28.3.2024

Arkitiedosta yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Blogit
Laatujohtaja Sanna Pesonen

Olemme vuosien ajan keränneet asiakastyön dataa. Hiljattain olemme alkaneet selkeyttämään ajatustamme siitä, mitä kaikkea tällä tiedolla haluamme tehdä ja millä tavoin tämä on merkittävää. Nyt tiedämme, mitä vaikuttavuus on ja mitä se meillä tarkoittaa.

#Blogit

#Strategia

#Vaikuttavuus

Sinimittari on meillä Sininauhasäätiö-konsernissa kehitetty työkalu, joka tukee tavoitteellista työotetta ja tavoitteiden asetantaa. Olemme jo vuosien ajan kehittäneet Sinimittari-työkalua sekä keränneet dataa Sinimittarin ja asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Pitkäjänteisen työn seurauksena rakensimme vuonna 2023 vaikuttavuuden mallin, joka pohjautuu kansalliseen vaikuttavuusstrategiaan. Samalla määrittelimme vaikuttavuuden mittarit.

Vaikuttavuuden mittarit asiakastyössämme luovat näkyvyyttä asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen ja auttavat asettamaan tavoitteita asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi. Tarkastelemme yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tilannettaan vaikuttavuuden mittareiden avulla. Systemaattinen tarkastelutapa niin tukee ohjaajia työssään kuin lisää asiakkaan toimijuutta palveluissamme. Tämän vaikuttavuustiedon hyödyntäminen arjen työssä on meille kaiken vaikuttavuusajattelun ytimessä. Saamme mahdollisuuden vahvistaa vaikuttavia, oikea-aikaisia toimia kunkin asiakkaan yksilöllisistä lähtökohdista. Tällä tavoin vaikuttavuusperusteinen tiedolla johtaminen näkyy asiakkaamme arjessa.

Sinimittarin tukena on oikea-aikainen asiakaskokemuksen tulosten analysointi. Tiedämme jo etukäteen, millä tavoin ja missä vaiheessa palveluitamme on vaikuttavaa tarkastella asiakaskokemusten eri osa-alueita.

Rohkeus kokeilla ja oppia sekä kasvaa ja kehittyä ovatkin vaikuttavuuden kehittämisen kulmakivet.

Sinimittarin arvioita sekä asiakaskokemuksen tuloksia kerätään meillä neljä kertaa vuodessa, jolloin saamme jatkuvaa reaaliaikaista tietoa palveluidemme vaikuttavuudesta arjessa. Tätä tietoa pystymme hyödyntämään organisaatiossamme päätöksenteon tukena; mitkä palvelumme ovat vaikuttavia missäkin asiakasryhmässä ja mitkä osa-alueet toiminnassa vaativat kehittämistä. Voimme toimia entistä tehokkaammin ja kustannusvaikutteisemmin, kun hyödynnämme vaikuttavuustietoa johtamisen tukena ja pystymme kohdistamaan vaikuttavia, oikea-aikaisia palveluita asiakkaillemme.

Vaikuttavuusperusteinen strategiamme toteuttaa visiotamme: Suomi, jossa jokaiselle on paikka. Etsimme jatkuvasti yhteistyömahdollisuuksia verkostoissa, joissa voimme jatkaa yhteiskunnallista keskustelua vaikuttavuudesta. Halumme kasvaa ja kehittyä vaikuttavuuden saralla on vienyt meitä mielenkiintoisiin projekteihin ja verkostoihin. Uskomme vahvasti, että vaikuttavuusperusteisen arjen rakentaminen vaatii sinnikästä ja pitkäjänteistä työtä kaikilla organisaation tasoilla. Se myös vaatii yhteistyöverkoston, jossa voimme yhdessä eri toimijoiden kanssa ymmärtää paremmin, miten vaikuttavuusperusteinen ajattelumalli toimii ja miten sen juurruttaminen arkeen on mahdollista.

Mitä pidempään olemme tehneet vaikuttavuustyötä, sitä paremmin myös henkilöstömme on ottanut käyttöön vaikuttavuuden työkaluja ja niiden avulla hankittua tietoa. Matkamme vaikuttavuuden mittaamisessa jatkuu, mutta tärkeimmän askeleet on otettu: olemme ryhtyneet määrittelemään vaikuttavuuden mittareita ja analysoimaan keräämäämme dataa. Rohkeus kokeilla ja oppia sekä kasvaa ja kehittyä ovatkin vaikuttavuuden kehittämisen kulmakivet, joita me mielellämme viestimme yhteiskunnallisesti.

Kun vaikuttavuusperusteinen arki vahvistuu, asiakkaamme saavat entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa tukea.

Tärkein viestimme tulee kuitenkin asiakkailtamme. Kun vaikuttavuusperusteinen arki vahvistuu, asiakkaamme saavat entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa tukea. Tällöin yksilöllinen ja oikea-aikainen tuki toimii parhaiten, ja sen mittaaminen ja näkyvyyden lisääminen on vaikuttavaa sekä vastuullista toimintaa.

Yhteiskunnan tasolla työmme jatkuu: tulemme mielellämme keskustelemaan vaikuttavuusperusteisen arjen rakentamisesta ja oppimaan muiden kokemuksista. Tavoitteenamme on kertoa entistä vahvemmin siitä, kuinka vaikuttavaa, tehokasta sekä kustannusvaikuttavaa työmme on yhteiskunnallisesti. Näin varmistamme, että meillä on paikkansa löytävä asiakas.

Sanna Pesonen
Laatujohtaja