4.10.2023

Tutkimusraportti: korona-aikana syntyi toimivaksi havaittuja toimintamalleja 

Artikkelit
Henkilö ojentaa leipää lautasella

Tutkimusraportti: korona-aikana syntyi toimivaksi havaittuja toimintamalleja 

Korona marginaalissa -tutkimusryhmän loppuraportti on julkaistu. Tampereen yliopiston tutkimusryhmässä oli Sininauhasäätiöstä mukana kehittämisjohtaja Leena Rusi, joka osallistui myös asunnottomien koronaseurantaryhmän toimintaan Helsingissä.

#Artikkelit

Keväällä 2020 koronapandemia asetti asunnottomuutta kokeville suunnatut palvelut uuteen tilanteeseen, kun valtakunnalliset rajoitukset kohdistuivat niiden toimintaan. Samaan aikaan asunnottomuutta kokevien tilanne, ravinnon saanti ja hygienian hoito hankaloituivat entisestään. Perustettiin asunnottomuutta kokeneiden palvelujen tuottajille suunnattu koronatyöryhmä. 

Sininauhasäätiön kehittämisjohtaja Leena Rusi on osana Tampereen yliopiston Korona marginaalissa -työryhmää tarkastellut asunnottomuustyön toimijoiden koronatyöryhmän toimintaa pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. 

Hän toteaa puheenvuorossaan, että asunnottomuustyön toimijat onnistuivat koronapandemian ensimmäisen ja toisen aallon aikana yhteisesti kehittämään innovaatioita, joita voidaan hyödyntää vastaisuudessa. Koronatyöryhmän organisaatio- ja työalat ylittänyt yhteistyö on esimerkki toimintamalleista, joita voidaan hyödyntää jatkossa mahdollisissa kriisitilanteissa. 

Asunnottomien ravinnon saantia turvaavasta ruoanjakelusta ei luovuttu missään tilanteessa, vaan sen toteuttamistapoja muutettiin yhteistyössä ja rajoitukset huomioiden joustavasti. 

Rusin puheenvuoro tarjoaa näkökulman asunnottomuuspalveluntuottajan toimintaan poikkeusoloissa. Hänen mukaansa poikkeusolojen vakavuus tunnistettiin palvelurakenteissa ja tilanteen korjaamiseksi tehtiin yhteisesti paljon työtä. Esimerkiksi asunnottomien ravinnon saantia turvaavasta ruoanjakelusta ei luovuttu missään tilanteessa, vaan sen toteuttamistapoja muutettiin yhteistyössä ja rajoitukset huomioiden joustavasti. 

Korona marginaalissa -tutkimusryhmän loppuraportti sisältää paljon arvokasta tietoa asunnottomuudesta ja asunnottomille suunnatuista palveluista sekä asunnottomuutta kokevien selviytymisstrategioista valtakunnallisen kriisin aikana. 

Lataa Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa – Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa (toim. Marja Hekkala & Suvi Raitakari) täältä