6.3.2024

Maria Ohisalo valittiin Sininauhasäätiön hallituksen puheenjohtajaksi

Uutiset
Sininauhasäätiön avainnauhoja

Sininauhasäätiön hallituksessa on tapahtunut muutoksia. Uusina jäseninä hallituksessa aloittivat vuoden 2024 alussa kansanedustaja, YTT, VTM Maria Ohisalo, hallitusammattilainen, KTM Heini Pirttijärvi ja professori, OTT Kaijus Ervasti.

#Uutiset

Järjestäytymiskokouksessaan 4.3.2024 Sininauhasäätiön hallitus valitsi puheenjohtajakseen Maria Ohisalon.

Maria Ohisalo on kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Hän on aiemmin toiminut Vihreiden puheenjohtajana sekä ympäristö- ja ilmastoministerinä ja sisäministerinä. Hän on myös tehnyt uraa köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyvän tutkimuksen parissa esimerkiksi Y-Säätiössä ja Itä-Suomen yliopistossa.

Heini Pirttijärvi on liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen sekä hallitustyön ammattilainen. Hänellä on laaja, yli 20 vuoden kokemus erilaisista vaativista liikkeenjohdon tehtävistä useissa yrityksissä Suomessa ja kansainvälisesti. Pirttijärvi on toiminut muun muassa toimitusjohtajana, liiketoimintayksikön johtajana ja henkilöstöjohtajana. Hän on toiminut Sininauha Oy:n hallituksen jäsenenä kesäkuusta 2022 alkaen.

Kaijus Ervasti toimii yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen professorina Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointioikeuden keskuksessa. Hän on tehnyt tutkimuksia muun muassa lainvalmistelun laadusta ja lakien vaikutuksista, siviiliprosessin toimivuudesta, koetusta oikeudenmukaisuudesta sekä oikeudensaantimahdollisuuksista yhteiskunnassa. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa liittyvät haavoittuvien ryhmien, kuten ikääntyneiden, muistisairaiden ja epilepsiaa sairastavien oikeudensaantimahdollisuuksiin ja oikeuksien toteutumiseen yhteiskunnassa.

Sininauhasäätiön hallituksen jäseninä jatkavat pääsihteeri, rovasti Marianne Heikkilä, työelämäprofessori Juha Kaakinen, HT-tilintarkastaja Kristian Seemer ja toiminnanjohtaja Kristian Vilkman.

”Sininauhasäätiö tekee arvokasta työtä asunnottomuuden poistamiseksi ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Olen mielelläni mukana tukemassa tätä työtä omalla osaamisellani ja kokemuksellani yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa”, sanoo tuore hallituksen puheenjohtaja Ohisalo.

”Olemme Sininauhasäätiössä iloisia, että hallituksemme osaaminen monipuolistuu entisestään. Tämä on erityisen tärkeää sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutosten takia”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Karvonen.

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Maria Ohisalo, Sininauhasäätiö, maria.ohisalo@eduskunta.fi,
puh. 050 478 7900 (poliittinen avustaja Kukka Louhimies)

Toimitusjohtaja Kimmo Karvonen, Sininauhasäätiö-konserni, kimmo.karvonen@sininauhasaatio.fi ,
puh. 040 505 2158