25.4.2024

Lähivuosien kehitys: talous tiukkenee, asunnottomuus lisääntyy

Blogit
Talousjohtaja Topi Hevonoja

Valtio leikkaa niin sosiaaliturvasta kuin asunnottomuustyöhön ohjatuista varoista. Meillä tämä tarkoittaa maltillisempia investointeja samaan aikaan, kun asunnottomien määrä kasvaa.

#Blogit

#Talous

Tilinpäätöksemme viime vuodelta ovat valmistuneet. Talouden osalta vuosi 2023 oli meille haasteellinen, mutta saimme silti edistettyä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Investoimme uusien asuntojen ostoon ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Ostimme asiakkaillemme yhteensä 60 asuntoa pääkaupunkiseudulta ja Turusta. Mäkelänkadun kiinteistöömme valmistui 27 uutta kotia, kun entiset toimistotilat muutettiin asunnoiksi. Lisäksi avasimme avohuumehoitoyksikön Tampereelle elokuussa.

Samalla uusi työehtosopimus nosti palkkoja ja yleinen kulujen nousu vaikutti merkittävästi meidän talouteemme. Konsernin tulos menikin tappiolliseksi. Seuraavat vuodet näyttävät haasteellisilta meidän ja varmasti muiden alan toimijoiden osalta.

Asunnottomuus on keskittynyt suurin kaupunkeihin ja ARA:n asunnottomuusselvityksen mukaan asunnottomuus väheni ja Suomessa oli 3429 asunnotonta vuonna 2023. Varsinkin Helsinki on tehnyt viime vuosina hyvää työtä asunnottomuuden vähentämiseksi ja kaupungin panos on ollut merkittävä koko maan asunnottomuuslukujen pienenemisessä.

Nykyinen talouden tilanne on haasteellinen Suomessa.

Maahanmuuttajien osuus asunnottomista kuitenkin kasvoi. Jo viime vuonna väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta ja väestöennusteiden perusteella useampi kuin joka neljäs helsinkiläinen olisi ulkomaalaistaustainen vuonna 2035. Espoon ennusteen mukaan vuonna 2053 puolet työikäisistä olisi ulkomaalaistaustaisia.

Hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Nykyinen talouden tilanne on kuitenkin haasteellinen Suomessa, ja hallitus onkin leikannut tai jäädyttänyt korotuksia kolmesta merkittävimmästä tukimuodoista asunnottomuuden poistamiseen.

STEA:n avustuksia myönnetään 80 miljoona euroa vähemmän ensi vuonna kuin tänä vuonna. ARA:n erityisryhmien investointiavustusvaltuus on tälle vuodelle 63 miljoonaa euroa, joka on huomattavasti vähemmän kuin viime ja edellisinä vuosina. KELA:n yleinen asumistuki on pienentynyt tänä vuonna ja eläkkeensaajan asumistuen kansaneläkeindeksiin sidotut määräytymisperusteet on jäädytetty.

Asunnottomuus on kalliimpaa kuin kodin ja tuen järjestäminen.

Myös hyvinvointialueiden varoja on leikattu ja tämä onkin jo joltain osin näkynyt asunnottomuuteen liittyvien palveluiden ostamisen vähenemisenä ja asiakkaiden ohjaamisena alhaisempaan tukeen kuin olisi tarve.

Meillä tämä johtaa huomattavasti maltillisimpiin investointeihin kuin edellisvuonna. Samaan aikaan palveluiden kehittäminen käy haasteellisemmaksi. Ennustaisikin näiden asioiden perusteella, että asunnottomuus lähtee nousuun vuonna 2025.

Hyvä onkin muistaa, että pelkästään taloudellisesti katsottuna tutkimustulokset osoittavat, että asunnottomuus on kalliimpaa kuin kodin ja tuen järjestäminen. Tämä selittyy pitkälti asunnottomien suurella erikoissairaanhoidon tarpeella.

Topi Hevonoja
Talousjohtaja