1.2.2024

Jotakin uutta, jotakin vanhaa – ja etenkin vaikuttavaa

Blogit
Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Sanna Haanpää-Liukko

Kovin tiuhaan ei työuralleni ole osunut yhtä mielenkiintoista vaihetta kuin nyt. Viime vuonna Sininauhasäätiö-konsernissa keskityttiin uuden strategian synnyttämiseen, jonka teemoista pääsemme nyt kertomaan laajemmin.

#Blogit

#Strategia

#Vaikuttavuus

#Viestintä

Strategiaprosessimme aikana analysoitiin valtava määrä tietoa asiakkaista ja muista sidosryhmistä, toimintaympäristöstä, toimialasta ja alan muista toimijoista konsernin laatutoiminnon johdolla. Analyysin tuloksia työstettiin eri kokoonpanoilla henkilöstötyöryhmissä, yksiköidemme ja toimintojemme yhteisökokouksissa, Sininauhasäätiön ja Sininauha Oy:n hallituksissa sekä konsernin johtoryhmässä. Nyt strategiaa viedään jo vauhdilla osaksi arkea kaikkialla organisaatiossamme.

Lopputulos kiteyttää selkeällä tavalla sen, minne olemme menossa ja miten toimimalla pääsemme perille. Uusi visiomme on Suomi, jossa jokaiselle on paikka: paikka palveluissamme ja toiminnoissamme, paikka työyhteisössämme ja paikka yhteiskunnassamme.

Uutta strategiassa on vision ohella se, että vaikuttavuuden rooli on erittäin vahva ja selkeästi ilmaistu. Sininauhasäätiö-konserni on sosiaalialan edelläkävijä vaikuttavuuden mallintamisessa ja aikoo olla sitä myös vaikuttavuustiedon hyödyntämisessä.

”Käydessämme keskusteluita eri verkostoissa ja sidosryhmien kanssa, on tullut selväksi, että edessämme on vaikuttavuuden vuosi”, toteaa kollegani laatujohtaja Sanna Pesonen.

Vaikuttavuus ja vastuullisuus ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja läpileikkaavat myös uutta strategiaamme.

Vaikuttavuustiedon avulla haluamme varmistaa palveluiden ja tuen tarpeen oikea-aikaisen ja kustannustehokkaan kohtaamisen niin asiakkaidemme arjessa kuin yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kerrytämme dataa siitä, minkälaiset interventiot ja mikä tuen määrä tuottavat eniten arvoa asiakkaillemme eri elämäntilanteissa. Yhteiskunnan näkökulmasta vaikuttavuustiedon hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuden yhteisten resurssien entistäkin vastuullisempaan käyttöön.

Vaikuttavuus ja vastuullisuus ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja läpileikkaavat myös uutta strategiaamme. Tavoitteemme on kokonaisvaltaisesti vastuullinen toiminta, ja vastuullisuusohjelmamme kattaakin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Tänä vuonna haluamme kertoa enemmänkin toimintamme vastuullisuudesta, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävistä toimistamme.

Asiakkaat ovat toimintamme keskiössä – ovat aina olleet ja ovat vastakin.

Yksi kolmesta strategiamme painopisteestä paikkansa löytävän asiakkaan ja sisukkaan henkilöstön lisäksi on tahtotilamme olla toimialan vastuullinen suunnannäyttäjä. Siihen sisältyy muun muassa tavoite toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana. Onneksi kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, sillä työsarkaa esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla riittää. Yhdistämällä tarvittaessa voimamme muiden alan toimijoiden kanssa meillä on paremmat mahdollisuudet saada viestejämme läpi ja muutosta aikaan.

Sininauhasäätiö-konsernin viestinnän ja vastuullisuuden toiminnon vetäjän näkökulmasta on vaikea keksiä, mikä voisi olla innostavampaa ja palkitsevampaa kuin päästä kertomaan sidosryhmillemme strategiamme keskeisistä, päivänpolttavista teemoista!

Mikä strategiassamme sitten on sitä vanhaa? Se, että asiakkaamme ovat toimintamme keskiössä – ovat aina olleet ja ovat vastakin.

Sanna Haanpää-Liukko
Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja