14.3.2024

Asunnottomuutta kokevien nuorten kohtaaminen vaatii kannattelevaa työotetta ja aikaa

Blogit
Kaksi henkilöä halaavat

Nuorten asunnottomien kanssa työskennellessä onnistumiset voivat olla hyvin pieniä. Edistys on usein maltillista ja tapahtuu askel kerrallaan. Taustalla on paljon työtä, jotta nuori uskaltautuu ryhtyä hoitamaan asioitaan.

#Blogit

#Nuoli

Asiointituki, kuntoutus, katkaisuhoito ja lääkärikäynnin toteutuminen. Esimerkiksi nämä onnistumiset voidaan nähdä asunnottomien nuorten tilastotiedoissa. Tilastoiden ulkopuolelle jää kuitenkin paljon, erityisesti näitä edeltävä kehitys, jota on haastavaa dokumentoida. Taustalla on paljon kannattelevaa työtä ja henkistä tukea.

”Sitten on tietysti juhlan paikka, kun nuori saa asunnon, mutta se ei tapahdu ihan tuosta noin vaan. Se vaatii paljon töitä ja aikaa”, kertoo Nuolen tiimiesihenkilö Faina Puustinen.

Nuoli on Helsingin Mäkelänkatu 50:ssä toimiva nuorten kohtaamis- ja tukipiste, joka on avoinna ympäri vuorokauden. Nuolessa 16–29-vuotias voi halutessaan asioida anonyymisti, päihtyneenä ja riippumatta siitä, mistä päin Suomea on kotoisin. Tiloissa voi peseytyä, pyykätä, levätä ja ruokailla. Lisäksi nuorille tarjotaan asiointitukea ja apua arjen askareissa.

Nuoleen saapuvien nuorten elämä on usein monella tapaa kriisiytynyt. Nuorella voi olla vakavia päihdeongelmia, psyykkisiä haasteita, vaikeita traumoja, ja asunto on voinut lähteä alta jo aikaa sitten, jos sitä on nuorella ehtinyt edes olla. Ei ole kotia, eikä työ- tai opiskelupaikkaa. Taustalla voi olla myös vankilatuomio, jonka jäljiltä nuorella ei ole paikkaa, mihin mennä. Henkilöllisyystodistuskin on voinut kadota, minkä takia toimeentulotuen hakeminen on jäänyt hoitamatta.

Nuorta kannatellaan, tuodaan toivon näkökulmaa, tarjotaan henkistä tukea ja annetaan tilaa.

Haasteiden ja hoitamattomien asioiden kasaantuminen saattaa aiheuttaa nuorelle sellaisen tunteen, että on epäonnistunut pahasti. Tällöin työntekijän rooli korostuu.

Ammattilaisten antama tuki on monipuolista, ja sitä räätälöidään tilanteen ja tarpeen mukaan. Nuorta kannatellaan, tuodaan toivon näkökulmaa, tarjotaan henkistä tukea ja annetaan tilaa. Prosessi voi viedä useita kuukausia, ja sen aikana tehtyä henkistä työtä on haastavaa tilastoida.

Nuoret tulevat Nuoleen erilaisista lähtökohdista ja yksilöllisine tarpeineen.

”Jollakin tarve voi olla se, että on paikka, jossa voi levätä rauhassa peitto korvissa, ilman että kukaan kyselee mitään, ehkä korkeintaan, että tuletko syömään. Tai jos on paha mieli, niin joku ottaa siitä kopin ja tukee. Sen ei tarvitse johtaa mihinkään, ei antaa mitään lupauksia.”

Prosessin aikana voi olla vaiheita, jolloin nuori ei ole valmis vielä liikkumaan eteenpäin.

Nuolen ohjaajat saavat paljon positiivista palautetta nuorilta, ja se näkyy asiakastyytyväisyydessä. Erityisesti läsnäolo ja nuorten tarpeiden huomioiminen erottuu niistä selkeästi.

Moni nuori kokee Nuolen paikkana, jossa saa olla turvassa. Prosessin aikana voi olla vaiheita, jolloin nuori ei ole valmis vielä liikkumaan eteenpäin. On tärkeää, ettei nuorta painosteta tai odoteta häneltä aktiivista omien asioiden hoitamista, vaan annetaan rauhassa prosessoida tilannettaan joko itsekseen tai työntekijän kanssa.

Nuolessa vieraili viime vuonna 189 nuorta. Vierailut voidaan jakaa neljään eri kategoriaan, pyörähtäjiin, piipahtajiin, pysähtyjiin ja palaajiin.

Pysähtyjän aika nuolessa vaihtelee kuukaudesta jopa yli vuoteen.

Pyörähtäjän oleskelu on lyhyt, yhdestä käyntikerrasta kahteen viikkoon. Tuentarve on kevyt ja kertaluontoinen, jonka saatuaan hän jatkaa eteenpäin, eikä tarvitse enää Nuolen palveluita.

Piipahtaja käy Nuolessa säännöllisesti tarpeensa mukaan viipyen aina muutaman päivän kerrallaan. Tuentarve on toistuvaa, ja usein asioita hoidetaan lyhyessä ajassa.

Pysähtyjän aika Nuolessa vaihtelee kuukaudesta jopa yli vuoteen. Tuentarve vaihtelee kevyestä kokonaisvaltaisempaan.

Palaaja on jo kerran poistunut Nuolesta tuen piiristä eteenpäin saatuaan asunnon. Asumisessa jokin on mennyt pieleen, jonka takia otetaan hieman takapakkia. Tuentarve saattaa olla suurempi kuin lähtiessä.

”Tässä maailmassa pitäisi olla valmis todella nopealla aikavälillä ja tulosvastuullisuuden tärkeys korostuu. Nuolessa kuitenkin työskentelemme nuorten ihmisten kanssa, jotka ovat meidän tulevaisuutemme”, Faina kertoo.

”Itse koen perustarpeet ja asiointituen tietysti tärkeinä, mutta vielä tärkeämpänä koen henkisen tuen. Sitä tarvitaan, jotta päästään siihen tilaan, että ihminen uskaltaa taas lähteä yrittämään.”

Annabel Klubb
Viestinnän harjoittelija

Yhteystiedot

Faina Puustinen
Tiimiesihenkilö
faina.puustinen@sininauhasaatio.fi
puh: +35844 735 5584

NUOLI- Nuorten kohtaamis- ja tukipiste
Sininauhasäätiö
Mäkelänkatu 50
00510 Helsinki