Materiaali

Poikkinaiset palvelupolut

Poikkinaiset palvelupolut -artikkelin kansikuva, jossa henkilä pitää käsissään vuoronumeroa 185.

Poikkinaiset palvelupolut

Poikkinaiset palvelupolut -artikkeli avaa asunnottomuuspalveluiden väliinputoajien kokemuksia ja selvittää miten asunnottomuuspalvelut tavoittavat sellaiset henkilöt, jotka eivät kuulu tuetun asumisen palveluiden piiriin, eivätkä kaipaa akuutteja päihde- tai mielenterveyspalveluita.

Artikkelia varten haastateltiin syksyn 2023 aikana yhdeksää henkilöä, joiden elämäntilanne osui tähän kuvattuun määritelmään. Haastateltavat henkilöt tavoitettiin muun muassa Sininauhasäätiön toiminnoista, Hietaniemenkadun palvelukeskuksen, Inarintien hätämajoituksen, Vivo Ry:n ja sosiaalisen median kautta.

Artikkeli pohjautuu Koti Kaikille -toiminnan selvitykseen palveluiden saavutettavuudesta ja haastatteluissa nousseisiin huomioihin.

Poikkinaiset palvelupolut (PDF)
1000.46 KB

#Suomi

#Asunnottomuus

#Oppaat

#Ammattilaiset