18.4.2024

”Henkilöstön pulssilla” – HR:n rooli strategian toteutumisessa

Blogit
Sisukas henkilöstö, kuvituskuva.

Yksi uuden strategiamme kolmesta painopisteestä on sisukas henkilöstö. Ilman omistautunutta, innostunutta ja osaavaa henkilöstöä emme pysty toteuttamaan strategian muita painopisteitä, jotka ovat paikkansa löytävä asiakas ja vastuullinen suunnannäyttäjä.

#Blogit

#HR

Jotta strategiamme voi toteutua, sen on oltava lähellä arkea. Strategiamme painopisteisiin ja tavoitteisiin ovat olleetkin vahvasti vaikuttamassa sekä henkilöstömme että asiakkaamme.

Työmme keskiössä on asiakas ja jotta asiakas saa meiltä parhaan mahdollisen tuen, henkilöstön pitää olla sitoutunutta ja osaavaa. Työympäristön puolestaan on oltava sellainen, missä työtä voidaan tehdä turvallisesti, tavoitteellisesti ja laadukkaasti. Henkilöstölle haluamme tarjota merkityksellisen työpaikan sekä innostavan ja inspiroivan työyhteisön, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, mutta yksilöllisesti.

Sekä johtamisemme että asiakastyömme keskiössä on ihminen ja jokaisen kohtaaminen yksilönä. Toki työyhteisössä tulee olla yhdenmukaiset pelisäännöt ja raamit kaikelle henkilöstötyölle ja johtamiselle, mutta me ajattelemme, että silti työntekijä ja asiakas voidaan kohdata yksilönä. Henkilöstömme kokee työnsä hyvin merkitykselliseksi ja myös kolme tärkeää työmme arvoa merkityksellisyys, ennakkoluulottomuus ja toivo tukevat ja ohjaavat työtämme työyhteisössämme.

Osaamisen kehittäminen on ollut jo parin vuoden ajan tärkeä osa-alue henkilöstötyössämme ja tähän haluamme panostaa jatkossakin. Meille on tärkeää, että jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja saada näkyvyys oman työpanoksensa vaikuttavuuteen. Strategisten tavoitteiden saavuttamisen edellytys on se, että työtä tehdään asiakkaalle arvoa tuottavalla työotteella. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää systemaattista henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tukemista työssä.

Osaamista kehittämme muun muassa laadukkaalla perehdytyksellä, sisäisillä koulutuksilla ja seminaareilla, työnkiertomahdollisuudella, omaehtoisen koulutuksen tukemisella ja systemaattisella johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisellä. Lisäksi kevään 2024 aikana otamme käyttöön eLearning -oppimisalustan, jonka avulla mahdollistamme kaikille työntekijöillemme linjakkaan ja laadukkaan oppimisprosessin.

HR auttaa onnistumaan työssä

Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen henkilöstötyö vaatii osaavan, ratkaisukeskeisen ja innostuneen HR-toiminnon, joka vastaa siitä, että tarvittavat rakenteet, toimintamallit ja suunnitelmat ovat olemassa ja tukevat kaikkia strategian osa-alueita. Monesti HR-toiminto nähdään ”vain” taustalla toimivana avustavana tukifunktiona, mutta meillä Sininauhasäätiö-konsernissa HR-toiminnon rooli ja tehtävä ovat todella monipuolisia.

Olemme työantajana halunneet panostaa HR-toimintoon esimerkiksi niin, että HR on resursoitu hyvin ja että se on osa konsernimme johtoa. HR:n tavoitteena on olla aidosti liiketoiminnan ja muiden toimintojemme strateginen kumppani, joka tukee muiden onnistumista omassa työssään. Tavoitteenamme on se, että olemme myös HR-työssä toimialallamme edelläkävijöitä.

Sininauhasäätiö-konsernin HR:ssa työskentelee henkilöstöjohtajan lisäksi neljä HR-asiantuntijaa, joilla jokaisella on oma vastuualueensa. HR:sta löytyy osaamista muun muassa työsuojelusta, työturvallisuudesta, työterveyshuollon yhteistyöstä, tietosuojasta, palkkahallinnosta, HR-järjestelmistä, osaamisen kehittämisestä, rekrytoinnista, työsuhdejuridiikasta ja johtamisesta. Lisäksi HR:n tulee olla ajan tasalla konsernin muissa toiminnoissa tapahtuvista asioista ja etenkin liiketoiminnan ja talouden ymmärtäminen ja osaaminen on tärkeä kompetenssi nykypäivän HR:ssä.

Sininauhasäätiö-konsernissa erityispiirteenä on HR-toimintoomme kuuluva yhteisöpappi, joka vastaa henkisestä ja hengellisestä tuesta työyhteisössämme. Yhteisöpapillamme on tärkeä rooli niin asiakastyössä kuin henkilöstötyössä, ja hänen työnsä on sielunhoidollista ihmisten kohtaamista heidän arjessaan. Tätähän myös HR-toiminnon työ on pitkälti eli ihmisten kohtaamista.

HR ei voi sammaloitua mihinkään omaan laatikkoonsa, vaan HR:n tulee olla henkilöstön pulssilla systemaattisesti. Me olemme tämän toteuttaneet niin, että HR-tiimi jalkautuu aktiivisesti työryhmien tiimipalavereihin ja esihenkilöpalavereihin. Lisäksi yksi HR-asiantuntijoistamme työskenteli viime syksynä jokaisessa yksikössämme niin sanottuna keikkalaisena muutaman työvuoron. Tätä kautta saimme arvokasta tietoa asiakastyöstä ja työryhmien tilanteesta HR:ään, mutta myös työntekijät saivat tietoa siitä, mitä HR:ssä tehdään. Nämä vierailut saivat todella hyvää palautetta henkilöstöltämme.

Tällainen osaajien kokoonpano HR:ssä on arvokasta ja poikkeuksellista. Yhdessä muodostamme ammatillisen ja osaavan tiimin, joka työskentelee aktiivisella ja kehittävällä otteella varmistaen, että Sininauhasäätiö-konsernin toiminta on henkilöstöä tukevaa ja olemme aktiivinen kumppani konsernissa.

Sininauhasäätiö-konsernissa henkilöstö kokee tärkeänä sen, että työtä voidaan tehdä omana itsenään ja omalla persoonallaan. Tämä on yksi työmme kulmakivistä, jonka toivomme säilyvän työyhteisössämme vahvana tulevaisuudessakin. Haluamme että Sininauhasäätiö-konserni on työpaikka, jossa on hyvä työskennellä ja jokainen työntekijä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.

Heidi Nikkilä
Henkilöstöjohtaja

Heli Heino
HR-asiantuntija

Niko Kiviniemi
HR-asiantuntija