14.12.2023

Katucastissa ääneen pääsevät asunnottomuutta kokeneet

Blogit

Sininauhasäätiön viestinnän ja Koti kaikille -tiimin podcastin ensimmäisellä kaudella on kuultu ja kohdattu asunnottomuutta kokeneita. Podcastin teko on osoittautunut merkitykselliseksi kokemukseksi niin tekijöille kuin haastatelluille.

#Blogit

#Koti kaikille

Ajatus omasta podcastista lähti muhimaan jo vuonna 2022, jolloin Koti Kaikille -tiimin Miikka pohti, miten monipuolistaa kanavia, joilla asunnottomuutta kokeneiden kokemusääntä saataisiin kuuluville. Kokemusäänen mukaan ottaminen ja sen tuominen osaksi asunnottomuuskeskustelua on meille Koti Kaikille -toiminnassa keskeistä.

Samaan aikaan Sininauhasäätiön viestinnän tiimissä alettiin keskustella mahdollisesta Sininauhasäätiön omasta podcastista. Kun podcast tuli lopulta jossakin kahvipöytäkeskustelussa esille, päätimme lyödä viisaat päämme ja resurssit yhteen, ja lähdimme toteuttamaan ideaa yhteistyössä Koti Kaikille -tiimin ja viestinnän tiimin kanssa.

Asetimme podcastin ykköstavoitteeksi asunnottomuustarinoiden kertomisen niin, että kokemustaustaiset kertoivat tarinansa itse. Jaksoja ei käsikirjoitettu ennakkoon, vaikka toki keskustelun sisällöistä sovittiin vieraan kanssa ennen äänityksiä. Halusimme, että vieraidemme viesti oli mahdollisimman rehellinen ja autenttinen, emmekä halunneet liiaksi vaikuttaa jakson sisältöön.

He ovat saaneet tilaisuuden kertoa oman tarinansa sekä tulla kuulluiksi ja kohdatuiksi.

Katucastin ensimmäinen kausi koostui kahdeksasta jaksosta, jotka julkaistiin Spotifyssa syksyn 2023 aikana. Lisäksi jaksot ovat kuunneltavissa muun muassa Suplassa ja Podtailissa.

Jokaisella jaksolla on oma teemansa, joka liittyy jollain tavalla asunnottomuuteen. Teemoja ovat esimerkiksi nuorten asunnottomuus, asunnottomuuden syyt ja seuraukset, asunnottomuuden ja päihteidenkäytön yhteys sekä päihteidenkäytön vaikutus päihteitä käyttävän henkilön läheisiin.

Haastattelimme jokaista jaksoa varten yhtä tai useampaa asunnottomuutta kokenutta henkilöä, joka kertoo oman tarinansa ja näkemyksensä teemasta. Lisäksi jokaisessa jaksossa on mukana asiantuntija, joka kommentoi haastattelussa esiin nousevia aiheita ja antaa niihin ammattilaisnäkökulman. Asiantuntijoina toimivat Sininauhasäätiö-konsernin eri toimintojen ammattilaiset.

Saamamme palautteen perusteella haastatteluun osallistuminen on ollut monelle asunnottomuutta kokeneelle henkilölle merkityksellinen ja voimauttava kokemus. He ovat saaneet tilaisuuden kertoa oman tarinansa sekä tulla kuulluiksi ja kohdatuiksi. Heille on tarjoutunut mahdollisuus jakaa omia näkemyksiään ja ajatuksiaan asunnottomuudesta ja sen ratkaisuista.

Vaikeassakin elämäntilanteessa olevat ihmiset mielellään kertovat tarinansa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun, kunhan joku pysähtyy kuuntelemaan.

Moni podcastin tekoon osallistunut myös koki, että haastattelu antoi mahdollisuuden purkaa tunteitaan ja käsitellä menneisyyttään. He kertoivat olevansa ylpeitä siitä, että heillä on jotain annettavaa muille ja että heidän äänensä on tärkeä.

Hienointa podcastin tuottamisessa on ollut huomata, kuinka vaikeassakin elämäntilanteessa olevat ihmiset mielellään kertovat tarinansa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun, kunhan joku pysähtyy kuuntelemaan heitä ja kohtaa heidät asiallisesti.

Katucast oli myös meille tekijöille erittäin antoisa ja opettavainen kokemus. Olemme ylpeitä siitä, että saimme toteuttaa podcastin yhdessä asunnottomuutta kokeneiden kanssa ja tuoda heidän ääntänsä kuuluviin. Podcastin avulla halusimme lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä asunnottomuudesta ja sitä kautta vaikuttaa yleisiin asenteisiin ja ennakkoluuloihin.

Kiitos sinulle kuuntelija!

Olemme kiitollisia kaikille, jotka osallistuivat podcastin tekemiseen, kuuntelivat sitä tai jakoivat sitä eteenpäin. Kiitos siis sinulle kuuntelija!

Jos et ole vielä ehtinyt tutustua Katucastiin, jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyissa.

Lopuksi voimme vielä todeta, että Katucastin ensimmäinen kausi saa jatkoa vuonna 2024, jolloin julkaisemme uuden jakson joka kuukausi heti tammikuusta alkaen. Uusien jaksojen äänitykset on itseasiassa jo aloitettu!


Projektityöntekijä, Koti kaikille
Miikka Niemelä