23.11.2023

Oma syy vai rakenteellinen ongelma?

Blogit
ODE-hankkeen projektikoordinaattori Suvi Helle

Aloitin työni päihteitä käyttävien nuorten parissa yliannostuksia ehkäisevässä ODE-hankkeessa syksyllä 2021. Hankkeen aikana olen tavannut satoja syrjäytyneitä, hyvin riskialttiisti päihteitä käyttäviä ihmisiä.

#Blogit

#ODE

Iso osa kohtaamistani ihmisistä on ollut alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia. Pääasiallinen työmme hankkeessa on ollut etsivä ja kohtaava työ, jonka tavoitteena on ollut luoda luottamuksellinen suhde nuoreen ja ottaa hänen kanssaan pieniä askelia kohti turvallisempia päihteidenkäyttötapoja.

Olen tavannut hienoja nuoria ja kuullut monenlaisia elämäntarinoita. Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa, mutta isot kuviot nuorten tarinoissa toistuvat usein samanlaisina. Ylisukupolvinen päihteidenkäyttö, köyhyys ja näköalattomuus kuuluvat monen nuoren kertomuksessa. Lastensuojelun asiakkuus, neuropsykiatriset haasteet ja mielenterveysongelmat vilahtavat puheessa. Usein kuulen nuoren kertomasta myös sen, että hänen elämässään on ollut vain vähän esimerkkejä tavallisista aikuisista.

Suomessa huumeisiin kuolee joka viikko ainakin viisi ihmistä. Työni nuorten huumekuolemien ehkäisyn parissa on saanut minut pohtimaan yksilön ongelmien ja yhteiskunnan rakenteiden suhdetta. Usein tuntuu, että keskitymme yksittäisiin ihmisiin, kun pitäisi katsoa laajempaa kokonaisuutta. On hedelmätöntä puhua nuorten huumeidenkäytöstä yksilön ongelmana. Yksilö tekee tietysti jonkin verran valintoja itsekin, mutta vain niistä vaihtoehdoista, jotka hänellä realistisesti ovat käytössään.

Meillä on yhteiskunta ja kulttuuri, jotka tuottavat riippuvuussairaita nuoria.

Päihderiippuvuus ja rikoskierre eivät ole vain omia valintoja, vaan seurauksia jostain. On koko yhteiskunnan vastuulla paneutua todellisiin syihin oireilun taustalla.

Samoille nuorille, perheille ja asuinalueille kasataan paljon haasteita, mutta ilmaisia harrastuksia, mielekästä tekemistä, apua tai tukea on vaikea löytää ja saada. Samaan aikaan päihteiden saatavuus on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja päihteiden käyttöä ihaillaan yhteiskunnassamme laajasti.

Meillä on yhteiskunta ja kulttuuri, jotka tuottavat riippuvuussairaita nuoria. Kun hyvinvointivaltio vihdoin tulee apuun, ovat nuoren ongelmat jo isoja. Ylityöllistetty ja tiuhaan vaihtuva sosiaalityöntekijä ei pysty tekemään ihmeitä, kun nuorella ei ole keinoja eikä syitä muuttua.

Mitä tulisi muuttaa, jotta kaikilla nuorilla olisi valittavinaan enemmän hyviä vaihtoehtoja ja vähemmän huonoja?

Suomen nuorten huumekuolemien taustalla on yhteiskunnan rakenteiden aiheuttama päihderiippuvuus. Mikä kaikki yhteiskunnassamme mahdollistaa nuorten huumekuolemat? Mitä tulisi muuttaa, jotta kaikilla nuorilla olisi valittavinaan enemmän hyviä vaihtoehtoja ja vähemmän huonoja?

Ratkaisujen löytämiseksi meidän on siirrettävä katse pois yksilöstä yhteiskunnan näkymättömiin rakenteisiin.

Projektikoordinaattori, ODE-hanke
Suvi Helle