22.2.2024

Turvaverkko, joka pitää nuoren hengissä

Blogit
Suvi Helle, ODE-hankkeen projektikoordinaattori

Subua, MDPV:tä, pilveä, lakkaa. Bileitä, bentsoja, asunnottomuutta, näköalattomuutta. Päihteitä käyttävien nuorten aikuisten kanssa jutellessa olen kuullut monenlaisia tarinoita. Kaikkien nuorten tarina on omanlaisensa, mutta valtaosa heistä kertoo, että parikymppisenä huumeiden käyttö on jatkunut jo vuosia.

#Blogit

#ODE

Huumeiden ja päihdetarkoituksessa käytettävien lääkkeiden markkinat ovat nykyään digitaalisilla alustoilla, ja aineiden ostaminen on helppoa jopa kotona sohvalla istuen. Vuoden 2023 kouluterveyskyselyssä yli 60 prosenttia lukion 1.–2.-luokkalaisista nuorista sekä ammattiin opiskelevista pitää huumeiden hankkimista omalta paikkakunnalta helppona.

Nuoret käyttävät päihtymistarkoituksessa yleisesti myös reseptilääkkeitä, teollisuudessa käytettäviä yhdisteitä ja ilokaasua, joiden hankkiminen onnistuu keneltä tahansa, jolla on älypuhelin. Laittomien aineiden markkinoiden rajoittaminen ja rikosoikeudelliset toimenpiteet eivät nykymaailmassa näytä riittävän estämään laittomien päihteiden käyttöä.

Nuoret käyttävät nyt päihteitä enemmän kuin koskaan. Päihteistä vain alkoholin kulutus on vähentynyt nuorten keskuudessa 2000-luvun aikana. Nuoria kuolee Suomessa huumeisiin enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Päihteistä puhuttaessa tarvitaan rohkeutta puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Vaaralliset aineyhdistelmät, käytettävät määrät, turvallisempi pistäminen, toimiminen yliannostustilanteessa, vaihtoehtoiset käyttötavat ja korvaushoito ovat aiheita, joista jokaisen nuoren tulisi tietää.

Laittomia aineita käyttäessä ensimmäinenkin kokeilu voi olla hengenvaarallinen.

Nuorilla on oikeus oikeaan tietoon päihteistä ilman syyllistämistä ja pelottelua. Jos ennalta ehkäisevä työ ja kuntouttava työ eivät auta estämään päihteiden käyttöä, täytyy nuorelle tarjota jotain muuta. Oikea tieto ja konkreettiset tavat tehdä päihteiden käytöstä vähemmän vaarallista ovat haittoja vähentävän työn kulmakiviä. Haittoja vähentävällä työllä voidaan rakentaa turvaverkko, joka huonolla hetkellä pitää nuoren hengissä. Turvaverkko täytyy kuitenkin punoa valmiiksi ennen kuin päihteiden kanssa sattuu vaarallisia tilanteita.

Laittomia aineita käyttäessä ensimmäinenkin kokeilu voi olla hengenvaarallinen, sillä katukaupassa ja netissä myytävien aineiden todellista sisältöä ei voi tietää. Toisaalta monen kohtaamani nuoren tilanne parikymppisenä on se, että fyysinen riippuvuus huumeista tai lääkkeistä hallitsee jokaista päivää. Aineita on pakko hankkia ja käyttää, jotta välttyy vieroitusoireilta. Turvataidot, jotka on hankittu ennen elämän muuttumista päivittäiseksi päihteiden etsimiseksi voivat pitää nuoren hengissä, kun elämä on kaoottisimmillaan.

Myös nuorten päihdepalveluja tulisi uudistaa vastaamaan tämän hetken tarpeita lasten ja nuorten ihmisoikeudet ja turvallisuus edellä. Päihteitä käyttävät nuoret tarvitsevat osaavaa päihdehoitoa laitokseen sulkemisen sijaan. Nuoret tarvitsevat työkaluja, joiden avulla navigoida nykyisenkaltaisessa maailmassa.

Opas sai alkunsa nuorilta tulleesta palautteesta, jonka mukaan päihteillä oireilevat nuoret tarvitsisivat näitä tietoja jo hyvin nuorena ennen kuin päihteiden käyttö muuttuu säännölliseksi.

Vuosina 2021–2023 toimineen ODE-hankkeen työn tuloksena julkaisemme oppaan, joka on tarkoitettu tukemaan sote-alan ammattilaisia päihteitä käyttävien nuorten kanssa työskennellessä. Opas keskittyy yliannostusten ja muiden päihdehaittojen vähentämiseen sekä päihteiden käytön puheeksiottoon. Oppaassa esitellään perustiedot päihdehaittojen ehkäisystä sekä annetaan konkreettisia työkaluja nuorten kanssa työskentelyyn.

Opas sai alkunsa nuorilta tulleesta palautteesta, jonka mukaan päihteillä oireilevat nuoret tarvitsisivat näitä tietoja jo hyvin nuorena ennen kuin päihteiden käyttö muuttuu säännölliseksi.

Opas on ladattavissa nettisivultamme maaliskuussa ja painettua versiota voi kysellä sähköpostitse.

Suvi Helle
Projektikoordinaattori, ODE-hanke