10.11.2023

Vaikeissakin tilanteissa olevat isät haluavat lapsilleen hyvää elämää

Blogit
Henkilö kalastaa virvelillä.

Tulevana sunnuntaina vietetään isänpäivää. Monissa perheissä se tarkoittaa mukavaa yhdessäoloa tai yhteydenpitoa, ehkä kortteja ja lahjojakin. Joskus vanhemman yhteys lapseen on kuitenkin eri syistä katkennut. Näin on esimerkiksi osalla Sininauhasäätiö-konsernin asiakkaista, jotka ovat usein kokeneet asunnottomuutta ja muita vaikeita elämäntilanteita.

#Blogit

Keskustelimme Sininauha Oy:n kotiin vietävien palvelujen tiimiesihenkilö Miika Luoman kanssa siitä, miten asiakkaiden isyys näyttäytyy hänen työssään ja kohtaamisissa asiakkaiden kanssa.

Kotiin vietävien palvelujen asiakkaat ovat kokeneet asunnottomuutta tai asunnottomuuden uhkaa. Lisäksi monilla on päihderiippuvuutta ja erilaisia arjenhallinnan haasteita. Jokaisen asiakkaan tarina on yksilöllinen ja syitä siihen, miksi elämä on vienyt heidät nykyiseen tilanteeseen, on monia. Keskityimme Miikan kanssa pohtimaan niitä asiakkaitamme, jotka ovat isiä ja jotka ovat tuoneet tämän myös itse aktiivisesti esille.

Monet näistä asiakkaista ovat jossakin vaiheessa eläneet ”tavallista” perhe-elämää. Sitten on tapahtunut jokin vakava elämän käänne tai kriisi, jonka seurauksena perhe on hajonnut. Asiakaskuntamme isät ovat näissä tapauksissa myös saattaneet itse tehdä ratkaisun lähteä pois perheen luota.

”Heidän kokemuksensa on esimerkiksi voinut olla, että he eivät enää ole voimavaroiltaan tai muuten sellaisessa tilanteessa, että voisivat toimia vanhempana. Jonkinlainen ajatus lapsen tai lasten suojelemisesta on voinut olla tässä takana”, kertoo Miika.  

Monilla asiakkaistamme on tavallisen elämän kaipuu ja toiveena palata vielä siihen takaisin.

Akuutin tilanteen jälkeenkin – ja etenkin, jos oma elämä on lähtenyt etenemään kovin rouheita polkuja – haluavat isät suojella lapsiaan oman elämänsä synkiltä ja vaarallisiltakin puolilta. Kuten kaikki isät, he haluavat lapsilleen hyvää elämää.

Asiakkaat saattavat toisinaan olla hyvin surullisia ja sanovat kaipaavansa lapsiaan kovasti. Aina elämäntilanne ja vointi ei kuitenkaan ole sellainen, että yhteydenpito tai tapaamiset järjestyisivät.

”Pyrin näissä tilanteissa ohjaamaan asiakkaan ajatuksia niihin asioihin, joihin hänen olisi hyvä tarttua omassa elämässään juuri siinä hetkessä”, kertoo Miika.

On myös tilanteita, joissa asiakkaan huolenpito suuntautuu vahvasti esimerkiksi uuden kumppanin lapsiin, sen sijaan, että hän huolehtisi omasta kuntoutumisestaan.

Halutaan olla se paras isä.

Monilla asiakkaistamme on ”tavallisen” elämän kaipuu ja toiveena palata vielä siihen takaisin.

”Niillä asiakkaistamme, joilla on tarttumapintaa isyyteen, korostuu tavallisen elämän toiveissa yhteyden saaminen omiin lapsiin. Lapset ja mahdollisuus tavata heitä tulevaisuudessa saattaa joillekin toimia myös porkkanana päihteettömyyteen”, sanoo Miika.

Miika on havainnut, että asiakkaiden mielissä isyys näyttäytyy välillä hiukan romantisoituna. Muistetaan vain arjesta poikkeavia hienoja hetkiä, vaikka kalareissuja tai hampurilaisella käymistä. Niihin halutaan panostaa, kun se ehkä tulevaisuudessa on mahdollista. Halutaan olla se paras isä.

Kun elämä on asumisen vakiintumisen myötä tasoittunut ja kuntoutuminen alkanut, asiakkaita tuetaan mahdollisuuksien mukaan vanhemmuudessa, mikäli he niin toivovat. Usein lapset ovat tässä vaiheessa jo teini-ikäisiä tai lähellä aikuisuutta, ja yhteyden luominen on heidänkin aktiivinen toiveensa. Osa asiakkaistamme on tässä onnistunut ja pitää yhteyttä lapsiin säännöllisillä puheluilla tai tapaamisilla. Aina yhteyttä ei enää kuitenkaan synny.

Eräs asiakkaamme kertoi jo aikuisen lapsensa opinnoista, matkoista ja elämästä, joista hän tuntui olevan hyvin perillä. Keskustelumme loppupuolella kävi ilmi, että hän ei ole ollut yhteydessä lapseensa yli kymmeneen vuoteen. Silti ilo lapsen hyvästä elämästä ja menestyksestä oli käsinkosketeltavaa. Aitoa isän ylpeyttä.

Viestintäpäällikkö, Sininauhasäätiö-konserni
Sanna Haanpää-Liukko