryhmistä, toimintaympäristöstä, toimialasta ja alan muista toimijoista analysoitiin konsernin laatutoiminnon johdolla. Analyysin tuloksia työstettiin eri kokoonpanoilla Sininauhasäätiön ja Sininauha Oy:n hallituksissa, konsernin johtoryhmässä, henkilöstötyöryhmissä ja yhteisökokouksissa.

Vastuullisuusohjelmamme pohjaksi teimme huolellisen sidosryhmäkartoituksen, joka toteutettiin loppuvuodesta 2022. Kartoitukseen osallistuivat henkilöstö, asiakkaat, yhteistyökumppanit, tilaaja-asiakkaat, hallitustemme jäsenet sekä toiminnassamme mukana olevat vapaaehtoiset. Halusimme saada selkeän kuvan siitä, mitä nämä sidosryhmämme odottavat meiltä vastuullisuuden suhteen.

On ollut todella ilahduttavaa ja innostavaa huomata, miten ”luonnostaan” strategian painopisteet ja vastuullisuuden olennaisimmiksi teemoiksi nousseet aiheet ovat meillä linjassa ja tukevat toisiaan. Asiakkaat, henkilöstö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, vaikuttavuus sekä ajatus kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ovat vahvasti esillä kummassakin.

Edistämme yhdeksää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Vastuullisuusohjelmamme kautta liitymme myös osaksi niiden organisaatioiden joukkoa, jotka edistävät YK:n Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteita.  YK:n ohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon – eikä jätetä ketään jälkeen kehityksestä.

Toteutamme työssämme vahvasti sosiaalista vastuuta, mutta myös ympäristö- ja taloudellinen vastuu sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat tärkeinä osa-alueina mukana vastuullisuusohjelmassamme. Meille olennaiset vastuullisuuden teemat ovat:

  • Asiakas toiminnan keskiössä
  • Hyvinvoiva, kehittyvä työyhteisö
  • Läpinäkyvyys ja taloudellinen kestävyys
  • Ympäristövaikutusten vähentäminen
  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vastuullisuusohjelma vastuullisuuden, kestävyyden ja vaikuttavuuden tavoitteineen sisältyy strategiaamme.

Työmme edistää yhdeksää Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitetta. Suuri osa niistä liittyy asiakkaisiimme ja henkilöstöömme, mutta myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen on agendallamme.

Agenda 2030 -ohjelman tavoitteiden mukaisesti pyrimme asiakkaidemme ravitsemuksen, terveyden, hyvinvoinnin ja taloudellisen tilanteen parantamiseen sekä osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen. Lisäksi teemme työtä yhdenvertaisemman yhteiskunnan puolesta.

Henkilöstölle haluamme tarjota innostavan, tasa-arvoisen työympäristön, jossa työntekijät voivat hyvin ja jossa jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja saada näkyvyys oman työpanoksensa vaikuttavuuteen.

Pyrimme toimimaan ilmastonmuutosta vastaan vähentämällä hiilidioksidipäästöjämme, joita syntyy erityisesti asunto- ja kiinteistökantamme käytöstä sekä yllä- ja kunnossapidosta. Lisäksi kaikki käyttämämme sähkö on uusiutuvaa.

Kiteyttäen voisi sanoa, että haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuen, vahvistaa henkilöstömme hyvinvointia ja kehittymistä, ja samalla toimia ympäristön ja yhdenvertaisen yhteiskunnan hyväksi. Vastuullisuus ja sen toteuttamisen työkalu, vastuullisuusohjelma konkreettisine vastuullisuuden, kestävyyden ja vaikuttavuuden tavoitteineen, sisältyy olennaisena osana strategiaamme.

Strategiatyömme on nyt siinä vaiheessa, että työryhmät eri puolilla Sininauhasäätiö-konsernia työstävät uuden strategian pohjalta omia toimintasuunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Edessä on siis tärkeä ja innostava vaihe matkalla kohti yhteiskuntaa, jossa jokaiselle on paikka.

Viestintäpäällikkö, Sininauhasäätiö-konserni
Sanna Haanpää-Liukko